สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภท น้ำพุร้อน, บ่อน้ำร้อน, บ่อน้ำแร่

  • น้ำพุร้อนสันกำแพง

    น้ำพุร้อนสันกำแพง

    ต.บ้านสหกรณ์, อ.แม่ออน

    มหัศจรรย์ธรรมชาติที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส และพุ่งขึ้นจากใต้ดินสูงกว่า 20 เมตร

พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภท น้ำพุร้อน, บ่อน้ำร้อน, บ่อน้ำแร่