วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยาจำลอง

Wat Wang Wi Weh Karam

ประวัติความเป็นมา

วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ (พระราชอุดมมงคล หรือ พระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุ) กับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร

ในระยะแรกมีเพียงกุฏิและศาลา มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่ออุตตมะ ตั้งอยู่บนเนินสูงในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 3 สาย คือแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ แม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน

ในปี พ.ศ. 2505 ได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่า วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งตั้งตามชื่ออำเภอเดิม คือ อำเภอวังกะ-สังขละบุรี ซึ่งต่อมาถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอ ก่อนที่จะยกฐานะเป็น อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีในปี พ.ศ. 2508

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งบริเวณหมู่บ้านชาวมอญทั้งหมด ชาวบ้านได้ช่วยกันย้ายวัดและบ้านเรือนขึ้นมาตั้งใหม่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ

ส่วนบริเวณวัดหลวงพ่ออุตตมะเดิม เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าจมอยู่ใต้น้ำ และมีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) เป็นที่รู้จักในชื่อว่า "วัดใต้น้ำ" หรือ "เมืองบาดาล"

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 หลวงพ่ออุตตมะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกะเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น มรณภาพด้วยอายุ 95 พรรษา

ข้อมูลทั่วไป

วัดวังก์วิเวการามก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่เลยจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างแทนวัดเดิมซึ่งถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม วัดนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสังขละบุรี

ภายในวัดมีพุทธสถานที่สวยงาม ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารพระหินอ่อน ศาลาหลวงพ่ออุตตมะ หอระฆัง เป็นต้น และจากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยา บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้าจากพม่าหลายร้านจำพวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้ ราคาย่อมเยา

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่

ศาลาหลวงพ่ออุตตมะ
ภายในมีศพหลวงพ่ออุตตมะซึ่งไม่เน่าเปื่อยบรรจุในปราสาท 9 ยอดอันสวยสดงดงาม ซึ่งมีกระจกใสเจาะด้านข้างเพื่อให้มองเห็นสรีระของหลวงพ่ออุตตมะ โดยปราสาทหลังนี้ก่อสร้างจากแรงบันดาลใจในศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวมอญหลายกลุ่มที่อาศัยกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ใช้งบประมาณ 1.5 ล้านบาท มีเจดีย์หงส์ทองคู่เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญ และเจดีย์ 9 ยอดที่บรรจุศพหลวงพ่อ แสดงให้เห็นถึงความรักและเคารพที่ชาวมอญมีต่อหลวงพ่ออุตตมะ

พระพุทธรูปหินอ่อน
พระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระประธานในวิหาร ทำจากหินอ่อนทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 9 ศอก น้ำหนัก 9 ตัน ศิลปะแบบประยุกต์ หลวงพ่ออุตตมะให้ช่างมัณฑะเลย์แกะสลักเมื่อ พ.ศ. 2514 ใช้เวลา 1 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยส่งภาพถ่ายพระพุทธชินราชเป็นตัวอย่าง ค่าจ้างเป็นทองคำหนัก 25 บาท หลังจากนั้นได้ใช้วลาอีกปีครึ่ง รอเวลาดำเนินการขนส่งผ่านเส้นทางทุรกันดาร ทั้งค่ายทหารพม่าและกะเหรี่ยง เพื่อมาประดิษฐานในเมืองไทย

หอระฆัง
รูปทรงศิลปแบบมอญ มีบันไดเดินขึ้นเพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบสังขละบุรี

เจดีย์พุทธคยาจำลอง
หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยจำลองมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นเงินสด ทองคำ และวัสดุ ใช้แรงงานคนมอญชาย - หญิง ในหมู่บ้านประมาณ 400 คน ปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างและเผาอิฐมอญขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาง 8 นิ้ว หนา 3 นิ้ว จำนวน 260,000 ก้อน

พ.ศ. 2525 เริ่มสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาง 42 เมตร สูง 59 เมตร เสาเหล็ก 4 ทิศ จำนวน 16 ต้น ในปี พ.ศ. 2532 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา 2 องค์ ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร มีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในผอบ 3 ชั้น ซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และฉัตรทองคำหนัก 400 บาท ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 • นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อนที่วิหาร
 • นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีย์พุทธคยาจำลอง
 • กราบสักการะศพหลวงพ่ออุตตมะที่ศาลาหลวงพ่ออุตตมะ
 • ชมงาช้างแมมมอธ
 • ชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ของชาวมอญ
 • ชมวัดวังก์วิเวการามเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำ

เทศกาล-งานประจำปี

วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ทางวัดวังก์วิเวการามจะจัดงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่ออุตตมะอย่างยิ่งใหญ่ จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานเพื่อสักการะหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น เช่นเดียว กับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 8.00 - 16.30 น.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดวังก์วิเวการาม
หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: วัดวังก์วิเวการาม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, wikipedia.org, ไทยรัฐ, danpranipparn.com

