อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

The Mu Ko Chang National Marine Park

ประวัติความเป็นมา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 45 และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่ 4 ของประเทศไทย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525 คลอบคลุมพื้นที่ 406,250 ไร่ หรือ 650 ตร.กม. ในบริเวณที่ดินเกาะช้างและเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยเป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตร.กม. หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

พื้นที่เกาะช้างเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแหลมงอบ ใน พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเกาะช้าง และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเกาะช้าง เมื่อพ.ศ. 2550 ปัจจุบันเกาะช้างเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ท้องที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ข้อมูลทั่วไป

หมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก มีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด นอกจานี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง

ลักษณะภูมิประเทศ
ในจำนวนกว่า 40 เกาะ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด อยู่ห่างจากแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ทอดยาวจากเหนือลงมาทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 14 กิโลเมตร

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย มีพื้นที่ 429 ตร.กม. แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมเกาะช้างทั้งหมด เพราะมีบางส่วนของอำเภอเกาะช้างเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร ลักษณะภูมิประเทศของเกาะช้างบริเวณอุทยานแห่งชาติ พื้นดินส่วนใหญ่เป็นภูเขาเกือบตลอดทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอมปราสาท เขาคลองมะยม เขาสลักเพชร ยอดเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

โครงสร้างทางธรณีส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นหินอัคนีในยุคไทรแอสซิกมีช่วงอายุ 195-230 ล้านปีมาแล้ว มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว

แม่น้ำลำธารในเกาะช้างเป็นคลองสายสั้นๆ ที่น้ำทะเลเข้าถึง ต้นคลองเป็นห้วยน้ำจืดไหลมาจากน้ำตก ซึ่งเป็นสภาพหุบเขาหลังอ่าวต่างๆ ไหลแทรกไปตามบริเวณป่าชายเลนแล้วไหลลงสู่ทะเลรอบๆ คลองที่สำคัญได้แก่ คลองสน คลองมะยม คลองค้างคาว คลองบางเบ้า คลองพร้าว คลองนนทรี เป็นต้น

ลำน้ำเหล่านี้ยังก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคีรีเพชร และน้ำตกคลองหนึ่ง นอกจากนี้ชายฝั่งตะวันออกของเกาะ จะมีหาดโคลนและหินเป็นหาดหน้าแคบ ส่วนหาดทางด้านตะวันตก จะเป็นหาดทรายและหิน

ลักษณะภูมิอากาศ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส

 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็น
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ในระยะนี้ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนค่อนข้างจะแปรปรวน มีฝนตกน้อยทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะในเดือนเมษายน

พืชพรรณ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก ส่วนใหญ่เป็น

 • ป่าดงดิบชื้น เป็นป่าที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่ง พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุลพลอง สารภีป่า และไม้ในสกุลหว้า ขึ้นปนอยู่ประปราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยางนา กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม้ เปล้า หลาวชะโอน เต่าร้าง หวาย เตยย่าน กล้วยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน ฯลฯ
 • ป่าชายหาด ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น หูกวาง สารภีทะเล เมา เสม็ด เตยทะเล เป็นต้น พบตามที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว
 • ป่าชายเลน พบตาามชายฝั่งที่เป็นดินเลนบริเวณอ่าวและปากคลองลำธารต่างๆ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงขาว แสม พังกาหัวสุม ถั่วดำ แสม ตะบูน ปอทะเล และตีนเป็ดทะเล และป่าพรุ เป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี บริเวณอ่าวสลักคอกและอ่าวสลักเพชร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เหงือกปลาหมอ และกก เป็นต้น

สัตว์ท้องถิ่น
หมู่เกาะช้าง ไม่มีการทับถมของตะกอนโคลนเลนจากแม่น้ำ จึงทำให้หมู่เกาะเหล่านี้มีหาดทรายที่ขาวสะอาด น้ำทะเลใสสวย และอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น ปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังแผ่น หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ปลาสวยงามในแนวปะการัง กัลปังหา สาหร่าย พบได้ในบริเวณเกาะช้างน้อย ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะรัง เกาะกระ และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงสงขลาที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร

นอกจากนี้ในพื้นที่อุทยานยังมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

