อุทยานแห่งชาติภูเรือ

Phu Rua National Park

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ป่าภูเรือประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ น่าพิศวงสลับกับที่ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่ขนานนามว่า "ภูเรือ" เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ในปี พ.ศ. 2519 อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาราชการที่จังหวัดเลย นายสุจินต์ เพชรดี ปลัดจังหวัดเลย ได้ให้ความเห็นว่า ควรส่งเสริมป่าภูเรือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด จึงให้ทางอำเภอภูเรือไปสำรวจพื้นที่ พบว่าพื้นที่ป่าภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามสำคัญหลายแห่ง เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทิวทัศน์ เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

ในการประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2521 มีมติเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ป่าภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเรือ ในท้องที่ตำบลอาฮี ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ และตำบลลาดค่าง ตำบลหนองบัว ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 16 ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2522

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือ อำเภอหนองบัว และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า "กว้านสมอ" โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,525 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ประกอบด้วยเขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง

ลักษณะภูมิอากาศ
ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย และอยู่บนยอดเขาสูง จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งมีภาษาพื้นเมืองเรียกว่า "แม่คะนิ้ง" ผู้ที่จะไปพักผ่อนควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะผจญกับความหนาวเย็น

พืชพรรณและสัตว์ป่า
ภูเรือ มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา โดยเฉพาะยอดภูเรือ ประกอบด้วยป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย สลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ ไม้พื้นล่างที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ซึ่งขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน กล้วยไม้เหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่งให้ชมสลับกันไปตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ป่าภูเรือยังมีสัตว์ป่าที่ชุกชุมพอสมควร ที่พบบ่อย เช่น หมี เก้ง กวางป่า หมูป่า หมาไน ลิง พญากระรอกดำ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า และชุกชุมไปด้วยกระต่ายป่า เต่าเดือย เต่าปูลูและนกชนิดต่างๆ ที่สวยงามอีกมากมาย โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะอพยพมาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ สภาพภูมิประเทศ ทะเลหมอก และอุณหภูมิที่ต่ำมาก จนเกิดปรากฏการณ์ แม่คะนิ้ง (น้ำค้างแข็ง) นอกจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ลาดหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินพระศิวะ สวนหินเต่า ศาลารับเสด็จ ลาดเหมือนแอ ลานสาวเอ้ ทุ่งหินเหล็กไฟ น้ำตกแก่งสุข และสระสวรรค์ ตามตำนานรักภูทุ่ง (ภูเรือ) และภูครั่ง เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้แก่

ซับหนองหิน
ซับหนองหินเป็นแหล่งน้ำซับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำไหลลงสู่ร่องน้ำบริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 (ที่ทำการ) ในช่วงที่มีน้ำปริมาณมากสามารถลงเล่นน้ำได้ และมีนกนานาชนิดอาศัยหากินอยู่โดยรอบบริเวณ

น้ำตกห้วยเตย
เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นลำน้ำสองสายมาบรรจบกัน แล้วไหลลงสู่แอ่งน้ำเดียวกัน แต่จะมีความสวยงามในเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเพราะมีปริมาณน้ำมาก อยู่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน)

น้ำตกห้วยไผ่
เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 30 เมตร ตั้งอยู่บริเวณลำห้วยไผ่ ในฤดูฝนปริมาณน้ำจะมาก จะมีสายน้ำที่ใสสะอาดพุ่งแรงลงมาจากบริเวณเป็นลำน้ำสายเดียวลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ซึ่งแอ่งนี้สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งปริมาณน้ำจะน้อยแต่จะเห็นสายน้ำไหลลงสู่แอ่งน้ำข้างล่างเช่นกันและมีลักษณะของความสวยงามที่แตกต่างกัน น้ำตกห้วยไผ่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 2,000 เมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ทำน้ำประปาในอำเภอภูเรือ

น้ำตกหินสามชั้น
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ลักษณะของตัวน้ำตกเป็นชั้นหินลดหลั่นกันไป 3 ชั้น จนถึงตัวแอ่งน้ำด้านล่าง น้ำตกหินสามชั้นสามารถลงเล่นได้ โดยตั้งอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) ประมาณ 300 เมตร ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมากทำให้เกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง ในช่วงที่มีหมอกปกคลุมจะทำให้สวยงามไปอีกแบบ

