สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

  ต.กึ๊ดช้าง, อ.แม่แตง

  ห้วยน้ำดัง อลังการทะเลหมอก เยือนโป่งน้ำร้อน เที่ยวน้ำตก ล่องแพลำน้ำแตง ชมวิวดอยกิ่วลม และดอยช้าง

 • วัดภูมินทร์

  วัดภูมินทร์

  ต.เวียงใต้, อ.เมือง

  ชมพระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่านย่าม่าน ภาพกระซิบรักอันโด่งดัง

 • เฮือนไทลื้อมะเก่า

  เฮือนไทลื้อมะเก่า

  ต.ป่าคา, อ.ท่าวังผา

  บ้านไทลื้อจำลอง ปลูกสร้างอยู่ที่หลังวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์และให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกัน

 • วัดพระธาตุเขาน้อย

  วัดพระธาตุเขาน้อย

  ต.บ้านดู่, อ.เมือง

  นมัสการพระธาตุเก่าแก่ กราบสักการะบูชาพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน และชมทิวทัศน์เมืองน่านจากมุมสูง

 • วัดสวนดอก

  วัดสวนดอก

  ต.สุเทพ, อ.เมือง

  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้ากือนากษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

 • วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

  ต.เวียง, อ.เชียงแสน

  เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู มีพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน

 • สามเหลี่ยมทองคำ

  สามเหลี่ยมทองคำ

  ต.เวียง, อ.เชียงแสน

  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณจุดบรรจบไทย ลาว และพม่า นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

 • วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)

  วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)

  ต.ช้างเผือก, อ.เมือง

  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง เจดีย์วัดเจ็ดยอดมีรูปทรงแปลกแตกต่างจากที่อื่น คือมียอดตั้งอยู่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมอยู่ถึง 7 ยอด

 • พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

  พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

  ต.ในเวียง, อ.เมือง

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่ และเคยเป็นจวนผู้ว่า ปัจจุบันเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวแพร่

หน้าที่ 1 จาก 512345

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  ต.ขามเรียง, อ.กันทรวิชัย

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  ต.วังตะเฆ่, อ.หนองบัวระเหว

  ชมความงามของดอกกระเจียวที่บานชูช่อสีสดสวยงามแซมหญ้าเพ็ก ท่ามกลางแมกไม้ ขุนเขา และไอหมอกที่เย็นสบาย

 • ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

  ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

  ต.ทุ่งลุยลาย, อ.คอนสาร

  ชมเนื้อทรายสัตว์ที่มีนัยน์ตาสวย ที่อาศัยในทุ่งหญ้าธรรมชาติบนลูกเนินสูงต่ำสลับประดุจลูกคลื่นต่อเนื่องกันไป

 • วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)

  วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)

  ต.นาสะแบง, อ.ศรีวิไล

  เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่อยู่บนภูทอกธรรมชาติอันสงบเงียบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ เที่ยวชมธรรมชาติและได้ศึกษาพุทธศาสนา

 • วัดเนรมิตวิปัสสนา

  วัดเนรมิตวิปัสสนา

  ต.ด่านซ้าย, อ.ด่านซ้าย

  เป็นวัดที่มีอุโบสถทำด้วยศิลาแลงทั้งหลังขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่งดงาม

 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  ต.หนองบัว, อ.ภูเรือ

  อยู่บนยอดเขาสูง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของไทย ยอดภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่

 • จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  ต.ตะขบ, อ.ปักธงชัย

  เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรอันแปลกใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่เปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม

 • พระธาตุนาดูน

  พระธาตุนาดูน

  ต.นาดูน, อ.นาดูน

  เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกขาน “พุทธมณฑลแห่งอีสาน”

 • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  ต.หนองแปน, อ.กมลาไสย

  วัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน

หน้าที่ 1 จาก 212

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

หน้าที่ 1 จาก 41234

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

หน้าที่ 1 จาก 41234

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตก

หน้าที่ 1 จาก 3123

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

 • อ่าวนาง

  อ่าวนาง

  ต.อ่าวนาง, อ.เมือง

  ชายหาดยาว ทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม บริเวณอ่าวนางยังมีเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ มากมาย