เกาะต่างๆ

 • เกาะช้างเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ มีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อน และยังมีน้ำตก ลำธารหลายสาย บนกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ตมากมาย นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ และด้วยภูมิประเทศที่มีป่าเขาอยู่กลางเกาะ นักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวแบบเดินป่า ขี่ช้างก็ได้เช่นกัน
 • เกาะคลุ้ม เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการตกปลา เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง และเหมาะสำหรับชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาต และหินลาดหลังคุ้ม
 • หมู่เกาะเหลายา อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง เป็นเกาะเล็กๆ 3 เกาะเรียงกัน คือ เกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และแมกไม้เขียวครึ้ม ที่นี่ยังมีจุดดำน้ำที่สมบูรณ์ไปด้วยปะการังสวยงามมาก เป็นที่พักผ่อนตากอากาศที่มีธรรมชาติสวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเหลายาในและเกาะเหลายากลาง
 • เกาะง่าม ได้ชื่อว่าเป็น "พีพีน้อยแห่งอ่าวไทย" เกาะง่ามเป็นเกาะสองเกาะตั้งเคียงคู่กัน มีจุดเด่นอยู่ที่แนวสันทรายกว้างประมาณ 50 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร เชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆ 2 เกาะ คล้ายสะพานธรรมชาติกลางทะเล
 • เกาะหวาย เป็นเกาะขนาดใหญ่เกาะหนึ่ง มีแนวชายหาดที่สวยงามแต่ไม่ยาวมากนัก รอบเกาะส่วนใหญ่เป็นแนวหิน ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ๆ มีแนวปะการังที่สวยงามสมบูรณ์ อยู่ในอ่าวด้านเหนือของเกาะ ซึ่งความยาวถึง 2 กิโลเมตร จึงนับได้ว่าเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง
 • เกาะกระ เป็นเกาะเล็กๆ เกาะแห่งนี่มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับการดำน้ำชมปะการัง
 • หมู่เกาะรัง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะหมากระยะห่างประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะมะปริง เกาะทองหลาง เกาะกระ เกาะเทียน เกาะรัง เกาะกลาง และเกาะตุ้น เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีสีสันของท้องทะเลอันสวยงาม น้ำทะเลใสๆ ทำให้มองเห็นสีสันของแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำตัดกับสีสันของหาดทรายอันขาวละเอียด ที่เกาะรังบริเวณอ่าวบ่อเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.5 (เกาะรัง) เกาะรังประกอบไปด้วยอ่าวและหาดสวยงาม มีแหล่งน้ำจืดสำหรับใช้ จึงสามารถกางเต็นท์พักค้างแรมได้ ด้านหน้าของหน่วยพิทักษ์ฯ จะมีสะพานหิน อันเกิดจากนำก้อนหินทีละก้อนถมลงในทะเล จนเกิดเป็นโครงสร้างของสะพานที่ยื่นออกไป เพราะว่าในอดีตนั้น เกาะรังเคยเป็นสถานที่กักกันผู้อพยพชาวเวียดนาม สะพานนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสัมภาระ ของหน่วยกาชาดสากล
 • เกาะพร้าว เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในบริเวณอ่าวสลักเพชร เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาดและร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าว มีหาดเล็กๆ รอบเกาะ และมีทางเดินคอนกรีตเลาะเรียบไปตามโขดหินรอบเกาะ ชายฝั่งทะเลขาวสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล ส่วนอีกด้านหนึ่งของเกาะ มีสะพานคอนกรีตยื่นออกไปในทะเลเป็นท่าเทียบเรือ และยังเหมาะที่จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ในท้องทะเลได้อีก

หาดและอ่าว

 • หาดทรายขาว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง มีหาดทรายขาวที่สุดของเกาะช้าง หาดมีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร บางช่วงของหาดมีระดับความสูงไม่เท่ากัน สามารถลงเล่นน้ำได้ควรจะสวมเสื้อชูชีพเมื่อต้องการที่จะไปเล่นน้ำไกลๆ
 • หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะช้างมีลักษณะเป็นหาดทรายขาวละเอียดที่มีความยาวมาก ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมากสามารถเล่นน้ำได้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าวติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่มีทัศนียภาพสวยงามแต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้
 • หาดไก่แบ้ เป็นหาดทรายที่ติดต่อกับหาดคลองพร้าว อยู่ก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.6 (บางเบ้า) ประมาณ 5 กิโลเมตร หาดไก่แบ้เป็นหาดทรายสั้นๆ และขนาดเล็กกว่าหาดทรายขาวและหาดคลองพร้าว ชายหาดเต็มไปด้วยเศษหินและซากปะการัง มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย หน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอก และเกาะมันใน หาดไก่แบ้เงียบสงบกว่าหาดทรายขาวและหาดคลองพร้าว เพราะอยู่ค่อนข้างไกล บริเวณใกล้เคียงมีชุมชนอยู่ แต่ไม่หนาแน่นนัก หาดนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมการอาบแดด
 • หาดทรายยาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชร มีลักษณะเป็นอ่าวและหาดทรายยาว ลงเล่นน้ำในบริเวณนี้ได้ สามารถเดินป่าชมทัศนียภาพของหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย และชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง
 • อ่าวใบลาน อยู่ระหว่างหาดไก่เบ้ และหมู่บ้านบางเบ้าเป็นหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร. เป็นหาดที่เงียบสงบ เล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาอาบแดดเล่นน้ำตากลมกันที่นี่
 • อ่าวคลองสน อยู่ทางเหนือสุดของเกาะช้าง เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ชายหาดจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช.2 (คลองสน) เล็กน้อย เป็นอ่าวขนาดใหญ่มีหาดทรายขาวละเอียดทอดขนานไปกับป่าสนเขียวครึ้ม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงบริเวณนี้ได้โดยทางเรือ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ บริเวณใกล้ๆ อ่าวคลองสนจะมีแนวปะการังใต้น้ำอยู่ไม่ไกลจากฝั่งนัก นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางเดินป่าคลองสน– คลองพลู ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง ลักษณะการเดินเป็นการเดินแบบไม่พักค้าง

แหล่งดำน้ำ

ด้านเหนือของเกาะช้าง บริเวณอ่าวคลองสน มีแนวปะการังกว้างประมาณ 40 เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง 40 เมตร แนวปะการังมีความลาดเอียงน้อยมาก ปะการังที่พบได้แก่ ปะการังโขด ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังลายดอกไม้ ด้านนอกของแนวปะการังออกไปประมาณ 200 เมตร มีหญ้าทะเล ซึ่งมีขนาดกว้างพอสมควร

ด้านใต้ของเกาะช้าง บริเวณปากอ่าวสลักเพชรและเกาะง่าม มีแนวปะการังซึ่งเกิดตรงกับหาด ที่เชื่อมเกาะสองเกาะเข้าด้วยกัน แนวปะการังกว้างประมาณ 50 เมตร มีปะการังชนิดก้อนมากที่สุด

ด้านเหนือของเกาะช้างน้อยและด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง มีแนวปะการังแคบๆ ทอดขนานไปกับแนวชายฝั่งไปจนถึงหัวแหลมสับปะรด และมีปะการังอยู่เล็กน้อยรอบๆ หินขี้ช้าง มีปะการังโขด อยู่มากกว่าชนิดอื่นๆ แต่มีความหนาแน่นต่ำ

ด้านทิศใต้ของเกาะช้างน้อย เป็นแนวปะการังชนิดก้อนและชนิดกิ่งกว้างประมาณ 110 เมตร นอกจากนี้ยังมีปะการังดอกเห็ด ปะการังบูมเมอแรง ปะการังบูมเมอแรง

