เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่า

การกำหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ป่าจะสามารถดำรงชีพและสืบเชื้อสายต่อไปได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยดังกล่าว ซึ่งดูยิ่งจะเพิ่มความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์ป่า เมื่อป่าไม้ถูกทำลายลงสัตว์ป่าก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่มีจำกัด ทำให้สัตว์ป่ามีสุขภาพอ่อนแอและล้มตายไปมาก ขณะเดียวกับมนุษย์มีการพัฒนาอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการล่าสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่านี้เป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าถูกทำลายไปได้โดยง่าย ทำให้สัตว์ป่าบางชนิดปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์หรือบางชนิดก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสงวนและรักษาป่าไม้ไว้ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

ภาคเหนือ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง ภูทอง พิษณุโลก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด อุตรดิตถ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ – ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง เพชรบูรณ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง กำแพงเพชร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทัยธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง แพร่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา แพร่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ลำปาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ด้านตะวันออก) ตาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม สุโขทัย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พะเยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ พะเยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เชียงใหม่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เชียงใหม่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา – แม่เลาะ เชียงใหม่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง เชียงใหม่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน แม่ฮ่องสอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา แม่ฮ่องสอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย แม่ฮ่องสอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า แม่ฮ่องสอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ชัยภูมิ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ชัยภูมิ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เลย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต เลย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญฑริก – ยอดมน อุบลราชธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ศรีสะเกษ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ศรีสะเกษ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ สุรินทร์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน มุกดาหาร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว หนองคาย

ภาคกลาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ลพบุรี

ภาคตะวันออก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ ชลบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จันทบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพะเกียรติ จันทบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ราชบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กาญจนบุรี

ภาคใต้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง สุราษฎร์ธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน สุราษฎร์ธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในหลวงชุมพร (ด้านทิศเหนือ) ชุมพร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ด้านทิศใต้) ชุมพร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ระนอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก ระนอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ระนอง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน นครศรีธรรมราช
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา กระบี่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – บางคราม กระบี่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต พังงา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด สงขลา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ นราธิวาส
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 0.0/5 (0 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com