ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข้อความถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 1. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ไชยวัฒน์ ยิ่งคำนึง (ส.พัน 24 มทบ.41)
 2. ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า อนันตพงศ์ วิจิตรธำรงชัย
 3. ขอพระองค์มีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : มหาบัณฑิต สรศักดิ์ พวงทับทิม

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสรศักดิ์ พวงทับทิม
 4. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสินี ถนนทองและครอบครัว
 5. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญเรื่อน
 6. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดกาล

  ข้าพระพุทธเจ้า วรรณี สกุลพันธุ์
 7. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประทีป เสนเข้ม
 8. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประทีป เสนเข้ม
 9. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ อินทร์เชื้อ
 10. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย

  ข้าพระพุทธเจ้า ธนบดี  กฤษณจิตตี
 11. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.จิรานุช เมืองพรหม
 12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฯพระพุทธเจ้า

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.พิยดา อิ่มจันทึก
 13. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปภานัน น่วมทอง
 14. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.วรโชติ-ผศ.ฐานิตา-ร.ท.ธัญเทพ สุคนธเสนี
 15. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอารดี เปี่ยมพงศ์สานต์
 16. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายอภิชาติ
  สีหาจ่อง และครอบครัวอุ่นเสรี

  ข้าพระพุทธเจ้า อภิชาติ สีหาจ่อง
 17. ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงทรงพระเจริญ สิริสวัสดิ์นิรัติศัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล เกริกไกรในทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า เหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109
 18. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญชัย บุญญโสภัต
 19. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวารินทร์ บุญญโสภัต
 20. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร ตั้งแฮ

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร ตั้งแฮ
 21. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ศ.ท.อภิวัฒน์ ประเทพา
 22. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.จิรวัฒน์ ค่ายเทศ
 23. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธงชัย มณีศร
 24. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วราวุฒ อรุณแจ้ง
 25. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.พรหมมินทร์ พรสินทวีพงศ์
 26. ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีรเทพ ฉัตรพิทักษ์ธรรม

  ข้าพระพุทธเจ้า ธีรเทพ ฉัตรพิทักษ์ธรรม
 27. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.นลินนิภา อุดหลุน
 28. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.รัตนมณี หิตะคุณ
  รร.หนองหลวงศึกษา นฝ.นศท.จทบ.สน.

  ข้าพระพุทธเจ้า รัตนมณี หิตะคุณ
 29. ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.รัตนมณี หิตะคุณ
  รร.หนองหลวงศึกษา นฝ.นศท.จทบ.สน.

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.รัตนมณี หิตะคุณ
 30. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.วัชระพงค์ โพมบุญ
 31. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ภานุพงศ์ ศรีชัยยศ
 32. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิตลอดกาลนานเทอญ

  ข้าพระพุทธเจ้า Thirawat Pakkang
 33. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า จันทนา. แสงจันทร์
 34. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า
  นายคงชีพ ธรรมทัศนานนท์ และครอบครัว

  ข้าพระพุทธเจ้า คงชีพ ธรรมทัศนานนท์
 35. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่วยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ฑีฆายุก าโหตุ มหาราชินี

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย กังวาน พูลสวัสดิ์
 36. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน

  ข้าพระพุทธเจ้า เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์และครอบครัว
 37. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอังคณา วัชรเสรีกุล และครอบครัว

  ข้าพระพุทธเจ้า อังคณา วัชรเสรีกุล และครอบครัว
 38. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า สมพรชัย ครากกระโทก พร้อมครอบครัว
 39. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กนกพร สื่อออก
 40. ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนา ศรีปรีชาพัฒนะ

  ข้าพระพุทธเจ้า รัตนา ศรีปรีชาพัฒนะ
 41. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า เจริญ ทองรอด
 42. ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงทรงพระเจริญ สิริสวัสดิ์นิรัติศัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล เกริกไกรในทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า เหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร อุดรธานี
 43. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ

  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
 44. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
 45. ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชน

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปั้นจันทร์
 46. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 47. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า นศท.3จชต
 48. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า จังหวัดทหารบกปัตตานี
 49. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ศฝ.นศท.มทบ33 ชั้นปีที่ 5

  ข้าพระพุทธเจ้า นรากร ณ น่าน
 50. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่บ้านเมืองตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า เกียรติกุล คลังสูงเนิน และ ครอบครัว คลังสูงเนิน
 51. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐกร ศิลปี
 52. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.จิระวัฒน์ แสงหว้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนควบคุมฯ เรือนจำกลางสงขลา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกร ตลอดกาลนานเทอญ ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.จิระวัฒน์ แสงหว้า
 53. ๑๒ สิงหา มหาราชินี
  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ภาษาธรรมดาสามัญ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ
  คุณแม่ได้สอนให้ดิฉันเป็นคนดี ตั้งแต่เล็กสอนให้ทำบุญใส่บาตร ที่ผ่านมาดิฉันทำตามคำสอนของท่านมาตลอดกระทั่งวันนี้แม่ก็ยังอยู่ในใจลูกเสมอ
  และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ขอถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ และจะพยามเชิญชวนให้เยาวชนกลับคืนสู่ศีลจริยะ และรู้จักความกตัญญู รักษาคุณธรรมสืบทอดวัฒนธรรม ดั่งที่พระองค์ท่านทรงงานไม่ทิ้งประชาชน หากประชาชนมีความสุขพระองค์ก็จะมีความสุขไปด้วย ดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะเพียรพยามทำความดีสร้างสรรค์สังคม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังเช่นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์ และปราถนาเห็นพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงสุขเกษมต์สำราญ ขอถวายวาจาด้วยใจเคารพเหนือเกล้า ทูลถวายเป็นของขวัญแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพคะ

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล
 54. 12 สิงหา มหาราชินี
  ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาว วรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์ พร้อมด้วยทีมงานสถานีวิทยุชุมชนคนบางบ่อ FM 101.25 MHz

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรัญรัศมิ์ บรรดาศักดิ์
 55. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนาพร เจริญผล หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนคนบางบ่อพร้อมด้วยทีมงาน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญพสกนิกร ตลอดกาลนานเทอญ ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนาพร เริญผล
 56. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

  ข้าพระพุทธเจ้า วันดี มาตรวิจิตร
 57. ธ สถิตในดวงใจชาวประชา ทรงพระเจริญ

  ข้าพระพุทธเจ้า ไชยรัฐ จันทร์คำลอย
 58. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภานุพงศ์ เกตุดี

  ข้าพระพุทธเจ้า ภานุพงศ์ เกตุดี
 59. เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาว สิตาณัฐ และครอบครัวอุ่นเสรี

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สิตาณัฐ อุ่นเสรี
 60. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ข้าพระพุทธเจ้า ภัควันต์ ไมตรี

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*