บริเวณเกาะรัง มีแนวปะการังกว้างประมาณ 120-170 เมตร และอยู่ห่างจากชายฝั่ง 25-80 เมตร จะพบปะการังเขากวางมากที่สุด รองลงมาเป็นปะการังโขด ปะการังก้อน และยังมีปะการัง Leptoseris scraba ซึ่งเป็นปะการังที่หายากในอ่าวไทย แนวปะการังบริเวณเกาะรังนี้จัดว่ามีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของชายทะเลฝั่งตะวันออก

สำหรับบริเวณอื่นที่สามารถดำน้ำดูปะการัง ได้แก่ บริเวณเกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะกระ เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรีและเรือรบหลวงสงขลาที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อนและปะการังเขากวาง และสิ่งที่จะพบจากกิจกรรมดำน้ำ คือ สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากระดี่ทะเล ปลาผีเสื้อแปดเส้น ปลาผีเสื้อปากยาว ปลาสินสมุทร ปลากะรังจุดขาว ปลากระเบนทอง ปลาแป้น ปลาทู ปลาแมว หอยชักตีน หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล และกัลปังหา เป็นต้น

จุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง

ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2484 ไทยกับฝรั่งเศสเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางด้านตะวันออกในสมัยสงครามอินโดจีน ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2484 ฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนเข้ามาในน่านฟ้าไทย บริเวณเกาะช้าง เกาะกูด เกาะเสม็ด และสัตหีบ กองบินจันทบุรีจึงได้ส่งเครื่องบินขึ้นสกัดและยิงขับไล่

ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ฝรั่งเศสเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวนแถบเกาะช้างซ้ำอีก แล้วทิ้งระเบิดบริเวณเกาะง่าม เรือรบหลวงสงขลาและเรือรบหลวงชลบุรี ใช้ปืนต่อสู้อากาสยานยิงตอบโต้จนถูกเครื่องบินข้าศึกตกทะเลไปทางด้านใต้ของเกาะหวาย เรือรบของข้าศึก 7 ลำ นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์รุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง โจมตีเรือรบของฝ่ายไทยอย่างหนัก ไทยสามารถขับไล่ข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่าให้ล่าถอยไปได้แต่ฝ่ายไทยต้องสูญเสียทหารและเรือรบหลวง 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี

ทุกปีในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือจะถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันแผ่นดินไทย จุดที่เกิดยุทธนาวีนี้อยู่บริเวณเกาะง่าม ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้อ่าวสลักเพชร

น้ำตก

 • น้ำตกคลองนนทรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เป็นน้ำตกที่มีชั้นเล็กๆ คล้ายน้ำตกแม่กลาง มีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร หรือ จากที่ทำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) ไปเป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร
 • น้ำตกคลองพลู อยู่ห่างจากชุมชนอ่าวคลองพร้าวประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามถนนที่จะไปหาดไก่แบ้ เลี้ยวเข้าไปอีก 2 กิโเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.4 (คลองพลู) จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกประมาณ 500 เมตร น้ำตกคลองพลูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีน้ำตลอดปี ตกจากหน้าผาสูงลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีอยู่ 3 ชั้น ชั้นแรกสุดสูงประมาณ 40 เมตร ชั้นต่อไปอยู่ติดกัน สูงกว่าชั้นแรกมาก สภาพป่ารอบๆ สมบูรณ์ดีมาก มีธารน้ำแยกจากคลองพลูหลายสาย มีแอ่งน้ำให้เล่นประมาณ 2–3 จุด มีน้ำไหลตลอดปี นอกจากนี้สภาพโดยทั่วไปยังปกคลุมไปด้วยป่าดิบซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมของพื้นที่ มีสภาพร่มรื่น อากาศเย็นสบาย
 • น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดกลาง อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนบ้านสลักเพชร ใกล้กับน้ำตกคีรีเพชร
 • น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนบ้านสลักเพชร ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.3 (สลักเพชร) ประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกคีรีเพชรทางขวามือ ผ่านสวนยางพาราเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีความสูงมาก สามารถมองเห็นได้จากบางจุดของหมู่บ้านสลักเพชร ประชาชนในหมู่บ้านใช้น้ำจากน้ำตกนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
 • น้ำตกธารมะยม อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) ไปประมาณ 400 เมตร ปากทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทำการหน่วยฯ ทางเดินเข้าเป็นทางปูน ผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้าน น้ำตกเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 4 ชั้น ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านมาเป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำ มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉากบริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบ อากาศร่มเย็นสบาย เหมาะแก่การตั้งแค็มป์และเล่นน้ำตก เส้นทางเดินไปน้ำตกเดินง่าย ไม่ลำบาก บริเวณชั้นที่ 1 น้ำตกไม่สูงนักมีแอ่งน้ำด้านหน้า ที่สำคัญคือมีแผ่นหินจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ทางด้านซ้าย น้ำตกชั้นที่ 2 อยู่เลยขึ้นไปเล็กน้อย สำหรับน้ำตกชั้นที่ 3 และ 4 ระยะทางค่อนข้างไกลและทางเดินลำบาก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางเดินป่าระยะไกลน้ำตกธารมะยม-น้ำตกคลองพลู ระยะทางมากกว่า 8 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างรก ตัดข้ามเทือกเขาสลักเพชร ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีเพียงเจ้าหน้าที่นำทาง หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังมีหมู่บ้านชาวประมงที่มีสภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง คือ หมู่บ้านสลักคอก ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่น่าสนใจ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีคลื่นน้อย เหมาะที่จะเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่างๆ

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เล่นน้ำทะเล ดำน้ำดูปะการัง พายเรือคายัก แคนนู ตกปลา ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมประวัติศาสตร์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ขี่ช้าง เที่ยวน้ำตก ชมพรรณไม้ และลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
23/7 หมู่ที่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
โทรศัพท์: 039-555-080, 039-555-084
โทรสาร: 039-555-080, 039-555-084
อีเมล์: reserve@dnp.go.th

