Greens Trips 5 เส้นทาง ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในกิจกรรมตามแนวคิด 7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ททท. ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความโดดเด่นไม่เพียงแค่ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังคงวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีคุณค่าสืบต่อกันมา วิถีเหล่านี้ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน หลายแห่งมีความโดดเด่น สมบูรณ์ และมีการบริหารจัดการที่ดี จนได้รับรางวัลอุตสาหรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

ภาคเหนือ

น่าน

น่าน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สดใหม่ มีต้นชมพูภูคาซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธ์

บ่อเกลือสิทเธาว์ แหล่งเกลือธรรมชาติตั้งแต่ครั้งโบราณกาลที่ทุกวันนี้ชาวบ้านยังดำรงวิธีการทำเกลือแบบดั้งเดิม โดยตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง วางขายกันหน้าบ้าน เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรริมน้ำน่านที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลาในลำน้ำ รวมถึงป่าชุมชน “นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน” หรือ “นั่งรถราง ชมเมืองเก่าน่าน” วิธีลัดที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน ได้เห็นวิถีชีวิตท้องถิ่น บ้านเรือน ถนนหนทางที่มีประวัติน่าสนใจ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน กราบนมัสกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านอันทรงคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ เช่น วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุช้างค้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง แบบอย่างของแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การเกษตร โดยเฉพาะด้านโคนมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยหลากหลายกิจกรรมที่ให้ทดลองปฏิบัติจริง เช่น การรีดนมวัว ทำไอศกรีม ขี่ม้า เป็นฟาร์มโคนมที่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนโดยใช้ไปโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือก

สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว เป็น 1 ใน 408 แห่งของแหล่งชีวมณฑลของโลกจากยูเนสโก ร่วมกิจกรรมเดินป่าท่องไพรชมป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ศึกษาพืชป่าสมุนไพร ผ่อนคลายการนวดฝ่าเท้าโดยกลุ่มแม่บ้านโนนค่าง สนุกกับการทดลองทำขนมพื้นบ้าน ชิมเมี่ยงคำ ชิมน้ำหมากเม่า และน้ำผลไม้อื่นๆ ตามฤดูกาล

นครราชสีมา

อ.วังน้ำเขียว เยี่ยมชุมชนเกษตรอินทรีย์ แหล่งพักผ่อนที่ให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่บนเส้นทางที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ป่าไม้ และสายหมอก บรรยากาศเย็นสดชื่น เงียบสงบ ทิวทัศน์โดยรอบงดงามผ่านชุมชนเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตร แปลงผักเมืองหนาว ผักปลอดสารพิษ ฟาร์มเห็ดหอม แปลงเบญจมาศหลากสีกลายพันธุ์ และไร่องุ่นสายพันธ์ดี

เขาแผงม้า พื้นที่สีเขียวชอุ่มตลอดปีแน่นขนัดตลอดทั้งปี แน่นขนัดไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ทั้งที่ปลูกเพิ่มและที่มีอยู่เดิม เป็นป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงลำห้วยและสายน้ำลำพระเพลิง มีสัตว์ป่าหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัย เช่น หมูป่า เก้ง กวาง ชะมด อีเห็น เสือปลา หมี กระรอก กระต่าย และกระทิง สัตว์ในตระกูลวัวป่าขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งยากที่จะพบเห็นได้ในธรรมชาติ อาศัยอยู่ในดงทึบตอนกลางวันและออกหากินในถิ่นทุ่งหญ้าระบัดยามเย็น

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ เป็นการผสมผสานระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการปฏิบัติงานไร่องุ่นและไวน์อันทันสมัย โดยมีการนำเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อการปลูกองุ่นในเขตมรสุม และเทคโนโลยีในการพยากรณ์สภาพอากาศเข้ามาใช้เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรและสารเคมี นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่นำเสนอความรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไร่องุ่นและการผลิตไวน์อย่างเหมาะสม

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นแหล่งรวบรวมไม้กลายเป็นหินจำนวนมากกว่าหมื่นชิ้น บางส่วนจัดแสดงในบริเวณสวนซึ่งมีการขุดพบเศษไม้และท่อนไม้กลายเป็นหิน ตั้งแต่ระดับผิวดินถึงระดับความลึก 8 เมตรและมีขนาดต่างๆกัน ตั้งแต่ขนาดก้อนหรวดไปจนถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 เซ็นติเมตร บางชิ้นยาวมากกว่า 1 เมตร มีสีสันหลากหลายทั้งในก้อนเดียวและต่างก้อนกัน มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 1 ถึง 70 ล้านปี

