อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

Namtokphlio National Park

ประวัติความเป็นมา

เดิมกรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่ที่ดินป่าน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณน้ำตกพลิ้ว จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกพลิ้ว

จนเมื่อปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดที่ดินบริเวณป่าน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป ในท้องที่ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม และตำบลมาบไพ ตำบลวังสรรพรส ตำบลตรอกนอง ตำบลซึ้ง ตำบลตะปอน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 11 ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติเขาสระบาป" และเปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว" เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2525

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีเนื้อที่ประมาณ 134.50 ตร.กม. หรือ 84,062.50 ไร่ ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มียอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 20-924 เมตร ค่อยๆ ลาดลงทางทิศใต้ มีที่ราบแคบๆ ทั่วไปบริเวณไหล่เขา พื้นที่มีความลาดชันสูง จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ที่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 924 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีประเภทหินแกรนิต ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนที่ประกอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตาโบ คลองโป่งแรด คลองนารายณ์ คลองสระบาป คลองคมบาง คลองนาป่า คลองพลิ้ว คลองน้ำแห้ง คลองหนองเสม็ด คลองตะปอนน้อย คลองตะปอนใหญ่ คลองขลุง คลองเคล คลองตรอกนอง และคลองมะกอก กระจายอยู่รอบพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศจะค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกชุกปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มม./ปี และระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์ จัดอยู่ในเขตพฤกษศาสตร์อินโดไชน่าเนื่องจากอิทธิพลของทะเล มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ พุงทะลาย เคี่ยมคะนอง กระบกกรัง พนอง ตะเคียนหิน ยางแดง กฤษณา ตาเสือ พะวา ชะมวง จิกดง ปออีเก้ง และขนุนป่า ฯลฯ พืชพื้นล่างขึ้นปกคลุมพื้นป่าอีกหลายชนิด เช่น หัสคุณ ฆ้อนตีหมา แก้มขาว หวายลิง กะพ้อ ระกำ เต่าร้าง ไผ่ซี้ เร่วป่า ปุดใหญ่ และกระทือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชอิงอาศัยหลายชนิดเกาะอยู่ตามลำต้นและกิ่งก้าน ได้แก่ ชายผ้าสีดา กระแตไต่ไม้ ข้าหลวงหลังลาย เกล็ดนาคราช และกล้วยไม้นานาชนิด เช่น กะเรกะร่อน เหลืองจันทบูร และเอื้องมัจฉา ไม้เถาเลื้อยที่พบ ได้แก่ พญาปล้องทอง เถาคัน พญาเท้าเอว แสลงพันเถา หวายกำพวน หวายขริง และหวายเล็ก ฯลฯ

เนื่องจากสภาพป่าของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วมีลักษณะเป็นผืนป่าธรรมชาติโดดเดี่ยวคล้ายป่าเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัย ไม่มีผืนป่าธรรมชาติแห่งอื่นที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียง ประกอบกับพื้นที่มีขนาดไม่มากนัก ความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่จึงมีน้อย ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ เลียงผา หมูป่า อีเห็นข้างลาย ลิงกัง ชะนีมงกุฎ ลิ่นชวา อีเห็นข้างลาย กระแตเหนือ กระรอกแดง ค้างคาวเล็บกุด ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง หนูฟานเหลือง เป็ดแดง ไก่ป่า นกหกเล็กปากแดง นกกระปูดใหญ่ นกเด้าลมหลังเทา นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล นกขมิ้นน้อยสวน นกเขียวคราม นกปรอดทอง นกแซงแซวหางปลา นกกินแมลงอกเหลือง นกกระจิบสวน นกกางเขนดง นกกินปลีคอแดง นกสีชมพูสวน ตุ๊กแกป่าตะวันออก จิ้งจกหางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสาบเขียวขวั้นดำ งูเขียวหัวจิ้งจกป่า คางคกบ้าน กบอ่อง เขียดตะปาด และอึ่งอ่างบ้านฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากดหิน ปลาค้อ ปลาจิ้งจก ปลาพลวงหิน ปลากระทิง ปลาสร้อยลูกกล้วย เป็นต้น

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองตราด ประมาณ 55 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้ง 7 หน่วย ดังนี้

  1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พล.1 (น้ำตกตรอกนอง) ประมาณ 23 กิโลเมตร
  2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พล.2 (บ้านอ่าง) ประมาณ 18 กิโลเมตร
  3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พล.3 (น้ำตกคลองนารายณ์) ประมาณ 8 กิโลเมตร
  4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พล.4 (น้ำตกมะกอก) ประมาณ 36 กิโลเมตร
  5. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ พล.5 (กงสีไร่) ประมาณ 18 กิโลเมตร
  6. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว ที่ พล.6 (น้ำตกคลองลาง) ประมาณ 15 กิโลเมตร
  7. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว ที่ พล.7 (เขาอ่าง) ประมาณ 45 กิโลเมตร

