อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Phuhin Rongkla National Park

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2511-2525 เทือกเขาหินร่องกล้าเคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ เกิดเป็นปัญหาความมั่นคงทางการเมืองขึ้น ในกลางปี พ.ศ. 2515 ภูหินร่องกล้าจึงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานเป็นวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดที่นำไปสู่ความสูญเสียเลือด ชีวิตและน้ำตา ภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอดีตจะถูกบันทึกเก็บรักษาไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงผลของการใช้กำลังเข้าประหัตประหาร ทำให้เกิดความสูญเสียที่ประเมินค่ามิได้ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติ

ภายหลังเหตุการณ์สงบ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจหาข้อมูลบริเวณภูหินร่องกล้าเพื่อพิจารณาจัดตั้งบริเวณภูหินร่องกล้าเป็นอุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจสรุปว่ามีสภาพภูมิประเทศและทิวทัศน์สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และมีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นหลายแห่ง เช่น ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ประกอบกับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบระหว่างกองทัพแห่งชาติกับคอมมิวนิสต์ มีความเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าภูหินร่องกล้า ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลเนินเพิ่ม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และตำบลกกสะท้อน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 48 ของประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ หรือ 307 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยยอดภูเขาที่สำคัญคือ ภูหมันขาว ภูแผงม้า ภูขี้เถ้า ภูลมโล ภูหินร่องกล้า โดยมีภูหมันขาวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงประมาณ 1 ,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล เทือกเขาเหล่านี้จะมีความสูงลดหลั่นลงไปจากด้านทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยลำน้ำไซ ห้วยน้ำขมึน ห้วยออมสิงห์ ห้วยเหมือดโดน และห้วยหลวงใหญ่

ลักษณะภูมิอากาศ
มีสภาพภูมิอากาศคล้ายภูกระดึงและภูหลวงเนื่องจากมีความสูงไล่เลี่ยกันอากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำมากประมาณ 0-4 องศาเซลเซียส มีหมอกคลุมทั่วบริเวณ ส่วนฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ 3 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา

  • ป่าเต็งรัง เป็นป่าที่ขึ้นในพื้นที่ระดับต่ำบริเวณเชิงเขา พื้นที่เป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และค่อนข้างแห้งแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง พยอม เหียง ตะคร้อ พลวง ฯลฯ
  • ป่าดิบเขา จะขึ้นในบริเวณเขาสูง ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก อากาศชื้น เป็นป่ารกทึบ พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ ก่อเดือย ก่อหัวหมู อบเชย ทะโล้ ฯลฯ ส่วนพืชพื้นล่าง ได้แก่ หวาย ปาล์มชนิดต่างๆ
  • ป่าสนเขา เป็นป่าบนที่ราบหลังภู มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน ส่วนใหญ่เป็นสนสองใบ บางแห่งอยู่รวมกันเป็นป่าสนกว้างใหญ่

นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้ป่าดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหิน เช่น ม้าวิ่ง เอื้องตาหิน เอื้องคำหิน เอื้องสายสามสี ช้องนางคลี่ เหง้าน้ำทิพย์ กุหลาบขาว กุหลาบแดง ฟองหิน รวมทั้งมอส เฟิน ไลเคนล์ และตะไคร่ชนิดต่างๆ ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวดอกไม้ป่าเหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่งมีสีสันงดงาม

ในอดีตภูหินร่องกล้า เคยมีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เสือ กวางป่า เก้ง กระจง นกชนิดต่างๆ ครั้นต่อมาเมื่อกลายเป็นแหล่งอาศัยของคนจำนวนมาก และยังเคยเป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบมาก่อน สัตว์ป่าต่างๆ จึงถูกล่าเป็นอาหาร ในปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆ สงบลง จึงมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น เสือ เก้ง กระจง หมี และนกหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนในธรรมชาติที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยสามารถเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางสู่โลกที่สาม ซึ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางด้านการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับทหารฝ่ายรัฐบาล เช่น สำนักอำนาจรัฐ ผาชูธง ลานหินปุ่ม เป็นต้น

เส้นทางมีลักษณะเดินเป็นวงรอบ มีดอกไม้ป่าสวยงามผลิดอกบานในฤดูฝน และชมความงามของดอกกุหลาบขาว ซึ่งจะบานพร้อมกันในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน บริเวณลานหินปุ่ม และลานหินแตก นอกนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านธรณีวิทยา เนื่องจากมีลักษณะที่สวยงามแปลกตาของลานหิน สำหรับการเดินเท้าไปชมน้ำตกหมันแดง ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการผจญภัยในป่าเขตร้อน โดยใช้เวลา 1 วันเต็ม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