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติิได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว
รายละเอียดเข้าไปดูที่เว็บของกรม เลือกเมนูลิงค์สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พัก-บริการ คลิกที่นี่

ติดต่อจองที่พักของทางอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 1 (ธารมะยม) ขนาด 500 ตารางเมตร และบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 4 (คลองพลู) ขนาด 100 เมตร การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง

สามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช www.dnp.go.th

นอกจากนี้บนเกาะช้างมีโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

สถานที่ตั้ง

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 23/7 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

การเดินทาง

การเดินทางจากรุงเทพฯ ไปจังหวัดตราด
โดยรถยนต์
ใช้เส้นทางถนนสายบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 3) ระยะทางประมาณ 312 กิโลเมตร ถึงตัวเมือง จังหวัดตราด แล้วเดินทางต่อไปที่ท่าเรือ

โดยรถประจำทาง
จากจังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งหมอชิต ไปจังหวัดตราด มีรถบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

การเดินทางจากจังหวัดตราด ไปเกาะช้างด้วยเรือ
ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ)
โทรศัพท์ 039-538-084
เรือโดยสาร เรือไม้
ไป-กลับ เวลา 7.00 - 17.00 น. ออกทุกชั่วโมง
ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นเกาะช้างที่ท่าเรือด่านเก่า
ค่าบริการ ผู้โดยสาร ไป - กลับ 120 บาท

ท่าเรือเซ็นเตอร์พร้อยท์
โทรศัพท์ 039-538196
เรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่
ไป-กลับ เวลา 6.00 - 18.00 น. ออกทุกชั่วโมง
ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ขึ้นเกาะช้างที่ท่าเรือด่านเก่า
ค่าบริการ
- ค่าบริการ รถยนต์ 4 ล้อ ไป-กลับ ฟรี
- คนขับรถและผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 120 - 160 บาท (แล้วแต่ช่วงเทศกาล)
- รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 250 บาท
- รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท

ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
โทรศัพท์ 039-528-288-9
เว็บไซต์ http://www.ferrykohchang.com
เรือโดยสาร เรือเฟอร์รี่
ไป-กลับ เวลา 6.30-19.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง
ขึ้นเกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่อ่าวสับปะรด ใกล้ๆ กับ ท่าเรือด่านเก่า
ค่าบริการ
- ผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 120 บาท
- ค่าบริการ รถยนต์ 4 ล้อ ไป-กลับ 200 บาท (เฉพาะรถ)
- รถยนต์ 6 ล้อ ไป-กลับ 500 บาท ฟรีคนขับรถ ผู้โดยสาร ไป-กลับ คนละ 60 บาท (เฉพาะก่อสร้างเท่านั้น)
- รถยนต์ 10 ล้อ ไป-กลับ 1,000 บาท ฟรีคนขับรถและผู้โดยสาร 1 ท่าน (เฉพาะก่อสร้างเท่านั้น)

การเดินทางบนเกาะช้าง
จะมีรถสองแถวสีขาวให้บริการอยู่ ที่มักเรียกว่า "แท็กซี่ เกาะช้าง" ตามปกติจะมีรถสองแถวให้บริการประจำทางทุกๆ ต้นชั่วโมงหรือตามเวลาเข้าเทียบท่าของเรือเฟอร์รี่ รถสองแถว จะมีเส้นทางให้บริการจากท่าเรือ ไปจนถึงหมู่บ้านบางเบ้า อัตราค่าโดยสารไม่แน่นอน ขึ้นกับระยะทางและจำนวนผู้โดยสารที่ร่วมทางไปด้วย ปกติแล้วค่าโดยสารจากท่าเรือเฟอร์รี่ มาหาดทรายขาวจะคิดราคาค่าโดยสารท่านละ 50 บาท ( แนะนำให้สอบถามราคาค่าบริการกันก่อน ) หรือหากท่านไม่ต้องการรอรถตามเวลา ก็สามารถทำการเช่าเหมาคันได้ โดยอัตราค่าเหมาคันจากท่าเรือมายังหาดทรายขาว ค่ารถ อยู่ที่ 400 - 500 บาท ต่อผู้โดยสาร 4 ท่าน หรือแล้วแต่ต่อรองราคา ตามจำนวนคนและระยะทาง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 12.03205
ลองจิจูด: 102.3482

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Privacy Resort

Privacy Resort

Privacy Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29 Moo 1

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 7 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Spa Koh Chang

The Spa Koh Chang

The Spa Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 15/4 Moo 4 Baan Salak Kok, Koh Chang Tai, Koh Chang District

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Na Koh Chang Tara Resort

Na Koh Chang Tara Resort

Na Koh Chang Tara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 15/19 M.1 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Mangrove Hideaway Koh Chang

The Mangrove Hideaway Koh Chang

The Mangrove Hideaway Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 32 Moo 2 Baan Salakpetch

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mam Chaitalay Resort

Mam Chaitalay Resort

Mam Chaitalay Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 48 Moo 2

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club

Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club

Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1 Moo 4, Kong

จำนวนห้องพัก 80 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rak Bungalow

Baan Rak Bungalow

Baan Rak Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 14/5 Moo 1 Tambol Koh Chang Aumphur Koh Chang Than Mayom

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Noren Resort

Noren Resort

Noren Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 31/1/1 Moo 4, Klong Prao

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 15 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 133 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sofia Garden Resort

Sofia Garden Resort

Sofia Garden Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 31/28 Moo4

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 41 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Picasjo House

Picasjo House

Picasjo House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 48/12 Moo2, Baan Salakphet, Tambon Koh Chang Tai, Amphur Koh Chang

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Residence

Koh Chang Residence

Koh Chang Residence

ระดับ 2

ที่ตั้ง 51/12 Moo 4, Kai Bae

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kachapol Hotel

Kachapol Hotel

Kachapol Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 34/8 M.4 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
V.J. Hotel & Health Spa

V.J. Hotel & Health Spa

V.J. Hotel & Health Spa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 34/2/3 Moo 4, Klong Prow Beach

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 201 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
Panviman Resort Koh Chang

Panviman Resort Koh Chang

Panviman Resort Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 8/15 Klong Prao Beach

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 314 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
Magic Resort

Magic Resort

Magic Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 34 Moo. 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 30 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
V J Residence Hotel

V J Residence Hotel

V J Residence Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29/25 M.4, Koh chang, Klong Prow Beach

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 164 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amari Emerald Cove

Amari Emerald Cove

Amari Emerald Cove

ระดับ 5

ที่ตั้ง 88/8 Moo 4, Tambol Koh Chang King Amphur

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 165 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 462 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Iyara Resort & Spa

Iyara Resort & Spa

Iyara Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19/5 M 4, Klong Prao Beach, Koh Chang, Trat Thailand 23170

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Dewa Koh Chang

The Dewa Koh Chang

The Dewa Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 24-?.?.

