อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

Huai Nam Dang National Park

ประวัติความเป็นมา

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเชียงดาว และป่าแม่แตงในท้องที่ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ตำบลกื้ดช้าง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนในท้องที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 33ก ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 81 ของประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่น ดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้น

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและหุบเขาสลับกัน เป็นแนวยาวขนานกันในแนวเหนือ-ใต้ของเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปันน้ำ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีที่มีการแทรกดันของหินหนืด และแรงบีบอัดในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทำให้พื้นผิวโก่งงอกลายเป็นภูเขาและเทือกเขา และมีหุบเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนที่ทรุดต่ำลง รวมทั้งได้มีการสึกกร่อน ตลอดจนการทับถมของตะกอนน้ำพาทำให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างภูเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำ มีความสูงตั้งแต่ 400-1,962 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาที่สูงที่สุดคือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำแตงและแม่น้ำปาย มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ได้แก่ ห้วยเหี้ยะ ห้วยแม่ยะ ห้วยฮ่อม ห้วยน้ำดัง ห้วยแม่สลาหลวง ห้วยโป่ง น้ำงุม ห้วยแม่แพลม ห้วยงู ห้วยแม่เย็นหลวง ห้วยน้อย ห้วยฮ่อม ห้วยหก ห้วยแม่ฮี้ ห้วยขาน ห้วยแม่ปิง ห้วยแม่จอกหลวง เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 8 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังสภาพทางธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดสังคมพืชหลากหลายชนิด ประกอบด้วย

ป่าดิบชื้น ขึ้นปกคลุมสองฝั่งของลำน้ำในพื้นที่ที่มีความสูง 500-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เติม อวบดำ หว้า งิ้วป่า ปอตูบหูช้าง ผ่าเสี้ยน มันปลา เปล้าใหญ่ ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่างได้แก่ เอื้องหมายนา มันดง ม้าสามต๋อน เฒ่าหลังลาย หญ้าถอดบ้อง ตองกง เครือออน กลอย สายหยุด หัสคุณ ออสมันด้า และ เล็บเหยี่ยว เป็นต้น

ป่าดิบเขา พบในพื้นที่ทีเป็นหุบเขาและพื้นที่ลาดชันที่สภาพอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงตลอดปี ในระดับความสูง 1,650-1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชนิดไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อกระดุม ก่อแดง สนสามใบ เม็ดชุนตัวผู้ ช้าส้าน มะมือ ก่วม เต้าหลวง จำปีหลวง มณฑาป่า เหมือดดง เดื่อปล้องหิน ตะไคร้ต้น สารภีป่า กำลังเสือโคร่ง กะทัง ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่าง ได้แก่ กล้วย ต่างไก่ป่า พลูช้าง พญาดง หญ้าคมบาง ตองกง พริกไทย ดาดตะกั่ว และกาหลา เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ พบกระจายตัวเป็นพื้นที่กว้างที่ระดับความสูงต่ำกว่า 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กาสามปีก กุ๊ก แคหัวหมู แดง ตะคร้ำ ประดู่ มะเกลือ มะกอก ตังหน ชิงชัน โมก ฯลฯ ไม้พุ่มและพืชพื้นล่างได้แก่ คนทา คัดเค้าเครือ เฒ่าหลังลาย เต่าร้าง ผักแว่น สะบ้าลิง สาบเสือ บุก ลิเภา ชายผ้าสีดา เกล็ดปลา หญ้าขัด และพ่อค้าตีเมีย เป็นต้น ป่าเต็งรัง พบโดยทั่วไปในพื้นที่ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง เหียง พลวง รัง รกฟ้า พะยอม ตีนนก ติ้วขน สมอไทย ส้านใหญ่ มะขามป้อม ยอป่า แสลงใจ เค็ด ฯลฯ ไม้พุ่มและไม้พื้นล่าง ได้แก่ กะตังใบ โสมชบา กระมอบ หนาดคำ ตาฉี่เคย ข้าวสารป่า และยาบขี่ไก่ เป็นต้น