จุดชมวิวภูหมันขาว
ตั้งอยู่ริมทางหลวง หมายเลข 2331 ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามเส้นทางสู่อำเภอหล่มเก่า ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ระดับความสูง 1,820 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูฝนจึงปกคลุมด้วยเมฆหมอก และมีลมแรงจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จุดชมวิวธารพายุ รอบบริเวณเป็นป่าดิบเขาผืนเล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่

น้ำตกผาลาดและน้ำตกตาดฟ้า
ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูหินร่องกล้าโดยแยกซ้ายจาก หมู่บ้านห้วยน้ำไซต่อไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการพลังงานไฟฟ้าห้วยขมึน อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกแก่งลาด ขึ้นเขาต่อไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร มีทางเดินแยกซ้ายลงไปน้ำตกตาดฟ้าหรือน้ำตกด่านกอซองเป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดใหญ่ที่สวยงาม

น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
เป็นน้ำตกฝาแฝด 2 แห่ง ที่อยู่ติดๆ กัน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บนถนนภูหินร่องกล้าประมาณ 4 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงเรียนการเมืองการทหารประมาณ 1 กิโลเมตร จากถนนสายใหญ่ จะต้องเดินตัดลงไปบนทางเท้าที่พึ่งทำขึ้นใหม่เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร ตัวน้ำตกไม่สูงใหญ่นัก แต่สภาพแวดล้อมโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าบริสุทธิ์อันงดงามมาก

น้ำตกศรีพัชรินทร์
ตั้งอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติบริเวณเชิงเขาประมาณ 4-5 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีทางรถเข้าถึง

น้ำตกหมันแดง
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 32 ชั้น และจากการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสและนักธรณีวิทยาจากประเทศไทย พบว่าบริเวณแผ่นหินลานน้ำตกหมันแดง มีรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อ มากกว่า 20 รอย ปัจจุบันยังไม่มีทางรถเข้าถึง การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังน้ำตกในขณะนี้ ทำได้โดยการเดินเท้าเท่านั้น

ลานหินแตก
อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั้น บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถกระโดดข้ามได้ ความลึกของร่องหินแตกเหล่านั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้พื้นหินนั้นแตกเป็นแนวนอกจากนี้บริเวณหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิน และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ

ลานหินแตก

ลานหินปุ่ม
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมหน้าผาลักษณะเป็นลานหินผุดขึ้นเป็นปุ่มไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหินทางเคมีและฟิสิกส์ ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้เนื่องจากอยู่บนหน้าผา จึงมีลมพัดเย็นสบายเหมาะแก่การนั่งพักผ่อน

ลานหินปุ่ม

ผาชูธง
อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 600 เมตร เป็นหน้าผาสูงชันสามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ดวงอาทิตย์ตกดินจะสวยงามไม่แพ้จุดชมทิวทัศน์อื่นๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ ผกค.จะขึ้นไปชูธงแดง (ฆ้อนเคียว) ทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาล

ผาชูธง

กังหันน้ำ
อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหาร ใช้หล่อเลี้ยงคนหลายพันคนบนภูหินร่องกล้า ออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หนีเข้าป่าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 กังหันน้ำนี้ใช้พลังน้ำขับเคลื่อนกังหันเพื่อหมุนแกนครกกระเดื่องตำข้าวซึ่งเปรียบเสมือนโรงสีข้าวของ ผกค.

โรงพยาบาล
อยู่ห่างจากสำนักอำนาจรัฐ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นโรงพยาบาลกลางป่าที่มีอุปกรณ์ในการรักษาคนป่วยเกือบครบถ้วน มีห้องปรุงยา ห้องพักฟื้น และยาชนิดต่างๆ เป็นอันมาก

โรงเรียนการเมืองการทหาร
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร มีสภาพเป็นป่ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริเวณโรงเรียนการเมืองการทหาร จะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล ส่วนเหล่านี้มีทั้งหมด 31 หลัง เป็นบ้านหลังเล็กๆ กระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบ ภายในบ้านแต่ละหลังจะมีแคร่สำหรับนอน และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือทำด้วยไม้กระดานอย่างหยาบๆ เศษข้าวของกระจายอยู่เกลื่อน บางหลังเริ่มผุพังเพราะถูกปล่อยให้ร้างหลังจากมวลชนเข้ามอบตัวแล้ว นอกจากนี้บริเวณตอนกลางของโรงเรียนการเมืองการทหาร มีรถแทรกเตอร์จอดอยู่ 1 คัน ซึ่ง ผกค. ทำการยึดจากบริษัท พิฆเนตร แล้วเผาทิ้งไว้

สำนักอำนาจรัฐ
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ดำเนินการปกครอง มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิมีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด มีสถานที่ทอผ้าและโรงซ่อมเครื่องจักรกล