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 353 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mandalay Lodge

Mandalay Lodge

Mandalay Lodge

ระดับ 3

ที่ตั้ง 40/11

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 16 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Centara Koh Chang Tropicana Resort

Centara Koh Chang Tropicana Resort

Centara Koh Chang Tropicana Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 26/3 Moo 4

จำนวนห้องพัก 157 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 324 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sanook Sanang Resort

Sanook Sanang Resort

Sanook Sanang Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98/13 Moo 4, Kai Bae

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mai Pen Rai Guesthouse

Mai Pen Rai Guesthouse

Mai Pen Rai Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 30/50 Moo 4

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Stage-Koh Chang Hotel

The Stage-Koh Chang Hotel

The Stage-Koh Chang Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 19/19/1 Klong Prao Village, Klong Prao, Chang Island

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 168 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Garden Resort Koh Chang

Garden Resort Koh Chang

Garden Resort Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98/22 Moo4

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 52 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chokdee Resort

Chokdee Resort

Chokdee Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 38 Moo4 Klong Prao Beach

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Seabreeze Hotel Koh Chang

Seabreeze Hotel Koh Chang

Seabreeze Hotel Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98/12 Moo.4 KaibaeBeach Tumbon.Kohchang Umphur.Kohchang.Trat

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chang Park Resort & Spa

Chang Park Resort & Spa

Chang Park Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 40/6 Kaibae Beach

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 118 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 212 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paradise Bungalows

Paradise Bungalows

Paradise Bungalows

ระดับ 2

ที่ตั้ง 98/12 Moo 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 142 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blues Guest House

Blues Guest House

Blues Guest House

ระดับ 1

ที่ตั้ง 31/15 Moo 4

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Casamarina Guesthouse

Casamarina Guesthouse

Casamarina Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 31/14 Moo 4 Kaibae Beach Aumphur Koh Chang

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 6.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Barali Beach Resort

Barali Beach Resort

Barali Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 77 Moo 4

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 100 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Cliff Beach Resort

Koh Chang Cliff Beach Resort

Koh Chang Cliff Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 38/4 Moo 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 45 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 98 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Chill Resort & Spa Koh Chang

The Chill Resort & Spa Koh Chang

The Chill Resort & Spa Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 19/21 Moo 4 , Kai Bae Beach , Koh Chang , Trat

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 38 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 251 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
Gaja Puri Resort & Spa

Gaja Puri Resort & Spa

Gaja Puri Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 19/19 Moo 4, T.Koh Chang, King Amphur

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 29 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 208 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kaibae Hut Resort

Kaibae Hut Resort

Kaibae Hut Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 10/3 Moo 4 T.Koh Chang, Kaibae Beach

จำนวนห้องพัก 70 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Salakphet Resort

Salakphet Resort

Salakphet Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 43 Moo 2

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 51 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nang Nual Resort

Nang Nual Resort

Nang Nual Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 10/7 Moo.4

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Coral Resort

Coral Resort

Coral Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50/1 kaibaebeach kohchang

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kai Bae Camp

Kai Bae Camp

Kai Bae Camp

ระดับ 3

ที่ตั้ง Kai Bae Beach

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ramayana Koh Chang Resort & Spa

Ramayana Koh Chang Resort & Spa

Ramayana Koh Chang Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 19/9 Moo 4,Trat

จำนวนห้องพัก 64 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 656 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
AANA Resort & Spa

AANA Resort & Spa

AANA Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง Klong Praow Beach

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 71 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 914 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Day Night Bungalow & Bar

Day Night Bungalow & Bar

Day Night Bungalow & Bar

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/50 Koh Chang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 63 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sea View Resort and Spa

Sea View Resort and Spa

Sea View Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 63 Moo 4 Koh Chang

จำนวนห้องพัก 169 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Exotic Bungalows

Exotic Bungalows

Exotic Bungalows

ที่ตั้ง 4/15 Moo 1 Lonely Beach South, Koh Chang

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 6.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Aunchaleena Beach Front Resort Koh Chang

Aunchaleena Beach Front Resort Koh Chang

Aunchaleena Beach Front Resort Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 58 Moo 1

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 216 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 160 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rim Nam

Baan Rim Nam

Baan Rim Nam

ระดับ 2

ที่ตั้ง 29/3 Moo 4 Klong Prao

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 5 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nature Beach Resort

Nature Beach Resort

Nature Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98 Moo 4

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 74 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Siam Beach Resort

Siam Beach Resort

Siam Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 100/1 Moo 4

จำนวนห้องพัก 84 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 180 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kachapura

Kachapura

Kachapura

ระดับ 2

ที่ตั้ง 20 Moo 1 Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Siam Bay Resort

Siam Bay Resort

Siam Bay Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 100 M.4 Kaibae Beach Koh Chang

จำนวนห้องพัก 53 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 135 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Keereeta Lagoon Hotel

Keereeta Lagoon Hotel

Keereeta Lagoon Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/1 Moo. 4, Klongprao Beach

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lazy Republique Villa

Lazy Republique Villa

Lazy Republique Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37/7 Moo 1 Bai Lan Southern Koh Chang

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bhumiyama Beach Resort

Bhumiyama Beach Resort

Bhumiyama Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99/1 Moo 4, Klong Prao

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 46 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 150 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bailan View Bungalow

Bailan View Bungalow

Bailan View Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 44/6 Moo1 Bailan Bay