สัตว์ป่า ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ได้แก่ ช้างป่า กวางป่า หมีควาย เก้ง กระจงเล็ก เลียงผา หมูป่า แมวดาว ชะมดเช็ด ลิงวอก ชะนีมือขาว พังพอน เม่นใหญ่ ไก่ป่า ไก่ฟ้าสีเงิน นกเขาเปล้า นกขุนทอง นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกปรอดคอลาย เหยี่ยวต่างสี กะท่าง เต่าปูลู เต่าใบไม้ ก้งก่าแก้ว แย้ ตะกวด งูเหลือม งูเขียวดอกหมาก งูเห่า กบทูด ปาด เขียดป่าไผ่ และอึ่งลาย เป็นต้น ในบริเวณแม่น้ำและลำห้วยต่างๆ พบปลาจาด ปลามอน ปลาเลียหิน ปลาเวียน ปลาค้อ ปลาค้างคาว ปลาติดหิน และปลาก้าง เป็นต้น

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

จุดชมวิวดอยกิ่วลม
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติส่วนกลาง (เอื้องเงิน) เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุดและมีชื่อเสียงมากในด้านการท่องเที่ยวที่จะชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงฤดูหนาว ในยามท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสจะมีทัศนียภาพที่สวยงามและหลากจินตนาการของทิวเขาที่สลับซับซ้อนของยอดดอยเชียงดาวที่มีความสูงประมาณ 2,175 เมตรจากระดับน้ำทะเล

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

สภาพธรรมชาติอันสวยงามของจุดชมทิวทัศน์นี้ เมื่อยืนอยู่ที่บ้านพักของห้วยน้ำดังแล้วมองไปทางทิศตะวันออก ทำให้มองเห็นสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทิวทัศน์ของทิวเขาอันสลับซับซ้อนซึ่งมีดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงที่สุดอยู่ใจกลาง และในช่วงเช้าตรู่ของฤดูหนาวจะเกิดทัศนียภาพของทะเลหมอกที่สวยงาม ทางเข้าแยกจากถนนสายแม่มาลัย-ปาย หลักกิโลเมตรที่ 65-66 เป็นทางเข้าไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว จะมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสวยงาม

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

พระตำหนักเอื้องเงิน
ตั้งอยู่บริเวณดอยกิ่วลม เป็นอาคารทรงชาเลย์ที่กรมป่าไม้ได้สร้างถวายสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และทรงพระราชทานนามว่า "พระตำหนักเอื้องเงิน" ใช้เป็นที่ประทับของพระองค์ ภายในบริเวณโดยรอบพระตำหนักมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่ประกอบด้วยพันธุ์พืชประจำถิ่นกล้วยไม้ "เอื้องเงินหลวง" ที่ออกดอกสะพรั่งในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นพืชเมืองหนาวที่หลากหลายพันธุ์และหลากสีสัน

จุดชมวิวดอยช้าง
อยู่บนดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ำดัง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 20 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,962 เมตร สามารถมองเห็นทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้ชัดเจน และสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อนของดอยสามหมื่นและดอยสันห้วยรูทางทิศเหนือ ดอยหลวงเชียงดาวและดอยขุนแม่แมะทางทิศตะวันออก ดอยแม่ยะและดอยม่อนอังเกตุทางทิศใต้ ดอยแม่ยานและเมืองปายทางทิศตะวันตก ดอยช้างปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของนกบนที่สูงนานาชนิด เช่น นกเดินดง นกจับแมลง นกเขน นกปรอด ฯลฯ

น้ำตกแม่ปิง
ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของลำน้ำแม่ปิงน้อย เป็นน้ำตกที่มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 50 เมตร พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น

น้ำตกแม่เย็น
เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่เย็นหลวง ซึ่งจะไหลลงมาสู่แม่น้ำปายต่อไป สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น ความสูงประมาณ 40 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี จัดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นและโขดหินสวยงาม

น้ำตกแม่ลาด
ตั้งอยู่ในตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม น้ำตกมีความสูงประมาณ 40-50 เมตร มี 5 ชั้น พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นและโขดหินสวยงาม

