สวัสดีแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ดินแดนในฝัน

Sawasdee Mae Hong Son

เมืองสามหมอก ดินแดนในฝันที่เราสามารถเดินทางมาสัมผัสได้จริงๆ ในทุกฤดูกาล ด้วยความหลากหลายของชีวภาพทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิม เฉกเช่น บรรพบุรุษดำเนินมาหลายร้อยปี การผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของวิถีชุมชนและกลิ่นอายของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เหล่านี้ ทำให้แม่ฮ่องสอนไม่เกินเลยไปจากคำล่ำลือที่เคยได้ยินมา

ที่นี่…ธรรมชาติมอบความงามความงามไว้ให้อย่างมากมาย สีสันของดอกบัวตอง สายหมอกบางเบาราวเกล็ดน้ำแข็งยามต้องแสงไฟ เหล่านี้…เป็นความงดงามของธรรมชาติที่ปั้นแต่งไว้ให้เราๆ ได้จินตนาการถึงว่าสวรรค์จริงๆ นั้นเป็นอย่างไร

เมืองชวนฝันแห่งนี้มีเสน่ห์เย้ายวนผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้มาเยือนอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กำลังรอผู้มาเยือนที่รักความละเอียดละเมียดในอารมณ์ อยากเรียนรู้การใช้ชีวิตให้ช้าลง เพื่อซึมซับและประทับความงดงามนั้นไว้ในความทรงจำ เพื่อจะกลับมาเยือน “แม่ฮ่องสอน” อีกครั้ง

ความประทับใจ…ที่มิเคยเลือนหาย

เริ่มต้นจาก อำเภอแม่สะเรียง ท่ามกลางสายหมอกที่ห่มคลุมเมืองตลอดทั้งปี กับความงดงามของสถาปัตยกรรมของ วัดกิตติวงศ์ วัดจอมทอง ที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทอง หนึ่งในพระธาตุสี่จอม ของชาวแม่สะเรียง วัดจองสูง ที่ภายในมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี พ้นหลังแนวกำแพงของวัดจองสูงมีประตูเชื่อมสู่ วัดศรีบุญเรือน วัดเก่าแก่ซึ่งมีเจดีย์มอญอายุกว่า 100 ปี ประดิษฐานอยู่เช่นกัน นอกจากพระธาตุสี่จอมแม่สะเรียง ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ คือ พระแสนทอง พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยเชียงแสน

จากแม่สะเรียงมุ่งเหนือสู่ อำเภอแม่ลาน้อย บนเทือกเขาสลับซับซ้อนนี้มีชุนชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า 200 ปี คือ บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรียงที่เรียกว่า “ปกากะญอ” ที่ดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงแกะ ทอผ้าขนกะ และการแสดงชนเผ่า เป่าเขาควาย ถ้ำและน้ำตกที่นี่งดงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นๆ น้ำตกดาวดึงส์ กับภาพสายน้ำที่ไหลผ่านซอกหินที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ซึ่งสร้งความประทับใจให้ผู้ที่ได้มาพบเห็นเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำตกแห่งนี้จะสวยงามเป็นพิเศษ ในอำเภอแม่ลาน้อยมีถ้ำอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงกล่าวได้ว่าเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ยังเป็นถ้ำที่พบได้เพียง 3 แห่งในโลก คือ ในประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และประเทศไทย เพราะถ้ำแก้วโกมล แห่งนี้เป็นถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ ผนังภายในถ้ำสีขาวใสแวววาวยามต้องแสงไฟผลึกแร่ดูงดงามดังเกล็ดน้ำแข็ง

