สถานที่ท่องเที่ยวเลย

 • วัดเนรมิตวิปัสสนา

  วัดเนรมิตวิปัสสนา

  ต.ด่านซ้าย, อ.ด่านซ้าย

  เป็นวัดที่มีอุโบสถทำด้วยศิลาแลงทั้งหลังขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่งดงาม

 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  ต.หนองบัว, อ.ภูเรือ

  อยู่บนยอดเขาสูง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของไทย ยอดภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่

 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

  ต.ศรีฐาน, อ.ภูกระดึง

  หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย มีธรรมชาติที่สวยงาม แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อมาพิชิตภูกระดึงเป็นจำนวนมาก

 • สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

  สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

  ต.ปลาบ่า, อ.ภูเรือ

  แหล่งรวมไม้เมืองหนาวบนดินแดนอีสานเหนือ ภายในสถานีมีโรงเรือนและแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวนานาชนิด

พาเที่ยวเลย

ข่าวการท่องเที่ยว กิจกรรม และงานประเพณีไทย