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สนุกตื่นเต้นไปกับ The Flight of the Gibbon การเกินเวหาผ่านป่าดิบชื้นเลีบยแบบชะนีป่า ด้วยอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย ทั้งสายเคเบิล สายสลิง และชานชาลาสถานี ซึ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาระบบนิเวศ รวมถึงให้คุณได้สัมผัสความงดงามของป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศจากมุมสูงเหนือยอดไม้ซึ่งหาโอกาศชมได้ยาก

สวนนงนุช แหล่งรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกนับหมื่นชนิด บนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ถือเป็นปอดแห่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งยังมีกิจกรรมให้ความรู้และแนวทางต่างๆ ในการลดโลกร้อน รวมถึงวิธีการจัดตกแต่งต้นไม้ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ อย่าพลาดชมการจัดสวนของที่นี่ซึ่งมีหลากหลายแนวและไม่เหมือนที่ใด เช่น สวนตะบองเพชรที่มีมากกว่า 300 ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก แต่ละต้นมีอายุมากกว่า 20 ปี สวนพุทธรักษาซึ่งรวบรวมพุทธรักษาหลากสีสันกว่า 300 สายพันธุ์ ทั้งของไทยและสายพันธุ์จากต่างประเทศ สวนสับปะรดสีกว่า 300 ชนิด อวดความงามของดอกและใบอย่างละลานตา

ระยอง

ระยอง

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่วงรวมพันธุ์สมุนไพรกว่า 260 ชนิด เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรที่มีความสำคัญของภาคตะวันออก เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานชมห้องเรียนสมุนไหรมีชีวิต แวะเติมพลังจากธรรมชาติด้วยเมนูเพื่อสุขภาพ

จันทบุรี

สวนสุภัทราแลนด์ แหล่งรวมไม้ผลที่ใหญ่ที่สุดจากทุกภูมิภาค นอกจากจะสนุกกับการนั่งรถชมสวน ชิมผลไม้แบบบุฟเฟต์ เลือกซื้อผลไม้สดราคาถูกกันอย่างจุใจแล้ว ที่นี่ยังมีหลากหลายกิจกรรมที่ให้ความรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ เช่น การทำสวนแบบผสมผสาน การปลูกผักปลอดสารด้วยวิธีไฮโดรโพนิคส์ การเลี้ยงผึ้งเพื่อให้ผึ้งช่วยผสมเกสรแก่พืชสวน การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตเจลล้างมือจากมะเฟืองและตะลิงปลิง เป็นต้น

จันทบุรี

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติผืนป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก เต็มอิ่มกับหลากหลายกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติ ล่องเรือดูเหยี่ยวแดงซึ่งเป็นนกประจำถิ่น ตื่นตากับการชุมนุมของปูแป้นบริเวณป่าชายเลนที่จะลอยออกไปวางไข่ในทะเลช่วงปลายฤดูฝน พบกับการมาเยือนของฝูงนกอพยพในช่วงฤดูหนาว หรือ ปั่นจักรยานยามค่ำคืนบนถนนสายหิ่งห้อย ระยะทางกว่า 3 กม. ตลอดสองฝั่งถนนคือกำแพงป่าที่มีแสงของหิ่งห้อยนับพันนับหมื่น

ตราด

ตราด

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมคลองที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น อย่างกาบหมากมาดัดแปลงเป็นภาชนะใส่อาหาร การทำสบู่เปลือกมังคุดโดยใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นแม่พิมพ์ เป็นต้น เติมความตื่นเต้นเร้าใจให้การเดินทางด้วยการล่องแก่งลำน้ำห้วยแร้ง ซึ่งมีถึง 18 แก่ง

ชุมชนบ้านสลักคอก เกาะช้าง สัมผัสบรรยากาศชุมชนประมงพื้นบ้าน ชมแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน สนุกกับหลากหลายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น พายเรือคายัค เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ล่องเรือมาดรับประทานอาหารเย็น รวมถึงเพลิดเพลินกับการดูนกหายากหลากหลายชนิด

ภาคกลาง

สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคลน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของป่าชายเลน โดยได้เสด็จมาปลูกป่าที่นี่ด้วยพระองค์เอง ส่งผลให้ปัจจุบันป่าชายเลนคลองโคลนสามารถพลิกฟื้นจากการถูกทำลายด้วยนากุ้ง กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงชายเลน เช่น การถีบกระดานเลนเก็บหอย การรับประทานอาหารกลางวันบนกระเตงเฝ้าหอย สนุกได้สาระกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวชุมชนบ้านคลองโคลนร่วมมือกันจัดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กันไป