เดินทางต่อเนื่องไปทางทิศเหนือไม่ไกลก็เข้าสู่เขต อำเภอขุนยวม ป่าเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนมีภูเขาหิน และหน้าผาสูงชันน้อยใหญ่เป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ที่มีหมอกปกคลุมและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มียอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดดอยปุย บนยอดแบนราบคล้ายภูกระดึง สภาพอากาศหนาวจัด มีพันธุ์ไม้เมืองหนาว ทุ่งหญ้า ป่าสน และป่าดิบเขาขึ้นอยู่ทั่วไป และในช่วงฤดูร้อนจะมีดอกไม้ กล้วยไม้ขึ้นอยู่เต็มดอย ที่น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สายน้ำไหลยาวลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 200 เมตร สู่หุบเขาเบื้องล่าง น้ำตกอีกแห่งหนึ่งในเขตอุทยานฯ คือ น้ำตกผาบ่อง เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชันที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ถึง 3 ชั้น เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ต้องผ่าน ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม ดอกบัวตองจะบานสะพรั่งห่มคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ขุนยวมปัจจุบันผู้คนหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีลำน้ำยวนเป็นที่ตั้งของ วัดต่อแพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนในสมัยโบราณ วิหารของวัดต่อแพว่ากันว่าเป็นวิหารที่สวยงามที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างตามแบบศิลปะพม่าผสมกับไทใหญ่ หรือจะเข้าไป วัดม่วยต่อ ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างมีเพียงซากอิฐของพระธาตุและวิหาร จนเมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งธุดงค์มาถึงและเข้าอาศัยอยู่ที่วัดนี้ ชาวบ้านซึ่งเลื่อมใสศรัทธาจึงร่วมใจกันบูรณะวัดเรื่อยมาโดยทุกปีในวันขึ้น 10-15 ค่ำ เดือน 12 ทางวัดจะจัดงานประเพณีเขาวงกต ซึ่งถือเป็นงานประจำปีงานใหญ่ที่สุดของวัด

กลับเข้าสู่อำเภอแม่ฮ่องสอน เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานที่ บ้านรักไทย-บ้านรวมไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีนฮ่อที่ยังปลูกบ้านด้วยดิน อาหารจีนยูนานขึ้นชื่ออย่างขาหมู หมั่นโถ ยำปลากระป๋องกับใบชา และชาพันธุ์ดีที่ชาวบ้านปลูกเอง เป็นเสน่หดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาที่นี่อยู่เสมอ ปางอุ๋ง อยู่ในเขตบ้านรวมไทย ความงดงามของที่นี่ทำให้ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเป็นที่ตั้งของ วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เราสามารถมองเห็นสภาพของเมืองและภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนสวยงาม เริ่มต้นวันใหม่จาก ตลาดเช้า เพียงเดินไปเล็กน้อยจะได้ชื่นชมกับศิลปะแบบไทใหญ่ของ วัดหัวเวียง หรือวัดกลางเมือง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าพาราละแข่ง พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่งดงาม องค์พระหล่อจากทองเหลืองฝีมือช่างมัณฑเลย์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งของชาวแม่ฮ่องสอน

สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง บ้านน้ำเพียงดิน ชุมชนของชาวกะเหรี่ยงคอยาว หรือชนเผ่าปาดอง ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีวิถีชีวิตในการดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ใบชา และยาสูบ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวปาดอง คือ มีนิสัยสุขภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส สะอาดและเป็นระเบียบ และหากมีเวลามากพอ ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนยังมี ตลาดชายแดนห้วยผึ้ง ตลาดนัดการค้าชายแดน วัดพระนอน เชิงดอยกองมู ที่ประดิษฐานพระนอนศิลปะไทใหญ่องค์ใหญ่ วัดจองคำ วัดที่สร้างขึ้นเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนในปี พ.ศ. 2340 และด้านข้างของวัดเป็นที่ตั้งของ วัดจองกลาง ที่สวยงาม ด้วยภาพสะท้อนของเจดีย์บนผิวน้ำราบเรียบของอ่างเก้บน้ำบริเวณหน้าวัด ปราสาทวิหารทางด้านหลังสร้างจากไม้ ภายในมีภาพจิตรกรรมแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดก และภาพพุทธประวัติ

อำเภอปางมะผ้า มีถ้ำมากมายซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงของพื้นโลกเป็นเวลานานหลายล้านปี ทีมสำรวจของ National Geographic เคยเดินทางมาบันทึกภาพความงามของ ถ้ำบ่อผี ไปเผยแพร่ ลึกลงไปในถ้ำนี้ นอกจากหินย้อยรูปทรงกรวยแหลมที่สวยงาม ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า 20 -30 เมตร ถ้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งในอำเภอปางมะผ้า คือ ถ้ำน้ำลาง เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เพดานถ้ำสูงกว่า 20 เมตร และในบางช่วงสูงถึง 100 เมตร ภายในถ้ำมีเสาหินสูงประมาณตึก 10 ชั้น มีลำน้ำลางซึ่งมีความกว้างกว่า 10 เมตร ไหลผ่าน การเดินทางบางช่วงต้องใช้แพยางล่องน้ำ และใช้อุปกรณ์ในการปีนเขา ลึกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นคูหาถ้ำที่เต็มไปด้วยสระน้ำแบบ Flow Stone ลดหลั่นเป็นชั้นงดงาม บริเวณสถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด นอกจากจะมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยและสายน้ำลางที่เต็มไปด้วยปลาตะเพียนขนาดใหญ่ ถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันบ่งบอกให้รู้ว่าดินแดนแห่งนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมานานนับพันปี มีการค้นพบ โลงผีแมน ท่อนไม้สักที่ถูกผ่าครึ่งแล้วขุดให้เป็นหลุมยาวตรงกลาง เชื่อกันว่าเป็นโลงศพของคนในยุคโบราณ

