อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

The Catholic Church Chanthaburi

ประวัติความเป็นมา

โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา

ก่อนปี พ.ศ. 2255 ชาวญวนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้อพยพหนีภัยจากการบีบคั้นการเลือกถือศาสนาในขณะนั้น (ปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ กรุงศรีอยุธยา) มีบาทหลวงเฮ้ตเป็นผู้ดูแลกลุ่มคาทอลิกชาวญวน ซึ่งขณะนั้นมีเพียง 130 คน

ในปี พ.ศ. 2255 บาทหลวงและสัตบุรุษได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดน้อยหลังแรกบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2237 - 2295 สมัยบาทหลวงกาเบรียลเป็นเจ้าอาวาสนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ เนื่องจากทางการได้จับชาวคาทอลิกไปอยู่ที่อยุธยา บางส่วนหลบหนีจากการจับกุมเข้าไปอยู่ในป่า วัดหลังที่ 1 จึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า

ปี พ.ศ. 2295 สมัยของบาทหลวงเดอกัวนาเป็นเจ้าอาวาส ได้รวบรวมชาวคาทอลิกที่กระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันที่เดิม และรวมตัวกันสร้างวัดหลังที่ 2 ขึ้นด้วยไม้กระดานเก่าๆ ประกอบด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบตาล

ปี พ.ศ. 2377 บาทหลวงมัทเทียโดและบาทหลวงเคลมังโซ่ ได้ช่วยกันสร้างวัดหลังที่ 3 ขึ้นที่ฝั่งซ้าย โดยย้ายข้ามมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี ซึ่งเป็นบริเวณที่วัดปัจจุบันตั้งอยู่ วัดนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆ สร้างด้วยไม้กระดานเก่าๆ และไม้ไผ่ ในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ 1,000 คน

ปี พ.ศ. 2381 บาทหลวงรังแฟงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เป็นระยะเวลาที่ชุมชนคาทอลิกเติบโตขึ้นมาก จึงได้เริ่มก่อสร้างวัดหลังที่ 4 ขึ้น โดยมีสัตบุรุษได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมบริจาคทรัพย์ วัดหลังนี้มีลักษณะถาวรมากขึ้น มีการใช้อิฐ หิน และปูนในการก่อสร้างในขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ 1,500 คน

ปี พ.ศ. 2443 บาทหลวงเปรีกาล ชาวฝรั่งเศส เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างวัดหลังที่ 5 ซึ่งเป็นวัดหลังปัจจุบัน โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะโกธิค มียอดแหลมของหอทั้งสองข้าง แต่เมื่อ พ.ศ. 2483 ไทยเกิดมีกรณีพิพาทอินโดจีน (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) จึงต้องเอาหลังคายอดแหลมของหอทั้งสองออก เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ ต่อมาเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ได้ทำพิธียกยอดแหลมมาตั้งไว้เหมือนเดิมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552  พร้อมทั้งมีการบูรณะโบสถ์ และตกแต่งภายในอย่างสวยงาม

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ข้อมูลทั่วไป

โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่​ในบริ​เวณ​โรง​เรียนสตรีมารดาพิทักษ์  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โบสถ์หลังนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีความยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์น็อตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และมีความงดงามมากที่สุดในประเทศไทย

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ด้านหน้าของโบสถ์เป็นหอคู่สูงเด่น มีนาฬิกาบอกเวลา และมีรูปปั้นพระนางมารีตั้งอยู่กลางน้ำพุ ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมโภชอาสนวิหารฯ ครบ 100 ปี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ภายในเป็นห้อง​โถง​โล่งขนาด​ใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม เพดานสร้างเป็นรูปท้องเรือ (เรือโนอาห์) บานหน้าต่างทรงสูงยอดโค้งแหลมประดับกระจกลวดลาย มีบันไดเวียนไม้ขึ้นไปที่ชั้นลอย

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

กลางพระแท่นมีไม้กางเขนประดิษฐานอยู่ตรงกลาง และที่เด่นสะดุดตาคือแม่พระประดับพลอย นอกจากนี้ยังมีภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรูปของนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา และเหนือหน้าต่างทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของโบสถ์

