สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ ประเภท ค่ายทหาร

  • เรือหลวงจักรีนฤเบศร

    เรือหลวงจักรีนฤเบศร

    ต.แสมสาร, อ.สัตหีบ

    เป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทยและอาเซียน ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทย

พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ ประเภท ค่ายทหาร