สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา

  • จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

    จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

    ต.ตะขบ, อ.ปักธงชัย

    เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรอันแปลกใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่เปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม

พาเที่ยวนครราชสีมา

ที่พักในนครราชสีมา

ข่าวการท่องเที่ยว กิจกรรม และงานประเพณีไทย