ผาซำทอง
ผาซำทอง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่งน้ำซับ ประกอบกับมีไลเคนที่มีสีเหลืองคล้ายสีทอง ซึ่งเรียกว่า “ผาซำทอง” เป็นจุดชมทิวทัศน์อีกจุดหนึ่ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตามเส้นทางที่จะไปผาโหล่นน้อยประมาณ 2.5 กิโลเมตร และเป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกที่หนึ่ง

ผาโหล่นน้อย
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่งและทะเลภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 3 กิโลเมตร

เป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา ทั้งสนสองใบและสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ ต้องเดินขึ้นเขาจากผาโหล่นน้อยมาประมาณ 700 เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้านกระทั่งเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนไทย – ลาว

บนยอดเรือยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งชาวภูเรืออัญเชิญมาจากอยุธยาด้วย จากยอดภูเรือมีเส้นทางเดินป่าผ่านบริเวณที่มีดอกไม้เล็กๆ เช่น กระดุมเงิน ดาวเรืองภู เปราะภู ซึ่งออกดอกสวยงามในช่วงหน้าหนาว ที่ป่าสนบริเวณ ทุ่งกวางตาย มีดอกกระเจียวบานในช่วงต้นฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้นยังมี ลานหินพานขันหมาก เป็นลานหินแตกเป็นรอยตื้นๆ ที่จะพบดอกไม้ที่ชอบขึ้นตามลานหิน เช่น เอื้องม้าวิ่ง อยู่ทั่วไป เส้นทางเดินป่าจะวกกลับไปลานกางเต็นท์ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ลานสาวเอ้
มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง สลับกับป่าเต็งรัง เป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างไกลของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือได้อีกด้วย บริเวณนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือได้จัดสร้างศาลาพักผ่อนไว้ให้นักท่องเที่ยวสามารถพักชมวิวเมื่อเวลาเดินมาถึงบริเวณลานสาวเอ้

สวนหินพาลี
เป็นลานหินกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนหินรูปทรงแปลกตาตั้งอยู่เรียงราย บางก้อนคล้ายเสาหินสูง บางก้อนคล้ายดอกเห็ด สวนหินพาลีอยู่ใกล้บริเวณลานกางเต็นท์

หินค้างหม้อ
ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณหินวัวนอน หินค้างหม้อมีลักษณะเป็นก้อนหิน 3 ก้อน มาวางเรียงกันและมีหินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งวางอยู่ข้างบนมีลักษณะเป็นหม้อที่วางไว้บนก้อนหินทั้ง 3 ก้อน เหมือนกับการประกอบอาหารในสมัยโบราณ

หินพานขันหมาก
มีลักษณะเป็นก้อนหินก้อนเดียวที่ตั้งอยู่บริเวณลานหินพานขันหมากรูปร่างลักษณะเหมือนกับพานขันหมากแต่กำลังพลิกคว่ำอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) ประมาณ 200 เมตร

อุทยานแห่งชาติยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ลาดหินแตก หินวัวนอน หินพระศิวะ สวนหินเต่า ศาลารับเสด็จ ลาดเหมือนแอ ทุ่งหินเหล็กไฟ น้ำตกแก่งสุข และสระสวรรค์ ตามตำนานรักภูทุ่ง (ภูเรือ) และภูครั่ง เป็นต้น

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ช่วงเดือนที่เหมาะที่จะมาเที่ยว คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์ เที่ยวน้ำตก เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา ดูนก

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

มีด่านเก็บเงินอยู่ก่อนขึ้นภูเรือ

ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 14 ปี) และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 20 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 3 ปี) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รถจักรยาน 10 บาท
รถจักรยานยนต์ 20 บาท
รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท
รถยนต์ 6 ล้อ 100 บาท
รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อ 200 บาท

