สวนรุกขชาติหนองตาอยู่

Nong Tha Yu Arboretum

ประวัติความเป็นมา

สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ. 2496 ในรูปแบบการปลูกสร้างสวนป่า โดยกองบำรุง กรมป่าไม้ โดยใช้ชื่อว่า สถานีวนกรรมหนองตาอยู่ เพื่อศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ในท้องที่ของภาคตะวันออก และมีการปลูกสนประดิพัทธ์ เพื่อขจัดความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้ไม้ทำประมง

พ.ศ.2527 ได้โอนงานให้สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น "สวนป่าหนองตาอยู่" ต้นไม้ที่ปลูกได้เจริญเติบโตสูงใหญ่ สภาพพื้นที่มีความร่มรื่นคล้ายป่าธรรมชาติ ดังนั้น พ.ศ. 2536 สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา จึงได้เสนอกรมป่าไม้เพื่อขอจัดตั้งเป็นสวนรุกชาติหนองตาอยู่ และได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สวนรุกชาติหนองตาอยู่" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลทั่วไป

สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ ตั้งอยู่ที่ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 483 ไร่  โดยทั่วไปสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลาดเอียง โดยทางทิศใต้สูงกว่าทิศเหนือเล็กน้อย สภาพป่าเป็นป่าที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ ในรูปแบบการสร้างสวนป่า ชนิดพันธุ์ไม้ที่นำเข้ามาปลูก ได้แก่ ยูคาลิปตัส มะฮอกกานี สนประดิพัทธ์ สนทะเล กระถินณรงค์ ประดู่ป่า สัก ยางนา ปัจจุบันเป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก
จุดบริการกางเต็นท์พักแรม
ห้องน้ำ-สุขา
บ้านพักนักท่องเที่ยวขนาด 4 คน
บ้านพักนักท่องเที่ยวขนาด 8 คน

สำนักงานที่ทำการสวนรุกขชาติหนองตาอยู่

สวนสนประดิพัทธ์ จุดบริเวณกางเต็นท์พักแรม

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

สวนรวมพรรณไม้ 8 สวน ได้แก่

 1. สวนสมุนไพร
 2. สวนพรรณไม้วรรณคดี
 3. สวนพรรณไม้หอม
 4. สวนพรรณไม้เอนกประสงค์
 5. สวนพรรณไม้เฉลิมพระเกียรติ
 6. สวนพรรณไม้พุทธประวัติ
 7. สวนพรรณไม้พระราชทาน 76 จังหวัด
 8. สวนพรรณไม้มงคล

สวนพรรณไม้พระราชทาน 76 จังหวัด

เหมาะสำหรับ

เยาวชน, ผู้ใหญ่, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวผจญภัย

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ลักษณะกิจกรรมของสวนรุกขชาติหนองตาอยู่เป็นกิจกรรมเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่

 • ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • ศึกษาพรรณไม้
 • ดูนก

เส้นทางศึกษาสวนรวมพรรณไม้

เส้นทางดูนก

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สวนรุกขชาติหนองตาอยู่
ที่อยู่: 316/3 ม.6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 038-338-001
โทรสาร: 038-338-001

สถานที่ตั้ง

ม.6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การเดินทาง

สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3241 (อําเภอศรีราชา–อ่างเก็บน้ําหนองค้อ) บริเวณกิโลเมตรที่ 7 พื้นที่สวนฯ ห่างจากทางหลวงเข้าไปประมาณ 200 เมตร (ห่างจากอําเภอศรีราชาประมาณ 10 กิโลเมตร)

1. ออกจากอำเภอศรีราชา ไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท-หุบบอน (ด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา) ประมาณ 10 กม. ข้ามสะพานบายพาสประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สวนรุกชาติหนองตาอยู่
2. ออกจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 รวมระยะทางประมาณ 120 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท-หุบบอน (ตรงสะพานบายพาส) ประมาณ 200 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สวนรุกชาติหนองตาอยู่

VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.3/5 (9 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com