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tiger Hut

Tiger Hut

Tiger Hut

ระดับ 1

ที่ตั้ง 38/24 Moo 4 Klong Prao

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paradise Cottage

Paradise Cottage

Paradise Cottage

ระดับ 2

ที่ตั้ง 104/1 moo.1 south kohchang

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
KLKL Hostel

KLKL Hostel

KLKL Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 4/75-78 Moo.1 Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

ระยะห่าง 6.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Warapura Resort

Warapura Resort

Warapura Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/3 Moo1 Kohchangtai Kohchang Trat 23170

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 113 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sea Flower Resort

Sea Flower Resort

Sea Flower Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 4 M.1 T.Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tropical Beach Resort Koh Chang

Tropical Beach Resort Koh Chang

Tropical Beach Resort Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 42/1 Moo 2

จำนวนห้องพัก 27 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 111 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bailan Bay Resort

Bailan Bay Resort

Bailan Bay Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5/1 M.1 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Island View Resort & Spa

Island View Resort & Spa

Island View Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 43/10 Moo 2 Salak Phet Bay, Rong Than Village, Tambon Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chaipura Resort

Chaipura Resort

Chaipura Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Moo 1

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chivapuri Beach Resort

Chivapuri Beach Resort

Chivapuri Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 117 Moo 1

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 83 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
saint-tropez guest house

saint-tropez guest house

saint-tropez guest house

ระดับ 1

ที่ตั้ง bailan beach koh chang

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
La Grosse Mignonne

La Grosse Mignonne

La Grosse Mignonne

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/11 Moo4

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Mae Resort

Ban Mae Resort

Ban Mae Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 12/3 Banjekbae, Koh Chang

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

เกือบดี 5.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kwaimaipar Orchid Garden Resort Spa & Wellness

Kwaimaipar Orchid Garden Resort Spa & Wellness

Kwaimaipar Orchid Garden Resort Spa & Wellness

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/12 Moo 1

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 158 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tarzan Island Bungalow

Tarzan Island Bungalow

Tarzan Island Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 37/5 Moo 1 Bailan Bay

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Bailan Beach Resort

Koh Chang Bailan Beach Resort

Koh Chang Bailan Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37 Moo 1 Tambon Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 369 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Jungle Garden

Jungle Garden

Jungle Garden

ระดับ 2

ที่ตั้ง 105/7 Moo 1

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Gu's Bay Koh Chang

Gu's Bay Koh Chang

Gu's Bay Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง Bailan, Koh Chang, Trad

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 87 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bailan Hut Resort

Bailan Hut Resort

Bailan Hut Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/18-19 Moo.4 Klong Prao Beach

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 7.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Vanalee Resort

Vanalee Resort

Vanalee Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 101 Moo 1

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 15 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mercure Koh Chang Hideaway

Mercure Koh Chang Hideaway

Mercure Koh Chang Hideaway

ระดับ 4

ที่ตั้ง 111/1 Moo 1, Bai Lan Bay

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 96 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 378 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
White House Bailan Resort

White House Bailan Resort

White House Bailan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 105/5 Bailan Beach

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 30 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 145 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Klong Prao Resort

Klong Prao Resort

Klong Prao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/1 Moo 4

จำนวนห้องพัก 126 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 243 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
Green Cottage Beach Resort

Green Cottage Beach Resort

Green Cottage Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 35/1 Moo 1

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baansanook Bungalow

Baansanook Bungalow

Baansanook Bungalow

ระดับ 4

ที่ตั้ง 105/1m 1 bailan bay

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
Remark Puzi Hut & Restaurant

Remark Puzi Hut & Restaurant

Remark Puzi Hut & Restaurant

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11/1 Moo1 Bangbao

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rommai Chailay Resort & Seafood

Rommai Chailay Resort & Seafood

Rommai Chailay Resort & Seafood

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5/1 M.3 Ban Jek Bae

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ระยะห่าง 7.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Flora I Talay Resort

Flora I Talay Resort

Flora I Talay Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/999 m.4 (Klong Prao Beach),

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Resort And Spa

Koh Chang Resort And Spa

Koh Chang Resort And Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง Klong Prao, Leam Ngop

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 151 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 113 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Buddha View Guesthouse

The Buddha View Guesthouse

The Buddha View Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 28 Moo 1, Bang Bao Pier

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Judo Resort

Judo Resort

Judo Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 26/12 M.3 T.

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Oceanblue Guest House

Oceanblue Guest House

Oceanblue Guest House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 63 M.1 Baan Bangbao T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ploy Talay Resort

Ploy Talay Resort

Ploy Talay Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 916 Moo 3 Ban Jek Bae

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Paradise Resort

Koh Chang Paradise Resort

Koh Chang Paradise Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 39/4 Moo 4, Moobaan Klongprao

จำนวนห้องพัก 80 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 406 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
V.J. Island View

V.J. Island View

V.J. Island View

ระดับ 2

ที่ตั้ง 19/8/9/10 Moo 4 Koh Chang

จำนวนห้องพัก 96 ห้องพัก

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 39 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Coconut Beach Resort

Coconut Beach Resort

Coconut Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17/2 Moo 4 Haad Klong Prao Laem Chai Chet

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 217 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bang Bao Cliff View Resort

Bang Bao Cliff View Resort

Bang Bao Cliff View Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9/3 Moo1 T.Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cliff Cottage

Cliff Cottage

Cliff Cottage

ระดับ 2

ที่ตั้ง 108/1 Moo 1 Bangbao Koh Chang

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 33 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 107 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Luxury Guest House

Koh Chang Luxury Guest House

Koh Chang Luxury Guest House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16/48 Moo 4 Chai-Chet, Ampur Koh Chang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chai Chet Resort

Chai Chet Resort

Chai Chet Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 6/2 Moo 4, Cape Chai Chet

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 139 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Resolution Resort

Resolution Resort

Resolution Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50/5 Moo 1, Bang Bao Bay, Tambol Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bhuvarin Resort

Bhuvarin Resort

Bhuvarin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50/1 Moo 1, Bangbai, Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nirvana Resort

Nirvana Resort

Nirvana Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 12/4-5 Moo 1, Bangbao, Koh Chang Tai, Trat