เพชรบุรี

เพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศึกษาการกำจัดขยะแบบประหยัด และการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ 4 ระบบ คือระบบบ่อผึ่ง ระบบหญ้ากรองน้ำ ระบบแปลงพืชน้ำ และระบบป่าชายเลน เพลิดเพลินกับการดูนก โดยเฉพาะนกหายากหลายชนิด พร้อมไปกับการเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนซึ่งมีระยะทางประมาณ 3-4 กม. ออกไปถึงปากอ่าว

ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์กลางเผยแพร่และฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครบวงจร

ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์สิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ 10 ปีก่อน ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพลิกฟื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญของประจวบคีรีขันธ์ ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมการอนุรักษ์ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และเพื่อเป็นการปิดทริปอย่างสมบูรณ์ ควรเดินทางต่ออีกนิดเพื่อสัมผัสกับ

แนวสันทรายบางเบิด ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกแบบโดยน้ำและลมซึ่งใช้เวลานับพันปี เม็ดทรายเล็กละเอียดดุจแป้ง เป็นแนวสันทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทอดตัวยาวเป็นระยะทางถึง 10 กม. อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าเนินทรายที่มหัศจรรย์ไม่แพ้กัน ด้วยการเป็นแหล่งรวมของพืชเฉพาะถิ่นกว่า 150 ชนิด ทั้งป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง ซึ่งทำให้เป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจอีกแหล่งหนึ่ง

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาและวิถีชีวิตแห่งธรรมชาติ

นครศรีธรรมราช

รู้ลึกหนังตะลุงที่ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ โดยนายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงพื้นบ้าน ผู้อุทิศทั้งชีวิตให้แก่ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ ได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักในการบริหารพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงอย่างครบวงจร และคำนึงถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการวัฒนธรรมของประเทศ

หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนตัวอย่างบนเส้นทางสีเขียว ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวครึ้ม สดชื่น เป็นชุมชนที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยมลพิษทางอากาศเพียง 9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตราฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผู้คนที่นี่ยังเต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรี ยินดีที่จะสาธิตวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม เช่น สบู่เปลือกมังคุดและโดยเฉพาะผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติของที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งสีสีนและลวดลาย

สัมผัสทะเลหมอกยามเช้าบนยอดเขาเหล็ก บ้านกรุงชิง ออกแรงเดินขึ้นเขาเพียงเล็กน้อยก็ได้ชมทะเลหมอกที่ถูกสายลมพัดเป็นระลอกผ่านซอกเขา ภาพทุกช็อตจึงสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งเทคนิคพิเศษแต่อย่างใด ยิ่งถ้าได้จิบกาแฟกับขนมบนนั้น…ความสุขเกินบรรยาย

เรียนรู้การ “ถอดรหัสป่า” ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่ น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เพื่อชม “หนาวฝนแสนห่า” อันเลื่องชื่อจนเป็นที่ปรากฏอยู่ในธนบัตรฉบับใบละหนึ่งพันบาท

ล่องแก่งคลองกลาย สายน้ำที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ มีเกาะแก่งอยู่มากมาย สองข้างทางถูกขนาบด้วยโครกผาและผืนป่าเขียวขจีของเขาหลวง และเขานัน

ออกจากป่าเขา เดินทางสู่ป่าชายเลน เพื่อนั่งเรือชมค้างคาวพร้อมหิ่งห้อย นับร้อยนับพันท่ามกลางต้นโกงกางและต้นลำแพนแห่งคลองขนอมซึ่งอยู่หลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

เดินทางต่อไปยังบ้านแหลมประทับ เพื่อนั่งเรือชมบ่อน้ำจืดกลางทะเล ตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด บนเกาะนุ้ยนอก (เกาะท่าไร่)

ตื่นตากับ เขาหินพับผ้า ที่อ่าวหลักซอ ผลงานของธรรมชาติที่ทำให้ผาหินเรียงตัวซ้อนกันเป็นชั้นๆ เหมือนผืนผ้าพับซ้อนกัน และถ้าโชคดีอาจได้เห็น โลมาสีชมพู สัตว์สัญลักษณ์แห่งทะเลขนอม สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังมีการพบแหล่งหญ้าทะเลซึ่งทำหน้าที่อนุบาลสัตว์น้ำสำคัญในพื้นที่ รวมถึงสาหร่ายใบมะกรูดซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนรูปเป็นหินปูนสะสมไว้ที่ใบ ช่วยลดภาวะโลกร้อน การที่ทรัพยากรที่นี่สามารถคงอยู่อย่างสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบริเวณนี้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงจัง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 7 Greens

แหล่งที่มา: แผ่นพับ Greens Trips 5 เส้นทาง ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 0.0/5 (0 โหวต)