น้ำตกแม่หาด
ตั้งอยู่ในตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 40-50 เมตร มี 4 ชั้น พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดิบชื้น

น้ำตกห้วยน้ำดัง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำดัง เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยน้ำดัง มีโขดหินมากมาย ความสูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 10 เมตร มี 4 ชั้น เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก และสภาพโดยทั่วๆ ไปชุ่มชื้นไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นและโขดหินที่สวยงาม

ห้วยน้ำรูและดอยสามหมื่น
อยู่ห่างจากดอยช้างประมาณ 10 กิโลเมตร ห้วยน้ำรูมีลักษณะเป็นตาน้ำเล็กๆ ที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าของดอยสามหมื่น และเป็นต้นน้ำของลำน้ำแม่แตงที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง ส่วนดอยสามหมื่นเป็นที่ตั้งของหน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งมีจุดชมทิวทัศน์อยู่บนยอดดอย วันที่มีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวสูงตระหง่านเด่นชัด

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เปรียบเสมือนน้ำกำลังเดือดขึ้นเป็นพรายฟอง อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 80 องศาเซสเซียล น้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นธารน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้าง มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

น้ำพุร้อนโป่งเดือด
ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ สูง 2-3 เมตร จำนวน 3-4 บ่อ และยังมีบ่อเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป อุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ 90-99 องศาเซสเซียล น้ำพุร้อนจะพุ่งจากใต้ดินตลอดเวลา บางครั้งพุ่งสูงถึง 2 เมตร มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ บริเวณนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด ระยะทาง 1,550 เมตร บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ และโป่งเดือดยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกล ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง นอกจากนี้บริเวณโป่งเดือดยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ห้องอาบน้ำแร่ ร้านอาหาร บ้านพักนักท่องเที่ยว และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการด้วย

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติผ่านโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดังนี้

 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอื้องเงิน มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยน้ำดัง มีความยาวประมาณ 1,470 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 13 จุด
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งเดือด มีความยาวประมาณ 1,550 เมตร ความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 11 จุด
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งน้ำร้อน มีความลาดชันปานกลาง ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง มีจุดศึกษาธรรมชาติ 17 จุด

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 • เดินป่าระยะไกล
 • แค้มป์ปิ้ง
 • ดูนก
 • ชมทิวทัศน์
 • เที่ยวน้ำตก
 • ล่องแพ/ล่องเรือ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ที่อยู่: ม.5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150
โทรศัพท์ : 053-248-491, 084-908-1531
โทรสาร : 053-248-491

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ข้อมูล และรูปบางส่วน)

สถานที่ตั้ง

ม.5 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 107 และเข้าทางแยกซ้ายมือที่ตลาดแม่มาลัย อำเภอแม่แตง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1095 สายแม่มาลัย - ปาย ท่านสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และใช้บริการต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังได้โดยสะดวก ดังนี้

ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 42 มีทางแยกขวามือ จะพบป้ายบอกทางเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นด.1 (โป่งเดือด) ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ก็จะถึงโป่งน้ำร้อนโป่งเดือด บริเวณนี้มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ห้องอาบน้ำแร่ ห้องอบไอน้ำ ห้องน้ำ ห้องสุขา และร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยว

ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 65-66 มีทางแยกขวามือ จะพบป้อมยามตั้งอยู่ทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เดินทางต่อไปอีก ระยะประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดชมดอยกิ่วลม บริเวณนี้มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยว

ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 87-88 ถึงบ้านแม่ปิง มีทางแยกขวามือ จะพบป้ายบอกทางเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นด.2 (โป่งน้ำร้อนท่าปาย) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงโป่งน้ำร้อนท่าปายอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่ง บริเวณนี้มีสถานที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ ห้องสุขา และร้านอาหาร ให้บริการนักท่องเที่ยว

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 19.30053
ลองจิจูด: 98.60167

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท

ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท

Pai Hotsprings Spa Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 84 ม.2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 68 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 276 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pripta Boutique Resort