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 252 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Thai Garden Hill Resort

Koh Chang Thai Garden Hill Resort

Koh Chang Thai Garden Hill Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/33 Moo 4 Klongprao

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blue Resort & Spa

Blue Resort & Spa

Blue Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Chai Chet, Moo 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Keereeta Resort & Spa

Keereeta Resort & Spa

Keereeta Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/14 Moo. 4

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 18 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Penny's Resort

Penny's Resort

Penny's Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 21/13 Moo 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 28 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 508 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Resortel

Koh Chang Resortel

Koh Chang Resortel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/9 M.4 T. Koh Chang

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 243 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Ton Rak Boutique Resort

Baan Ton Rak Boutique Resort

Baan Ton Rak Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 36/10/9 Moo 4

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Plaloma Cliff Resort

Plaloma Cliff Resort

Plaloma Cliff Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11/2 Moo 4, White Sand Beach, Koh Chang

จำนวนห้องพัก 70 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 118 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Remark Cottage Resort & Restaurant

Remark Cottage Resort & Restaurant

Remark Cottage Resort & Restaurant

ระดับ 3

ที่ตั้ง 36/1 Moo4 Haad Khaimook T.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Aunrak Koh Chang

Baan Aunrak Koh Chang

Baan Aunrak Koh Chang

ระดับ 2

ที่ตั้ง 12/24 Moo 4 Koh Chang Island Trat

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
Para Resort

Para Resort

Para Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 15/4 moo4 white sand beach kohchang

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Horizon Bungalow

Horizon Bungalow

Horizon Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 12/7 Moo 4 T.Koh Chang Tai A. Koh Chang

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
SSP Bungalow

SSP Bungalow

SSP Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง Koh Chang

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ธรรมดา 4.5 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paddy's Palms Resort

Paddy's Palms Resort

Paddy's Palms Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/99 Moo 4

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 249 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sea Sun Bungalow & Hotel Resort

Sea Sun Bungalow & Hotel Resort

Sea Sun Bungalow & Hotel Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/15 Moo 4 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

เกือบดี 5.2 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chang Cliff Resort

Chang Cliff Resort

Chang Cliff Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16/14 Moo 4

จำนวนห้องพัก 31 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 132 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Top Resort

Top Resort

Top Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/45 Moo 4

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 26 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 160 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Keeree Ele Hotel

Keeree Ele Hotel

Keeree Ele Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/100 Moo 4

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 69 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 414 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Hut Hotel

Koh Chang Hut Hotel

Koh Chang Hut Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 11/1 M.4 (near Plaloma Hotel)

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chang Buri Resort & Spa

Chang Buri Resort & Spa

Chang Buri Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/9 Moo 4

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 110 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 962 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Alina Grande Hotel & Resort

Alina Grande Hotel & Resort

Alina Grande Hotel & Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9/10 Moo 4

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 161 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Thai Resort

Ban Thai Resort

Ban Thai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/7 M.4 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

เกือบดี 5.1 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
Banpu Koh Chang Hotel

Banpu Koh Chang Hotel

Banpu Koh Chang Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/11 Moo 4

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 31 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 225 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ton Garden View Guesthouse

Ton Garden View Guesthouse

Ton Garden View Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 8/5 Moo4

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kacha Resort & Spa Koh Chang

Kacha Resort & Spa Koh Chang

Kacha Resort & Spa Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88-89, Moo 4

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 174 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1,030 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Island Lodge

Island Lodge

Island Lodge

ระดับ 2

ที่ตั้ง whitesand,ko chang, trat

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tuk Tuk Guesthouse

Tuk Tuk Guesthouse

Tuk Tuk Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 8/11 Moo 4

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Grand View Resort

Koh Chang Grand View Resort

Koh Chang Grand View Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/3 Moo 4, A. Koh Chang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rose Garden Resort

Rose Garden Resort

Rose Garden Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 13/29 Moo 4 Aumphur Koh Chang

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 11.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blessed Residence Koh Chang

Blessed Residence Koh Chang

Blessed Residence Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 42/5 moo 2

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
MAC Resort Hotel

MAC Resort Hotel

MAC Resort Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/3 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 186 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Buffalo Bill Hotel Koh Chang

Buffalo Bill Hotel Koh Chang

Buffalo Bill Hotel Koh Chang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/6 Moo 4

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sangtawan Resort

Sangtawan Resort

Sangtawan Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7 Moo 4 T.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Saikhao Inn

Saikhao Inn

Saikhao Inn

ระดับ 2

ที่ตั้ง 19/14 M.4 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ธรรมดา 4.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
S.P. Place

S.P. Place

S.P. Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7/9 Moo 4 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
White Sand Princess Hotel

White Sand Princess Hotel

White Sand Princess Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7/5 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 74 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Lagoon Resort

Koh Chang Lagoon Resort

Koh Chang Lagoon Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/5 White Sand Beach. Koh Chang

จำนวนห้องพัก 75 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Jinda Resort

Jinda Resort

Jinda Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/6 Moo 4 Ampur Koh Chang

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Souk Resort

The Souk Resort

The Souk Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 51/4 M.2 T.Koh Chang Tai A.Koh CHang

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
First Beach Resort

First Beach Resort

First Beach Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1/1 Moo3 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Saikao Hotel & Service Apartment

Baan Saikao Hotel & Service Apartment

Baan Saikao Hotel & Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/37 Moo 4 White Sand Beach

จำนวนห้องพัก 39 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 297 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
KC Grande Resort & Spa

KC Grande Resort & Spa

KC Grande Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/1 Moo 4 Bann Haad Sai Khao

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 140 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 1,831 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
White Sand Beach Resort

White Sand Beach Resort

White Sand Beach Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1/1 Moo 3, White Sand Beach ( Had Sai Khao )

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phet Rean Thai Resort

Phet Rean Thai Resort

Phet Rean Thai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 48/1 Moo.3, Klong Son Village

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mayuree Resort Kohchang

Mayuree Resort Kohchang

Mayuree Resort Kohchang

ระดับ 2

ที่ตั้ง 51 moo3 tumbon kohchang, kohchang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 26 ห้องพัก