ไปทางเหนืออีกนิดก็จะเป็นที่ตั้งของอำเภอเล็กๆ ที่ชื่อ อำเภอปาย เมืองเล็กๆ น่ารักในอ้อมกอดของขุนเขาที่ถูกระบายด้วยหมอกขาวในยามเช้า เป็นภาพเมืองปายที่หลายคนรู้จักในวันนี้ แต่หากย้อนเวลากลับไป เมืองปายเป็นเมืองที่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ในความอบอุ่นน่ารักของเมืองปายจึงเต็มไปด้วยความงดงามทางวัฒนธรรมไม่ต่างจากอำเภออื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดอุ่นเมือง วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ศิลปะเชียงแสนอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี นอกจากนั้นที่ วัดกลาง มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ศิลปะไทใหญ่แท้ และอีกวัดสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองปายคือโบราณสถาน วัดเจดีย์หลวง บนอิฐมีตัวอักษรเมืองเขียนซึ่งสอดคล้องกับตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ วัดเก่าแก่คู่เมืองปายอีกแห่งหนึ่ง วัดพระธาตุแม่เย็น

ด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสายสำคัญที่นำพาความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าของที่นี่ คือ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำสายยาวอันดับที่ 26 ของโลก สายน้ำของแม่น้ำสาละวินกำเนิดจากการละลายของหิมะเหนือเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมลฑลยูนนานในประเทศจีนและไหลป่านลงมาเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย แม่น้ำปาย ไหลมาจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวผ่านอำเภอปายไปยังอำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน เป็นน้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดลำน้ำปายสามารถล่องแก่งได้ ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการล่องแก่งแม่น้ำปาย คือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ์

ในพื้นที่อำเภอปายยังมี น้ำตกหมอแปง หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอแดง และน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวย ที่สุดในอำเภอปาย คือ น้ำตกแม่เย็น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง มีน้ำไหลตลอดปี ธรรมชาติที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งน้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋ เป็นน้ำพุร้อนซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย น้ำพุร้อนจะพุ่งขึ้นจากใต้ดินตลอดเวลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบอบอวลด้วยกลิ่นกำมะถันและที่โป่งน้ำร้อนท่าปาย ในตำบลแม่ฮี้ เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งน้ำในบ่อเดือดเป็นฟอง บางจุดเป็นน้ำผุดมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ทำให้บริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยหมอกควัน โป่งน้ำร้อนอีกแห่งหนึ่ง คือ โป่งน้ำร้อนเมืองแปง ในเขตบ้านเมืองแปง เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ อุณหภูมิน้ำของโป่งน้ำร้อนเมืองแปงสูงถึง 95 องศาเซลเซียส

ความมหัศจรรย์ ความสวยงามทั่วผืนป่า และทิวเขาจากเหนือจรดใต้ของแม่ฮ่องสอน เต็มไปด้วยความแตกต่างที่กลมกลืนกันในแต่ละฤดู เป็นความงดงามของธรรมชาติที่เปรียบเหมือนสวรรค์บนดิน สร้างสิ่งอันทรงคุณค่าและรอยยิ้มให้ผู้คน…สร้าง “เมืองแม่ฮ่องสอน” ในวันนี้เพื่อเปิดกว้างต้อนรับผู้มาเยือนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพียงขอให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามแรงเหวี่ยงตามเงื่อนไขของกาลเวลา…การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ…เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้เรา ชุมชนเล็กๆ จะยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของเราต่อไปอย่างยั่งยืน…เพื่อคนรุ่นต่อไป

สวัสดีแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ดินแดนในฝัน, 5.0 out of 5 based on 1 rating
เล่าสู่กันฟังใน:
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (1 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com