Pripta Boutique Resort

Pripta Boutique Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 Moo 3 Tambol Maehee

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 81 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Him Naam Pai Resort

Him Naam Pai Resort

Him Naam Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 107 Tambol Mae Hee,

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 13 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 98 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hut Thapai Resort and Hot Spring

Hut Thapai Resort and Hot Spring

Hut Thapai Resort and Hot Spring

ระดับ 2

ที่ตั้ง 112 Baan Thapai, T.Mae Hee

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 3 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
บุระ ลำปาย รีสอร์ท

บุระ ลำปาย รีสอร์ท

Bura Lumpai Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 91 ม.10 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 29 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 327 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phukaopai

Phukaopai

Phukaopai

ระดับ 2

ที่ตั้ง 87 Moo10 Tongyaw

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pasuk Hotel Pai

Baan Pasuk Hotel Pai

Baan Pasuk Hotel Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 112 Moo 10, T. Tungyao

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Sapan Pai

Baan Suan Sapan Pai

Baan Suan Sapan Pai

ระดับ 2

ที่ตั้ง 111 Moo 10. Tambol Thung Yao

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pailove & Baanchonphao Resort

Pailove & Baanchonphao Resort

Pailove & Baanchonphao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 42 Moo 2, Tambol Mae Hee,

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Treehouse Resort

Pai Treehouse Resort

Pai Treehouse Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 Moo 2, Tambon Maehee

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rai Junchai Resort

Baan Rai Junchai Resort

Baan Rai Junchai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 127 Moo 1, T. Tung Yao

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kuad Khon Thoe Pai Cottage

Kuad Khon Thoe Pai Cottage

Kuad Khon Thoe Pai Cottage

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 Moo 10, Tungyao,

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 113 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Aqua Resort Pai

Aqua Resort Pai

Aqua Resort Pai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 27/1 Moo 1, T. Mae Hee

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 56 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mae Yen House

Mae Yen House

Mae Yen House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 85 Moo 1

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Nam Now Resort

Pai Nam Now Resort

Pai Nam Now Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 277

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Talay Guest House

Pai Talay Guest House

Pai Talay Guest House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 170 Moo 5

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Kati Sod

Baan Kati Sod

Baan Kati Sod

ระดับ 2

ที่ตั้ง 171 Moo 5 T. Mae Hee

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pak Ta Pai

Baan Pak Ta Pai

Baan Pak Ta Pai

ระดับ 2

ที่ตั้ง Thung Yao

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ไม่เลวร้ายนัก 2.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sunshine Pai Resort

Sunshine Pai Resort

Sunshine Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 27 Moo 1, Baan Maeyen, Tambol Mae Hee,

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Chan Cottage & Cuisine

Pai Chan Cottage & Cuisine

Pai Chan Cottage & Cuisine

ระดับ 2

ที่ตั้ง 191 Moo 1, Mae Hee

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Panalee Boutique Hotel

Pai Panalee Boutique Hotel

Pai Panalee Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 176 Moo 5, T. Maehee

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chang Pai by John Bamboo Hut Resort

Chang Pai by John Bamboo Hut Resort

Chang Pai by John Bamboo Hut Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 107 M.1 T.Baan Mae Yen

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Visarut Resort

Baan Visarut Resort

Baan Visarut Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 83 Moo 1, T. Maehee

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Quinlins Hotel Pai

The Quinlins Hotel Pai

The Quinlins Hotel Pai

ระดับ 2

ที่ตั้ง Ban Sobpam

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 65 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
One June Studio and Hostel

One June Studio and Hostel

One June Studio and Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 55 Moo 1 T.Maehee

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phuview Guesthouse

Phuview Guesthouse

Phuview Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 268 Moo 1 Mae Hee

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai My Guest Resort

Pai My Guest Resort

Pai My Guest Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 100 Moo.1 Baan Mae Yen T.Maehi

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paiviengfah Resort

Paiviengfah Resort

Paiviengfah Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 239 Moo.1 Mae Hi

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 172 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khun Nai Tern Sai Hotel