หมู่บ้านมวลชน
เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมวลชนมีอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านดาวแดง หมู่บ้านดาวชัย แต่ละหมู่บ้านมีบ้านประมาณ 40-50 หลัง เรียงรายอยู่ในป่ารกริมทางที่ตัดมาจากอำเภอหล่มสักลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ไม่ยกพื้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้บ้านแต่ละหลังจะมีหลุมหลบภัยทางอากาศอยู่ด้วย

หลุมกระสุน

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ/ธรณีวิทยา ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ชมทิวทัศน์ เที่ยวน้ำตก ชมประวัติศาสตร์

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตู้ ปณ. 3  อ. นครไทย  จ. พิษณุโลก   65120
โทรศัพท์: 055-233-527
โทรสาร: 055-233-527
อีเมล์: rongkla-00@thaimail.com

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

รายละเอียดเข้าไปดูที่เว็บของกรม เลือกเมนูลิงค์ ที่พัก-บริการ และเมนูลิงค์ สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อจองที่พักของทางอุทยานแห่งชาติ
สามารถจองที่พักได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช www.dnp.go.th

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, 4.7 out of 5 based on 6 ratings

สถานที่ตั้ง

ถนนทางหลวงหมายเลข 2331 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การเดินทาง

โดยรถยนต์
อุทยานแห่งชาติภุหินร่องกล้า ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 6 ชั่วโมง ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก 120 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ระยะทาง 130 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองพิษณุโลก

จากตัวเมืองพิษณุโลก เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2013 ไปทางอำเภอนครไทย ก่อนถึงตัวอำเภอนครไทย มีทางแยกขวามือตามทางหลวงหมายเลข 2331 มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สภาพเส้นทางสูงชัน และคดเคี้ยวเป็นบางช่วง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 17.00306
ลองจิจูด: 100.99328

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Plerndow Hotel

Plerndow Hotel

Plerndow Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9 M.19 Noenperm Nakornthai

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phukaew Resort & Adventure Park

Phukaew Resort & Adventure Park

Phukaew Resort & Adventure Park

ระดับ 4

ที่ตั้ง 75 Moo 14 Phitsanulok-Lomsak Road, T.Kampson A.Khaokor

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Patay Sabay Home Resort

Patay Sabay Home Resort

Patay Sabay Home Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 61 Moo 14 T.Camp Son A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ระยะห่าง 24.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Bluesky Resort @ Khao Kho

The Bluesky Resort @ Khao Kho

The Bluesky Resort @ Khao Kho

ระดับ 4

ที่ตั้ง 96 M.5 T.campson,A. Khao Kho

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ระยะห่าง 24.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Imperial Phukaew Hill Resort

Imperial Phukaew Hill Resort

Imperial Phukaew Hill Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 Moo 14, Phitsanulok-Lomsak Rd.Campson, Khao Kho

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 140 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 578 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Breeze Hill Resort

Breeze Hill Resort

Breeze Hill Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 80 Moo 4, Tambon Camp Son, Amphoe Khao Kho

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 88 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Poocome Resort

Poocome Resort

Poocome Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 77 Moo8, Km 100 Phitsanulok-Lomsak Rd., Sarmyake Campson, T.Capmson, A.KhaoKho

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 99 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nai Toi Resort

Baan Nai Toi Resort

Baan Nai Toi Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 101 Moo 9 T.Camp Son A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maethaneedol Khaokor Resort

Maethaneedol Khaokor Resort

Maethaneedol Khaokor Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 165 Moo 1 T.Campson A.Khaokho

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kho Pura Resort

Kho Pura Resort

Kho Pura Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1 Moo 6 T.Camp Son A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khaokho Talaypu Resort

Khaokho Talaypu Resort

Khaokho Talaypu Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 135 Moo 5 T.Thung Samor A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rungyen Resort

Rungyen Resort

Rungyen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 92 M.7 Tambol Khok-ngam

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phu Khao Khor Resort

Phu Khao Khor Resort

Phu Khao Khor Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 190 Moo 11 Baan Wong Pan Ya T.Tung Samor A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

ระดับ 3

ที่ตั้ง 205 Moo.14 Baan Hua Na Yung A.Dansai

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 461 M.3 Ban Doen, Dansai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 83 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sappraiwan Grand Hotel and Resort

Sappraiwan Grand Hotel and Resort

Sappraiwan Grand Hotel and Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/79 M.2 T.Kaengsopha A.Wangthong

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 133 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phuphamokkhaokho Resort

Phuphamokkhaokho Resort

Phuphamokkhaokho Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 169 Moo 12 T.Khao Kho A.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Sense Resort View Talaymok

The Sense Resort View Talaymok

The Sense Resort View Talaymok

ระดับ 3

ที่ตั้ง 180 M.12 T.Khao Kho

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kularbdoi Resort

Kularbdoi Resort

Kularbdoi Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 93 Muban Songkhum Moo 12, T.Khaokho A.Khaokho

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.72 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.7/5 (6 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com