สถานที่ตั้ง

หมู่ 2 ถนนถ.รพช. กจ. 3204 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์
วัดวังวิเวก์การามอยู่ห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีไปประมาณ 6 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี มาตามทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งมาทางอำเภอสังขละบุรี จนผ่านตัวอำเภอข้ามสะพานชองกาเลียมาจนถึงสามแยกบ้านห้วยมาลัยให้เลี้ยวซ้ายไปทางตลาดวังวังก์ ขับต่อไปไม่ไกลจะเห็นตัววัดวังวิเวก์การาม

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 15.13332
ลองจิจูด: 98.44475

สถานที่ท่องเที่ยวภายในรัศมี 10 กิโลเมตร

 • ตลาดวัดวังก์ สังขละบุรี

  ตลาดวัดวังก์ สังขละบุรี

  หรือตลาดเช้า ตลาดตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน (ฝั่งมอญ) สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยรามัญ อำเภอสังขละบุรี

  อ่านต่อ...

 • เมืองบาดาล สังขละบุรี

  เมืองบาดาล สังขละบุรี

  แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ อดีตวัดวังก์วิเวการามเดิม ช่วงฤดูแล้งสามารถสังเกตเห็นตัวโบสถ์ของวัดได้อย่างชัดเจนและสามารถนั่งเรือไปเดินเที่ยวชมได้

  อ่านต่อ...

 • สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

  สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)

  เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ อ.สังขละบุรี และเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชาวมอญร่วมกันสร้างโดยมีหลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้นำ

  อ่านต่อ...

 • วัดสมเด็จ

  วัดสมเด็จ

  เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร

  อ่านต่อ...

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์พุทธคยาจำลอง
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Cat & Oil Home

Cat & Oil Home

Cat & Oil Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง Mon Village, Utthamanusorn Soi 6

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 798 เมตร

เช็คราคา
Haiku Guesthouse

Haiku Guesthouse

Haiku Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 106 Moo 1 T.Nonglu, A. Sangkhla Buri, Kanchanaburi

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 839 เมตร

เช็คราคา
Pornpailin Riverside Resort

Pornpailin Riverside Resort

Pornpailin Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 60/3 Moo 1, Sri Suwankiri Road, Tumbol Nongloo, Sankla Buri

จำนวนห้องพัก 53 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Samprasob Resort

Samprasob Resort

Samprasob Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122 Moo 3, Tumbol Nong Lu, Sankhla Buri

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 47 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 46 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Oh Dee Hostel

Oh Dee Hostel

Oh Dee Hostel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 147/1 Moo3 T.Nongloo

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Coffee Berry Sangklaburi

Coffee Berry Sangklaburi

Coffee Berry Sangklaburi

ระดับ 1

ที่ตั้ง 93 Moo 3 Samprasop Road T. Nongloo, A. Sangkhla Buri

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Nature Club Resort

The Nature Club Resort

The Nature Club Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 207 Sangkhla Road, Nong Lu

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Songkhalia Resort

Songkhalia Resort

Songkhalia Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 34/1 Moo 2 Nhongru

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ธรรมดา 4.9 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Songkhalia Inn

Songkhalia Inn

Songkhalia Inn

ระดับ 2

ที่ตั้ง 34/1 Moo2 Nonglu

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ เบดแอนด์เบรคฟาสต์

บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ เบดแอนด์เบรคฟาสต์

Bansuan Thaveechaiphaphum Bed & Breakfast

ระดับ 3

ที่ตั้ง 401/8 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ, ทองผาภูมิ, ทองผาภูมิ(กาญจนบุรี)

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.22 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • เมืองบาดาล สังขละบุรี
  เมืองบาดาล สังขละบุรี
  แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ อดีตวัดวังก์วิเวการามเดิม ช่วงฤดูแล้งสามารถสังเกตเห็นตัวโบสถ์ของวัดได้อย่างชัดเจนและสามารถนั่งเรือไปเดินเที่ยวชมได้
 • ตลาดวัดวังก์ สังขละบุรี
  ตลาดวัดวังก์ สังขละบุรี
  หรือตลาดเช้า ตลาดตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน (ฝั่งมอญ) สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยรามัญ อำเภอสังขละบุรี
 • สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
  สะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ)
  เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ อ.สังขละบุรี และเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชาวมอญร่วมกันสร้างโดยมีหลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้นำ
 • วัดสมเด็จ
  วัดสมเด็จ
  เป็นวัดที่มีศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ (มอญ) และพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีประมาณ 3 กิโลเมตร
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  วัดพระธาตุจอมแจ้ง
  เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ มีองค์พระธาตุจอมแจ้งสีทอง เป็นที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.3/5 (4 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com