Khun Nai Tern Sai Hotel

Khun Nai Tern Sai Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 166 Moo 1, Mae Hee

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Ing Na Pai

Baan Ing Na Pai

Baan Ing Na Pai

ระดับ 2

ที่ตั้ง 150 Moo 1

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Phu Fah Resort

Pai Phu Fah Resort

Pai Phu Fah Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 172 Moo1

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Baanthai Resort & Spa

Pai Baanthai Resort & Spa

Pai Baanthai Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 206 Moo 1, A.Pai, Mae Hong Son

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Countryside Resort Pai

The Countryside Resort Pai

The Countryside Resort Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90/2 Moo 1

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Klang Na Cottage

Pai Klang Na Cottage

Pai Klang Na Cottage

ระดับ 4

ที่ตั้ง 199 Moo 1, T. Mae Hee

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.1 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Kiang Duan Resort

Pai Kiang Duan Resort

Pai Kiang Duan Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 53 Moo2 T. Mae Hee

ระยะห่าง 17.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Oia Pai Resort & Spa

The Oia Pai Resort & Spa

The Oia Pai Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 254 Moo 1 Baan Mae Yen

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 51 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Tara Resort

Pai Tara Resort

Pai Tara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 173 Moo 5, Tambol Mae Hee

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Lanna

Pai Lanna

Pai Lanna

ระดับ 2

ที่ตั้ง 169 Moo 1, Mae Hee

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suandoi Resort Pai

Suandoi Resort Pai

Suandoi Resort Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 84 Moo 1, Mae Yen, Mae hee

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Chao Kha Hotel

Pai Chao Kha Hotel

Pai Chao Kha Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 290 M.1 T.Maehee

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan A- Rom Pai

Baan A- Rom Pai

Baan A- Rom Pai

ระดับ 2

ที่ตั้ง 271 Moo 1, T. Mae Hee

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nern Khao View Pai

Baan Nern Khao View Pai

Baan Nern Khao View Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 183 Baan Mae Yen, Moo 1, T.Maehee

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Pai Resort

The Pai Resort

The Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง M.5 T.Maehee

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Riverside

Baan Pai Riverside

Baan Pai Riverside

ระดับ 1

ที่ตั้ง 190 Moo 1 T.Mae Hee A.Pai

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ โร้ด วิว

เดอะ โร้ด วิว

The Road View Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 127 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.63 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baan Pai Village

Baan Pai Village

Baan Pai Village

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88 Moo 3, Vieng Tai

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 203 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai River Corner Resort

Pai River Corner Resort

Pai River Corner Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 94 Moo 3 Wiangtai

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 69 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Rim Pai Hotel

Baan Suan Rim Pai Hotel

Baan Suan Rim Pai Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 108 Moo 3, Tedsaban 1 Road, Viengtai

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 72 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Vimaan Resort

Pai Vimaan Resort

Pai Vimaan Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 73 Moo 3 Tedsaban1 Rd., Viengtai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 134 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Tawan Guesthouse

Baan Tawan Guesthouse

Baan Tawan Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17 Moo 4, Viangtai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 23 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 402 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Roong Guesthouse

Baan Pai Roong Guesthouse

Baan Pai Roong Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 79 Moo 3, Viengtai Sub-District

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel des Artists Rose of Pai

Hotel des Artists Rose of Pai

Hotel des Artists Rose of Pai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 Moo 3 Chaisongkhram Rd., Wiang Tai,

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 139 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel Pai Country Hut

Hotel Pai Country Hut

Hotel Pai Country Hut

ระดับ 3

ที่ตั้ง 240 Moo 1 Mae Hee

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suratsa Guest House

Suratsa Guest House

Suratsa Guest House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 286 Moo 8 Taladpudmail Road

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Fah Boutique House

Pai Fah Boutique House

Pai Fah Boutique House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 77 M.3 T.Wiangtai

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 105 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Huan Saran Guesthouse

Huan Saran Guesthouse

Huan Saran Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 117 Moo 3 Wieng Tai

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Nai Fun Hotel

Pai Nai Fun Hotel

Pai Nai Fun Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 236 Moo 1, Baan Hee

