วัดเนรมิตวิปัสสนา

Wat Neramitr Wipasana

ประวัติความเป็นมา

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยพระครูภาวนาวิสุทธิญาน หรือหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุมโธ เจ้าอาวาสรูปแรก แต่เดิม วัดมีชื่อว่า "วัดหัวนายูง" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดเนรมิตวิปัสสนา"

ในปีพ.ศ. 2521 ขณะหลวงพ่อมหาพันธ์ สิลวิสุทโธ พำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดจำปา จังหวัดสุรินทร์ (บ้านเกิด) ท่านได้ปรารภในที่ประชุมสงฆ์ว่า ท่านจะออกธุดงค์เดินทางไปเรื่อยไม่พำนักเป็นหลักแหล่งถาวร แต่ที่ประชุมมีความเห็นพ้องกันว่า หลวงพ่อมีอายุมากเกรงว่าจะได้รับความลำบาก อยากให้ท่านมีที่พำนักถาวร จะได้เป็นที่อาศัยเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมทั้งหลาย ซึ่งหลวงพ่อเองก็เห็นชอบด้วย

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเป็นประธานออกเดินธุดงค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ได้เดินทางไปพำนักอยู่ที่พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างนั้นหลวงพ่อได้ตัดสินใจหาสถานที่เป็นหลักแหล่งมั่นคงถาวร โดยเลือกเอาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งถูกชาวบ้านบุกรุกเพื่อทำไร่เผาถ่านจนมีลักษณะเป็นที่โล่งเตียน เหมือนภูเขาหัวโล้น ที่เรียกว่า ภูเปือย ซึ่งทางวัดได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยได้ เมื่อตั้งวัดขึ้นจึงได้ปลูกป่าอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 หลวงพ่อและคณะได้ปักกลดอยู่ ณ ที่ตั้งวัด พร้อมกับเร่งดำเนินการปลูกสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวขึ้น จากนั้นจึงทำการปรับพื้นที่ ปลูกสร้างถาวรวัตถุ และในปีพ.ศ. 2529 ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถภายในวัดขึ้น มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540 หลวงพ่อท่านได้มรณภาพภาพลง แต่ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อย ปัจจุบันถูกเก็บอยู่ในมณฑปด้านหลังอุโบสถ

หลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพลง พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้รับเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างต่อ พร้อมด้วยบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 197 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 14 ปี จึงแล้วเสร็จ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2549 วัดหัวนายูง เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเนรมิตวิปัสสนา

ข้อมูลทั่วไป

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย เป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 20 ไร่

อุโบสถของวัดทำด้วยศิลาแลงทั้งหลัง มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ออกแบบโดยพระและเณร ภายในอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรในรูปแบบศิลปะภาคกลาง มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน และมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดและได้มรณภาพไปแล้ว

นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม และมีต้นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือ "ต้นสาละ" เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ

วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมที่สำคัญของจังหวัดเลยแห่งหนึ่ง ได้รับเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี 2552

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

อุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนา ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยคานคอดิน อุโบสถเป็นลักษณะแบบทรงไทย ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเซรามิก ฝาผนังเป็นศิลาแลงที่นำมาจากจังหวัดลำพูนและจังหวัดปราจีนบุรี พื้นของอุโบสถปูด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากแหล่งหินแกรนิตในจังหวัดเลย ประตูหน้าต่างเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียว ภายในมีการตกแต่งเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก และภาพทศชาติ

พระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโอสถ จำลองแบบมาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 107 นิ้ว นอกจากนี้ มีพระพุทธชินราชองค์เล็ก ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว 2 องค์ วางอยู่ด้านซ้ายและขวาของพระพุทธรูปประธาน รวมทั้งมีพระพุทธรูปปางนาคปรก พระแก้วมรกต รูปเหมือนหลวงพ่อโต

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ทำบุญ ไหว้พระ ชมความงามของวัด และชมภาพจิตรกรรมที่สวยงาม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดเนรมิตวิปัสสนา
20 หมู่ 14 บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์: 042-891-226, 086-852-5950

ฝ่ายติดต่อประสานงาน
พระบุญเพ็ง วรธมฺโม
โทรศัพท์: 089-426-4233
อีเมล์: boonpengv@gmail.com

เว็บไซต์

www.watneramitvipassana.org

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: watneramitvipassana.org, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย, และข่าวสด

วัดเนรมิตวิปัสสนา, 4.3 out of 5 based on 3 ratings

สถานที่ตั้ง

20 หมู่ 14 บ้านหัวนายูง ถนนด่านซ้าย - นครไทย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

การเดินทาง

โดยรถยนต์
วัดอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 203 แล้วแยกขวาตรกิโลเมตรที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตร

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 17.2639
ลองจิจูด: 101.14194

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดเนรมิตวิปัสสนา
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

Baan Chanbhu

ระดับ 3

ที่ตั้ง 205 Moo.14 Baan Hua Na Yung A.Dansai

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 933 เมตร

เช็คราคา
PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

PhuNaCome Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 461 M.3 Ban Doen, Dansai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 83 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rungyen Resort

Rungyen Resort

Rungyen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 92 M.7 Tambol Khok-ngam

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phu Pha Nam Resort & Spa

Phu Pha Nam Resort & Spa

Phu Pha Nam Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 252 Moo 1 Koakngam Amphur Dansai

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 101 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phurua Bussaba Resort & Spa

Phurua Bussaba Resort & Spa

Phurua Bussaba Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 184 M.2 T. Nongbua, A. Phurua

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Panta Hotel

The Panta Hotel

The Panta Hotel

ที่ตั้ง 258 Moo.2 loei-lomsak road Nongbua A.Purua

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phurua Resort

Phurua Resort

Phurua Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 163 M.2 Tambol Nongbua, Amphur Phurua

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Plerndow Hotel

Plerndow Hotel

Plerndow Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9 M.19 Noenperm Nakornthai

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.58 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.3/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com