7 Greens Concept แนวคิด 7 ประการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โลกร้อนขึ้น
เพราะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความพอดี
และ กิจกรรมการท่องเที่ยว ของมนุษย์ก็คือสาเหตุหนึ่ง
ที่มีส่วนทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป

วันนี้…มหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้หันกลับมาทำร้ายมนุษย์
อย่างรุนแรงและรวดเร็วจนยากจะตั้งรับ รวมทั้งทำให้การท่องเที่ยว
ไม่อาจดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข น้ำท่วม คลื่นถล่ม ดินพังทลาย
รวมถึง ภัยธรรมชาติ อีกมากมายเตรียมถาโถมเข้าซัดกระหน่ำ
สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวง และแล้วความสูญเสียก็จะตามมา

คงไม่มีใครช่วยได้ หากเรายังนิ่งดูดาย
ตราบเท่าที่เรายังต้องการให้โลกดำรงอยู่ ยังรักการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เราจึงต้อง “ลงมือทำ” เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้คลี่คลายลง

7 Greens Concept

7 Greens Concept จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศที่จะร่วมรับผิดชอบ และพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมมือกันสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเป็นการแสดงออกถึง

หน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องดูแลโลกใบนี้ร่วมกัน

โลกสีเขียว

คือ แนวคิดที่ต้องการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวพร้อมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

หัวใจที่เคารพในวิถีแห่งธรรมชาติ ตระหนักและศรัทธาในพลังอันยิ่งใหญ่ มิใช่เพียงแค่คิดหรือพูด แต่ต้องลงมือทำ
Who: ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
How: ตระหนักและระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่คุณสามารถทำได้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตราบเท่าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
Who: ผู้กระกอบการที่ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว
How: ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยความสุข และใส่ใจไปพร้อมกับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วิธีการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ผสมผสานแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Who: ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
How: สร้างทางเลือกให้แก่รุปแบบและวิธีการเดินทาง เน้นการประหยัดพลังงาน เลือกใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยแก๊ซเรือนกระจก

ชุมชนท่องเที่ยวที่รู้เท่าทัน ผสานผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว พร้อมรักษาอัตลักษณ์ชุมชนได้อย่างสมดุล
Who: องค์กร กลุ่ม และบุคคลในชุมชนทั้งในเมืองและชนบทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
How: รับรู้ เข้าใจและร่วมกันแสดงออกถึงลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรท่องเที่ยวโดยวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทที่จริงใจด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบ และควบคุมการปล่อยของเสียกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ผ่านการบำบัดทุดครั้ง
Who: ผู้ประกอบการธุรกิจทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
How: จัดรูปแบบการให้บริการที่ได้มาตราฐาน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอในทุกกระบวนการขั้นตอนของการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

ประสานการใช้ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของแหล่งไว้ให้ได้ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
Who: หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลหรือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
How: บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นหลัก

การให้คืนกลับแก่โลกใบนี้ด้วยความตั้งใจ ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ที่แต่ละคนเลือกทำได้ตามความสมัครใจ
Who: ทุกคน
How: อย่ารอแค่โอกาสในการช่วยโลกให้รอดพ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลง แต่สร้างโอกาสในการดูแลโลกใบนี้ให้มีอย่างสม่ำเสมอ

พึงระลึกว่า ทุกคนมีบทบาทในแต่ละ Green แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปได้ตามวาระและโอกาส แต่หากเราร่วมมือกัน “กอบกู้โลก” โดยไม่เลือกว่าเราเป็นใคร เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไร
อนาคตของโลกและการท่องเที่ยวที่สดใส ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ได้

7 Greens Concept แนวคิด 7 ประการ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน, 3.9 out of 5 based on 7 ratings

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 7 Greens

แหล่งที่มา: แผ่นพับ 7 Greens Concept

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.9/5 (7 โหวต)