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 69 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Iyara Resort

Pai Iyara Resort

Pai Iyara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 129 Moo 1 Tambol Toong Yao, Mae Hong Son

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 115 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
Family House @ Pai

Family House @ Pai

Family House @ Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 55 Moo 3 T.Viengtai

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 75 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Sylvana Pai Hotel

The Sylvana Pai Hotel

The Sylvana Pai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 96 Moo3 Chaisongkram Rd. T. Vieng Tai

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 81 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sawasdee Pai

Sawasdee Pai

Sawasdee Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 96/1 Moo 4

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai River Villa

Pai River Villa

Pai River Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123 Moo 3, Wiangtai

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 146 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Kungkang De Pai Resort

Baan Kungkang De Pai Resort

Baan Kungkang De Pai Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 282 Moo 8, Viengtai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 25 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 264 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai In Town Hotel

Pai In Town Hotel

Pai In Town Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง Pai

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Country House

Pai Country House

Pai Country House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 83 Moo 1, Rangsiyanon Road, Wieng Tai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 39 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Blue Lagoon Hotel

The Blue Lagoon Hotel

The Blue Lagoon Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 227 Moo 4

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suratsa Wiang Pai Guesthouse

Suratsa Wiang Pai Guesthouse

Suratsa Wiang Pai Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 26 Moo 4 Rangsiyanon Rd., T.Wiang Tai

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Fah Pai Fun

Baan Pai Fah Pai Fun

Baan Pai Fah Pai Fun

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 Moo 11 Tung Yao

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paramee Inn Pai Resort

Paramee Inn Pai Resort

Paramee Inn Pai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 135 M.11 Chiangmai-Pai Rd. T.Thungyao

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Heart of Pai

The Heart of Pai

The Heart of Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 480 Moo 8, Rangsiyanon Road, Wiang Tai

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 331 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Nai Wieng

Baan Pai Nai Wieng

Baan Pai Nai Wieng

ระดับ 4

ที่ตั้ง 51/1 Moo 1 Wiengtai

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.1 คะแนนเฉลียจาก 52 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mari Pai Resort

Mari Pai Resort

Mari Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 97 Moo 11

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Laguna Hotel

Pai Laguna Hotel

Pai Laguna Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 279 Moo 8, Vieng Tai

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 50 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sweet Memories @ Pai

Sweet Memories @ Pai

Sweet Memories @ Pai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 Moo 2, Chiang Mai-Pai Road, Toong Yao

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Payi Resort

Payi Resort

Payi Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 31 moo2 rajdamrong Road,viengtai

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paina Paita Home

Paina Paita Home

Paina Paita Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122 Moo 1. T. Tung Yao

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yoma Hotel

Yoma Hotel

Yoma Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 56 M.6 T.Viengtai

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 264 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Odour Pai

Odour Pai

Odour Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 72 Moo 2, T. Viang Nua

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tewdoi Garden Resort

Tewdoi Garden Resort

Tewdoi Garden Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 87 Moo 11, 1095, T. Tung Yao

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Kep Fun

Baan Pai Kep Fun

Baan Pai Kep Fun

ระดับ 3

ที่ตั้ง 559 Moo 8 Baan Sang Thong Aram

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ธรรมดา 5.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan View Pai Resort

Baan Suan View Pai Resort

Baan Suan View Pai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 22/2 Moo 9, Toong Yow

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Suan Sak Pai

Ban Suan Sak Pai

Ban Suan Sak Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 119 M.1 Tungyao

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paiburee Guest House

Paiburee Guest House

Paiburee Guest House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 105 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lychee Garden Bungalow

Lychee Garden Bungalow

Lychee Garden Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง 159 Baan Viang Nur

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Praya Resort

Pai Praya Resort

Pai Praya Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 125 Moo 1 Mae Malai- Mae Hong Son Road, T. Toong Yao

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Reaunthai Village

Pai Reaunthai Village

Pai Reaunthai Village

ระดับ 3

ที่ตั้ง 153 Moo 8

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Norn Pai Norn Play Hotel

Norn Pai Norn Play Hotel

Norn Pai Norn Play Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 118 Moo 11, Near Coffee in Love

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
House of Love Hotel Pai

House of Love Hotel Pai

House of Love Hotel Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 70/1 Moo 11, T. Tungyao

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Banana House

Banana House

Banana House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 212 Moo 1, T. Wieng Tai

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ธรรมดา 4.9 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Por Ar Yor Resort

Por Ar Yor Resort

Por Ar Yor Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 491 M.8 T.Weangtai A.