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่

1. น้ำตกคลองนารายณ์
อยู่ที่ตำบลคลองนารายณ์ เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลดหลั่นจากผาชันสูง 25 เมตร น้ำใสสะอาดและมีน้ำมากตลอดปี เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินป่าชมความงามของพฤกษาชาติและน้ำตก

อุทยานแห่งชาติได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ผ่านจุดศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ถ้ำนารายณ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาสิ้นสุดที่อ่างศิลา นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามซึ่งอยู่สูงขึ้นไปจากน้ำตกคลองนารายณ์อีก 2 แห่ง คือ น้ำตกกลาง และน้ำตกอัศจรรย์

2. น้ำตกมะกอก
เป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น สายน้ำไหลจากผาสูงชัน น้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า มีน้ำตลอดปี มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2.1 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

3. น้ำตกตรอกนอง
อยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง น้ำตกชั้นล่างสุดเรียกว่า "น้ำตกไม้ซี้ " ถัดไปเป็นน้ำตกกลางและชั้นบนสุดเรียกว่า "น้ำตกตรอกนอง" มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก มีน้ำไหลตลอดปี

ในระหว่างการเดินทางขึ้นน้ำตกจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของลำธารและสภาพป่าที่ร่มรื่นและเขียวขจีตามธรรมชาติมาก และในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม โดยสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำตามลำธาร เช่น หมี หมูป่า ชะมด หมูหริ่ง พังพอน และเก้ง ฯลฯ พร้อมทั้งสัตว์จำพวกนกก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในบริเวณนี้ก็ยังมีถ้ำพระเจดีย์อยู่บนไหล่เขาพระเจดีย์ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่คล้ายเจดีย์ ตั้งอยู่บนไหล่เขาชาวเขาเรียกว่า " เขาพระเจดีย์ " เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น หมี เลียงผา และค้างคาว ฯลฯ อุทยานแห่งชาติได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ป่าดงดิบชื้น" ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

4. น้ำตกพลิ้ว
น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะปลาพลวงหิน

น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆ รู้จักกันดี และไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้หลายครั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2417-2424 และทรงยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในบรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาส อุทยานแห่งชาติได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สิ้นสุดอยู่บริเวณด้านหน้าอลงกรณ์เจดีย์ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง

5. สถูปพระนางเรือล่ม
อยู่ในบริเวณน้ำตกพลิ้ว สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ภายในสภูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าฯด้วย เนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงโสมนัส ชื่นชม ความงามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วยิ่งนัก การที่ทรงโปรดให้สร้างอนุเสาวรีย์รูปปิรามิดก็ด้วยทรงพระราชดำริว่า "ทำเป็นรูปอื่นอาจไม่คงทนภาวร เพราะตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพรอันไม่มีผู้ดูแล ฉะนั้นเมื่อปิรามิดของอียิปต์ยืนยงคงทนได้ฉันใด ปิรามิดน้อยนี้ก็คงจะยืนยงคงทนอยู่เช่นกัน ณ ท่ามกลางป่าและเสียงไหลรินของธารพลิ้ว"

6. อลงกรณ์เจดีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี ได้ทรงโปรดปรานให้สร้างเจดีย์ทำด้วยศิลาแลงขึ้นที่บริเวณหน้าผาด้านหน้าน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยกัน และพระราชทานนามว่า "อลงกรณ์เจดีย์ " พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างยิ่งและได้เสด็จประพาสหลายคราว ทรงโปรดมากถึงกับมีพระราชดำรัสว่า "เราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มาสองสามแห่ง คือที่ปีนัง เกาะช้าง และสีพยา เห็นไม่มีที่ไหนจะงามกว่าที่นี่เลย ถ้าจะให้เรานั่งดูอยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยเย็นสบายจริง"

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เล่นน้ำตก ให้ถั่วฝักยาวเป็นอาหารแก่ฝูงปลาพวงหิน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ แค้มป์ปิ้ง

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน  เวลา 6.00 - 18.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ชาวไทย
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท

ชาวต่างประเทศ
ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
โทรศัพท์: 039-434-528
โทรสาร: 039-434-528
อีเมล์: namtokphlio@hotmail.com

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว, 4.5 out of 5 based on 4 ratings

