สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง

  • วัดพระธาตุลำปางหลวง

    วัดพระธาตุลำปางหลวง

    ต.ลำปางหลวง, อ.เกาะคา

    วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงามยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีฉลู

พาเที่ยวลำปาง