พอใช้ได้ 3.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Riverside Resort

Koh Chang Riverside Resort

Koh Chang Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/5 M.3 T.Koh Chang Tai A.Koh Chang

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Banphu Resort

Banphu Resort

Banphu Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 13/8 Moo 3 Klongson Village Koh Chang

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rock Sand Resort

Rock Sand Resort

Rock Sand Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 102 Moo 4

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Chang Grand Orchid Resort and Spa

Koh Chang Grand Orchid Resort and Spa

Koh Chang Grand Orchid Resort and Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11/3 Moo 3, Klongson, Koh Chang, Trad

จำนวนห้องพัก 65 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
Aiyapura Resort & Spa - Koh Chang

Aiyapura Resort & Spa - Koh Chang

Aiyapura Resort & Spa - Koh Chang

ระดับ 4

ที่ตั้ง 29 Moo 3, Chang Island District, Trat Province

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 87 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 398 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kohchang Fasai Resort

Kohchang Fasai Resort

Kohchang Fasai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 52 Moo 3, Trad

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Beach Villa

Beach Villa

Beach Villa

ที่ตั้ง Klong Son

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sabaidee Pran Resort

Sabaidee Pran Resort

Sabaidee Pran Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 168/18 Paknampran Khao Kalok Road,Paknampran

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Little Sunshine Boutique Beach Resort & Spa

Little Sunshine Boutique Beach Resort & Spa

Little Sunshine Boutique Beach Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Siam Royal View House No.4A106/18 moo.3 Klong Son,

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Wai Pakarang Resort

Koh Wai Pakarang Resort

Koh Wai Pakarang Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 105/1 Moo 2 , Koh Chang Tai

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Wai Beach Resort

Koh Wai Beach Resort

Koh Wai Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 106/2 Moo2, Koh Chang Tai, Koh Chang, Trad

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Mak Cococape Resort

Koh Mak Cococape Resort

Koh Mak Cococape Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1/8-9 moo 2 tumbol Koh Mak

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 57 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Mak Resort

Koh Mak Resort

Koh Mak Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1, Moo 2, King Amphoe, Koh Kood

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 188 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฮอลิเดย์บีชรีสอร์ท

ฮอลิเดย์บีชรีสอร์ท

Holiday Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66/1 ม.1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 26.81 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Islanda Resort Hotel

Islanda Resort Hotel

Islanda Resort Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/12 Moo 2 T. Koh Mak, A. Koh Kood

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 18 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Thai Island Koh Mak

Baan Thai Island Koh Mak

Baan Thai Island Koh Mak

ระดับ 3

ที่ตั้ง 68 Moo.1 Island Road

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Good Time Resort and Villas

Good Time Resort and Villas

Good Time Resort and Villas

ระดับ 3

ที่ตั้ง Good Time Resort, Koh Mak, Trat 23120

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kham Nature Resort

Kham Nature Resort

Kham Nature Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17/1 moo 1 Koh Mak

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ระยะห่าง 27.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maka Thanee Resort

Maka Thanee Resort

Maka Thanee Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50 Moo 2 Koh Mak

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 68 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bene Resort

Bene Resort

Bene Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 63 Moo1

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Mak Dang

Baan Mak Dang

Baan Mak Dang

ระดับ 2

ที่ตั้ง 84 Moo.1 koh mak Trad

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 27.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Thai Vacation House

Baan Thai Vacation House

Baan Thai Vacation House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 68/2 Moo1, Tambon Koh Mak, Amphur Koh Kood

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 27.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Mak Cottage

Koh Mak Cottage

Koh Mak Cottage

ระดับ 3

ที่ตั้ง Moo 1

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Mak Green View Resort

Koh Mak Green View Resort

Koh Mak Green View Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44 Moo2

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Cinnamon Art Resort and Spa

The Cinnamon Art Resort and Spa

The Cinnamon Art Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 26/9-10 Moo 2 T. Koh Mak

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
ราแยง ภูริน รีสอร์ท

ราแยง ภูริน รีสอร์ท

Rayang Phurin Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7 ม.1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.07 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baan Koh Mak

Baan Koh Mak

Baan Koh Mak

ระดับ 2

ที่ตั้ง 17/1 Moo1

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 61 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา

บ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา

Banpu Resort and Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 199 ม.1 ทล.3449 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 59 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.52 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Ao Kao White Sand Beach Resort

Ao Kao White Sand Beach Resort

Ao Kao White Sand Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 60/1 Moo 1 Sudhidhanakul Rd.

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 25 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 158 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bamboo Hideaway Resort

Bamboo Hideaway Resort

Bamboo Hideaway Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 55/2 Moo2, Koh Mak

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sea Breeze @ Koh Mak

Sea Breeze @ Koh Mak

Sea Breeze @ Koh Mak

ระดับ 3

ที่ตั้ง 87 Moo 1

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Mak Buri Hut Natural Resort

Koh Mak Buri Hut Natural Resort

Koh Mak Buri Hut Natural Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 88 Moo 2, Tambon Koh Mak, Amphur Koh Kood

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Plub Pla Koh Mak Retreat

Plub Pla Koh Mak Retreat

Plub Pla Koh Mak Retreat

ระดับ 4

ที่ตั้ง 50/5 Moo 2, Ao Phai

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Little Moon Villa

Little Moon Villa

Little Moon Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Koh Mak, Moo 1, Aow Ma-Now Sub-District, Trad, 23120

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Rock Cafe

The Rock Cafe

The Rock Cafe

ระดับ 2

ที่ตั้ง 60/2 moo1 Tumbon KohMak

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ao Pong Resort

Ao Pong Resort

Ao Pong Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 43/5 Moo 1

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมตราด เซ็นเตอร์

โรงแรมตราด เซ็นเตอร์

Trat Center Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 45/65 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 74 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 202 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.86 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

เหลายาอินแลนด์รีสอร์ท

Laoya Inland Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 419 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 58 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
เขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท

เขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท

Khao Saming Paradise Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 111 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.91 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
  เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีหาดทรายขาวสะอาด นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังได้ที่เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com