สถานที่ตั้ง

ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ที่จอดรถ

เนื่องจากในพื้นที่โซนบริการ เป็นพื้นที่ลาดชัน ทำให้มีที่จอดรถให้บริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ้านพักและพักกางเต็นท์เท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ ทางอุทยานแห่งชาติขอความร่วมมือให้จอดรถภายนอกนอกเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นลานจอดรถของเทศบาลและของเอกชนโดยต้องเสียค่าบริการรับฝากรถ และหากนักท่องเที่ยวขับรถเลยขึ้นมาจอดรถบริเวณร้านค้าของเอกชน ทางร้านค้าจะให้จอดรถได้ฟรี แต่จะต้องซื้อของจากร้านนั้นๆ

การเดินทาง

โดยรถยนต์
การเดินทางจากกรุงเทพฯ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

1. ใช้ถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) หรือใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษหมายเลข 3) ประมาณ 60 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปประมาณ 8 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 ไปประมาณ 100 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปประมาณ 79 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กม. ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
รวมระยะทางประมาณ 248 กม. ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 41 นาที (ดูเส้นทาง)

2. ใช้ถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) ประมาณ 48 กม. ตรงเข้าถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ประมาณ 274 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กม. ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
รวมระยะทางประมาณ 324 กม. ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 58 นาที (ดูเส้นทาง)

3. ใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7) ไปประมาณ 71 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 ไปประมาณ 100 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปประมาณ 79 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กม. ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
รวมระยะทางประมาณ 248 กม. ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 21 นาที (ดูเส้นทาง)

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งเอกมัย ไปจังหวัดจันทบุรี พอถึงจันทบุรีให้ขึ้นรถสองแถวที่บริเวณตลาด เพื่อไปยังน้ำตกพลิ้ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 12.52772
ลองจิจูด: 102.18015

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
มณีจันท์รีสอร์ท

มณีจันท์รีสอร์ท

Maneechan Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 10 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 72 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 375 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
ราชันย์เรสซิเดนซ์

ราชันย์เรสซิเดนซ์

Rachan Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/90,21/98-99 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 115 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 216 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

K.P. Grand Hotel Chanthaburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 35/200 - 201 ถ. ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 506 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
อินน์ จันท์

อินน์ จันท์

Inn Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 353 ซ.ท่าแฉลบ 6 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 50 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์

บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์

Banchan 9 Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 54/35 ม.2 ซ.โรงน้ำแข็ง ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอีสเทิร์น

โรงแรมอีสเทิร์น

Eastern Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 899 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ชั้น 140 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิว เทรบเวลล็อดจ์

นิว เทรบเวลล็อดจ์

New Travel Lodge

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/5 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 111 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท

ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท

Nisasiri Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 105/3 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท

แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท

Leamsing Natural Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 109/3 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนรมิตา รีสอร์ท

บ้านสวนรมิตา รีสอร์ท

Baansuanramita Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88/10 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

Sri Phairin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

Nuanchan Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 12/2 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 62 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซี โคโค่ รีสอร์ท

ซี โคโค่ รีสอร์ท

Sea Coco Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49/5 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 132 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
วิลล่าพระจันทร์ รีสอร์ท

วิลล่าพระจันทร์ รีสอร์ท

Villa Phra Chan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49/6 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 135 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านฟ้า ทะเลจันท์

บ้านฟ้า ทะเลจันท์

Baan Faa Talay Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 26/7 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิวทราเวลบีช รีสอร์ท

นิวทราเวลบีช รีสอร์ท

New Travel Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 164 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมแฟ้บ

โรงแรมแฟ้บ

Fabb Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5/8 ม.6 ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
สไมล์ บีช บูทิค รีสอร์ท

สไมล์ บีช บูทิค รีสอร์ท

Smile Beach Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44/9 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท

เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท

Chaolao Cabana Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 18/1 ม.5 ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 119 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

Chaolao Tosang Beach Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44/4 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 84 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท

บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท

Baan Imm Sook Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50/7 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 80 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านปันสุขรีสอร์ท

บ้านปันสุขรีสอร์ท

Baan Pun Sook Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 8/9 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปูม้ารีสอร์ท

ปูม้ารีสอร์ท

Pooma Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 43/3 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
มัลดีฟส์บีช รีสอร์ท

มัลดีฟส์บีช รีสอร์ท

Maldives Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/2 ม.4 หาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
เมโทร แซนด์ แอนด์ ซี รีสอร์ท

เมโทร แซนด์ แอนด์ ซี รีสอร์ท

Metro Sand and Sea Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 100 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
เขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท

เขาสมิง พาราไดซ์ รีสอร์ท

Khao Saming Paradise Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 111 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.85 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.5/5 (4 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com