สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภท ไร่

 • จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  ต.ตะขบ, อ.ปักธงชัย

  เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรอันแปลกใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่เปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม

 • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

  ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

  ต.นาจอมเทียน, อ.สัตหีบ

  สัมผัสบรรยากาศการทำไร่องุ่นตามธรรมชาติ เที่ยวชมทะเลสาบ และสวนดอกไม้ที่สวยงาม เลือกซื้อองุ่นสดพันธุ์ดี รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น

พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภท ไร่