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Flora Resort

Pai Flora Resort

Pai Flora Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259 Moo1, T. Vieng tai

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Romance Another Story in Pai Hotel

Romance Another Story in Pai Hotel

Romance Another Story in Pai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 134 Moo 8 Wieng Nua

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 52 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Island Resort

Pai Island Resort

Pai Island Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 333 Mu 1, Tambon Vieng-Tai

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 181 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเบลล์ วิลล่า

โรงแรมเบลล์ วิลล่า

Belle Villa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 113 ม.6 ถ.ห้วยภู-เวียงเหนือ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 44 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 122 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมควอเตอร์

โรงแรมควอเตอร์

Quarter Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 245 ม.1 ถ.ไชยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 36 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 171 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย

โรงแรมบ้านกระทิง ปาย

Baan Krating Pai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 119 ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 32 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 70 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khum Panta Hotel

Khum Panta Hotel

Khum Panta Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 144 Moo 8, T. Wieng Tai

ระยะห่าง 18.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tarnjedton Pai Resort

Tarnjedton Pai Resort

Tarnjedton Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 101 Moo 3 Wiang Nua

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Chokdee Pai Resort

Baan Chokdee Pai Resort

Baan Chokdee Pai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 257 Chaisongkram Road, T. Viengtai

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 88 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Shiwadoi Resort

Shiwadoi Resort

Shiwadoi Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 121 Hoipoo Rd., Weang Tai, Mae Hong Son

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kanravee Guesthouse 2

Kanravee Guesthouse 2

Kanravee Guesthouse 2

ระดับ 1

ที่ตั้ง 132 M.6 Baan Huey Poo T.Viangtai

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
In Pai Resort

In Pai Resort

In Pai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 92 Moo 1, T. Wieng Nua

สมบูรณ์แบบ 9.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Mai Hom

Baan Mai Hom

Baan Mai Hom

ระดับ 3

ที่ตั้ง 198 M.1 T.Viengtai

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kirina Hotel

Kirina Hotel

Kirina Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 148 M.6 T.Weang Tai

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 19.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Himna Hotel

Baan Himna Hotel

Baan Himna Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49 Moo 6, T. Vieng Tai

ระยะห่าง 19.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lilu Hotel Pai

Lilu Hotel Pai

Lilu Hotel Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13 Moo 4 Rungsiyanon Road, T. Vieng tai

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 78 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sibsongpanna Hotel

Sibsongpanna Hotel

Sibsongpanna Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 60 Moo 5, T. Vieng Nua

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
The River Of Love @ Pai Resort

The River Of Love @ Pai Resort

The River Of Love @ Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 119/1 Moo 1 Khet Kha Lang Road, T. Vieng Tai

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Villa Duang Deaun Hotel

Villa Duang Deaun Hotel

Villa Duang Deaun Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 72 Moo 5 T. Wieng Nua

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Vimarnkiri Resort

Vimarnkiri Resort

Vimarnkiri Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 128, Moo 2, Viangnea

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
My Home @ Pai

My Home @ Pai

My Home @ Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง Moo 5 Thumbol Weingtai

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 19.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Agape De Pai Resort

Agape De Pai Resort

Agape De Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 106 Moo 5, Saphan Mae Khong, T. Mae Na Toeng

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Herbs Resort

Pai Herbs Resort

Pai Herbs Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 323 Moo 5 Chaisongkram Road T. Wiang Tai

ระยะห่าง 19.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Thale Mhog

Thale Mhog

Thale Mhog

ระดับ 2

ที่ตั้ง 116 moo 6 T.Wieng Tai

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Butterfly Homes @ Pai

Butterfly Homes @ Pai

Butterfly Homes @ Pai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 304/10 Moo 5