เมื่อขึ้นไปถึงที่ทำการอุทยานบนภูเรือแล้ว จะมีสองแถวบริการพาขึ้นไปยังภูเรือ ค่ารถคนละ 10 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทรศัพท์: 042-807-624, 042-807-625, 042-801-716
โทรสาร: 042-899-320
อีเมล์: phuruea_np8@hotmail.com

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 200 คน

รายละเอียดเข้าไปดูที่เว็บของกรม เลือกเมนูลิงค์ ที่พัก-บริการ และเมนูลิงค์ สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อจองที่พักของทางอุทยานแห่งชาติ
สามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช www.dnp.go.th

นอกจากนี้ยังมีโรงแรมรีสอร์ทเอกชนหลายแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ที่จอดรถ

อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมลานจอดรถไว้ให้บริการ 2 แห่ง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติและลานกางเต็นท์ สามารถรองรับรถได้ประมาณ 250 คัน

การเดินทาง

โดยรถยนต์
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร เดินทางไปโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ถึงอำเภอภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้าซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือ (มาจากจังหวัดเลย ป้ายจะอยู่ทางด้านขวามือ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) จากปากทางเข้าเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 4  กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ถนนภายในอุทยานแห่งชาติเป็นถนนลาดยาง เป็นถนนบนภูเขา บางช่วงมีความลาดชัน นักท่องท่องเที่ยวควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้เกียร์ต่ำ มิฉะนั้นจะทำให้เบรคไม่ได้

โดยเครื่องบิน

  1. เส้นทางกรุงเทพฯ - อุดรธานี และนั่งรถประจำทางสายอุดรธานี - เมืองเลย
  2. เส้นทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น นั่งรถประจำทางสายขอนแก่น - เมืองเลย เมื่อมาถึงจังหวัดเลยสามารถนั่งรถประจำทางประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเรือ
  3. เส้นทางกรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์

โดยรถประจำทาง
เดินทางจากกรุงเทพฯ มี 2 เส้นทาง คือ

  1. รถสายกรุงเทพฯ-ภูเรือ
  2. รถสายกรุงเทพฯ-เมืองเลย

และนั่งรถประจำทาง ดังนี้

  1. สายเมืองเลย - ภูเรือ
  2. นครพนม - เชียงราย
  3. อุดรธานี - พิษณุโลก
  4. อุดรธานี – เชียงใหม่

บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลภูเรือ มีรถบริการรับส่งขึ้นไปบนยอดภูเรือ และเป็นจุดเตรียมตัวก่อนขึ้นภูเรือสามารถแวะเข้าห้องน้ำ รับประทานอาหารเช้า ซื้อของที่ระลึกได้

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 17.47624
ลองจิจูด: 101.34888

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติภูเรือ
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Phurua Bussaba Resort & Spa

Phurua Bussaba Resort & Spa

Phurua Bussaba Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 184 M.2 T. Nongbua, A. Phurua

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Panta Hotel

The Panta Hotel

The Panta Hotel

ที่ตั้ง 258 Moo.2 loei-lomsak road Nongbua A.Purua

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phurua Resort

Phurua Resort

Phurua Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 163 M.2 Tambol Nongbua, Amphur Phurua

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phu Pha Nam Resort & Spa

Phu Pha Nam Resort & Spa

Phu Pha Nam Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 252 Moo 1 Koakngam Amphur Dansai

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 101 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 461 M.3 Ban Doen, Dansai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 83 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

ระดับ 3

ที่ตั้ง 205 Moo.14 Baan Hua Na Yung A.Dansai

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rungyen Resort

Rungyen Resort

Rungyen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 92 M.7 Tambol Khok-ngam

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Forra Hill Resort

Forra Hill Resort

Forra Hill Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 150 Moo 1, Loei-Daansai Road, T.Seaw

จำนวนห้องพัก 65 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Villa De Loei

Villa De Loei

Villa De Loei

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10/31 Loei-Chiangkhan Road, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Loei Village

Loei Village

Loei Village

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17/62 nokkaew R. soi 3 T.kudpong

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Muanmanee Boutique Hotel

Muanmanee Boutique Hotel

Muanmanee Boutique Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 35/59 Nokkaew Rd. Soi 3 Muangloei loei 42000

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 46 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 136 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.90 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com