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

แม่พระประดับพลอย
มีความสูง 1.20 เมตร วัสดุที่นำมาสร้างประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และพลอยบริสุทธิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติให้เหมาะสมกับแม่พระ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ และสง่างามให้ผู้พบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลัง มีพิธีเสกเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, ผู้ชาย, ผู้หญิง

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • นมัสการแม่พระปฏิส­นธินิรมล
  • ชมความงามของโบสถ์
  • ประกอบศาสนพิธีตามศาสนาคริสต์

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อาสนวิหารพระนางมารีอา จันทบุรี
110 ม.5 ถ.สันติสุข ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-311-578

เว็บไซต์

อาสนวิหารพระนางมารีอา จันทบุรี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ภาพในส่วนของประวัติความเป็นมาจาก http://www.facebook.com/facewatchan

สถานที่ตั้ง

110 ม.5 ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์
สามารถเข้าทางเดียวกับวัดไผ่ล้อม เมื่อถึงวัดไผ่ล้อมแล้วเดินทางต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองเดินทางข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทนิมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์คาทอลิก

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 12.60943
ลองจิจูด: 102.11938

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์

บ้านจันท์ 9 โฮมสเตย์

Banchan 9 Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 54/35 ม.2 ซ.โรงน้ำแข็ง ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 294 เมตร

เช็คราคา
โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

K.P. Grand Hotel Chanthaburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 35/200 - 201 ถ. ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 506 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 817 เมตร

เช็คราคา
ราชันย์เรสซิเดนซ์

ราชันย์เรสซิเดนซ์

Rachan Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/90,21/98-99 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 115 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 216 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
มณีจันท์รีสอร์ท

มณีจันท์รีสอร์ท

Maneechan Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 10 ม.11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 72 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 375 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
อินน์ จันท์

อินน์ จันท์

Inn Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 353 ซ.ท่าแฉลบ 6 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 50 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิว เทรบเวลล็อดจ์

นิว เทรบเวลล็อดจ์

New Travel Lodge

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/5 ม.3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 111 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอีสเทิร์น

โรงแรมอีสเทิร์น

Eastern Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 899 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ชั้น 140 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนรมิตา รีสอร์ท

บ้านสวนรมิตา รีสอร์ท

Baansuanramita Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88/10 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท

ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท

Nisasiri Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 105/3 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท

แหลมสิงห์ แนชเชอรัล บีช รีสอร์ท

Leamsing Natural Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 109/3 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

Sri Phairin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา

Nuanchan Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 12/2 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 62 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซี โคโค่ รีสอร์ท

ซี โคโค่ รีสอร์ท

Sea Coco Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49/5 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 132 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
วิลล่าพระจันทร์ รีสอร์ท

วิลล่าพระจันทร์ รีสอร์ท

Villa Phra Chan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49/6 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 135 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านฟ้า ทะเลจันท์

บ้านฟ้า ทะเลจันท์

Baan Faa Talay Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 26/7 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิวทราเวลบีช รีสอร์ท

นิวทราเวลบีช รีสอร์ท

New Travel Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 164 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมแฟ้บ

โรงแรมแฟ้บ

Fabb Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5/8 ม.6 ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
สไมล์ บีช บูทิค รีสอร์ท

สไมล์ บีช บูทิค รีสอร์ท

Smile Beach Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44/9 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท

เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท

Chaolao Cabana Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 18/1 ม.5 ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 119 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช

Chaolao Tosang Beach Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 44/4 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 84 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านปันสุขรีสอร์ท

บ้านปันสุขรีสอร์ท

Baan Pun Sook Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 8/9 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท

บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท

Baan Imm Sook Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50/7 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 80 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปูม้ารีสอร์ท

ปูม้ารีสอร์ท

Pooma Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 43/3 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
มัลดีฟส์บีช รีสอร์ท

มัลดีฟส์บีช รีสอร์ท

Maldives Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/2 ม.4 หาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
เมโทร แซนด์ แอนด์ ซี รีสอร์ท

เมโทร แซนด์ แอนด์ ซี รีสอร์ท

Metro Sand and Sea Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 100 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไอยารารีสอร์ท จันทบุรี

ไอยารารีสอร์ท จันทบุรี

Iyara Resort Chantaburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 18/12 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.7/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com