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Chom Doi Resort

Baan Chom Doi Resort

Baan Chom Doi Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 258 Moo 8, T. Vieng Tai

ธรรมดา 4.3 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pai Chumyen Resort

Pai Chumyen Resort

Pai Chumyen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 469 Moo 8, Tambol Viangtai,

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amy's Earth House Hotel

Amy's Earth House Hotel

Amy's Earth House Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 Moo 5, T. Mae Na Toeng

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nam Pai Retreat

Baan Nam Pai Retreat

Baan Nam Pai Retreat

ระดับ 3

ที่ตั้ง 47 Moo 3 Baan Tan Jed Ton

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Montis Resort

Montis Resort

Montis Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 358 Moo 5, Viengtai

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 48 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 138 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pai Dao Resort

Baan Pai Dao Resort

Baan Pai Dao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 195 Moo 1, T. Mae Hee

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Puripai Villa

Puripai Villa

Puripai Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 130 M.1 T.Mae Na Theung

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paivana Resort

Paivana Resort

Paivana Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 119 Moo 5

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Violin Hotel Pai

Baan Suan Violin Hotel Pai

Baan Suan Violin Hotel Pai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 95/1 Moo 1, T. Mae Na Toeng

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Numhoo Homestay

Ban Numhoo Homestay

Ban Numhoo Homestay

ระดับ 4

ที่ตั้ง 272 Moo5 Viengtai

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านอนัตตา รีสอร์ท

บ้านอนัตตา รีสอร์ท

Baan Anatta Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113 ม.3 บ้านสบก๋าย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 20.43 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
At Pai Resort

At Pai Resort

At Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88 Moo1 Vieng-nue

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท

ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท

Phu Pai Art Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 93 ม.1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 452 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dalah Resort

Dalah Resort

Dalah Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 404 Baannamhoo

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Heun Moung Pai Resort

Heun Moung Pai Resort

Heun Moung Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 190 Moo 2, T. Mae Na Toeng

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 46 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
ป่าแป๋ 32 กม. คอฟฟี่ฮิลล์ แอนด์ รีสอร์ท

ป่าแป๋ 32 กม. คอฟฟี่ฮิลล์ แอนด์ รีสอร์ท

Papae 32 Km. Coffee Hill & Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 195 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.51 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เมืองปาย รีสอร์ท

เมืองปาย รีสอร์ท

Muang Pai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 94 บ้านโม่แป้ง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
เขมาภิรา เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

เขมาภิรา เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

Khemapira Beds & Breakfast

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79 ม.3 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.54 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์

ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์

Dreamcaught Tree Houses

ระดับ 3

ที่ตั้ง 55 ม.2 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.12 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
แบมบู คันทรี ลอดจ์

แบมบู คันทรี ลอดจ์

Bamboo Country Lodge

ระดับ 2

ที่ตั้ง 118/1 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.87 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ภูจินดา ศูนย์เรียนรู้วิถีชนเผ่า

ภูจินดา ศูนย์เรียนรู้วิถีชนเผ่า

Phuchinda The Tribal Ways of the Learning Center

ระดับ 4

ที่ตั้ง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.05 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา

รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา

Rawee Waree Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 168 ม.2 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 402 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.72 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านไร่ ล้านนา รีสอร์ท

บ้านไร่ ล้านนา รีสอร์ท

Baan Rai Lanna Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 171 ม.5 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.66 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงดาวฮัท

เชียงดาวฮัท

Chiang Dao Hut

ระดับ 2

ที่ตั้ง 303 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 43 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.08 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปาย 91.5 รีสอร์ท

ปาย 91.5 รีสอร์ท

Pai 91.5 Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 250 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.53 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงดาว เรนโบว์ เกสต์เฮ้าส์

เชียงดาว เรนโบว์ เกสต์เฮ้าส์

Chiang Dao Rainbow Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 344 ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.65 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงคำหลวง รีสอร์ท

เชียงคำหลวง รีสอร์ท

Chiangkham Luang Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 437 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.38 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.3/5 (7 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com