สถานที่ท่องเที่ยวแพร่

 • พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

  พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

  ต.ในเวียง, อ.เมือง

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ อดีตเป็นที่พำนักของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่ และเคยเป็นจวนผู้ว่า ปัจจุบันเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวแพร่

 • บ้านวงศ์บุรี

  บ้านวงศ์บุรี

  ต.ในเวียง, อ.เมือง

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านไม้สักโบราณ สีกุหลาบงดงาม อายุร้อยปี มรดกจากบรรพชนสู่คนรุ่นลูกหลานผู้สืบเชื้อสายอดีตเจ้าเมืองแพร่

 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  ต.ช่อแฮ, อ.เมือง

  เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ มีองค์พระธาตุจอมแจ้งสีทอง เป็นที่บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

 • วัดจอมสวรรค์

  วัดจอมสวรรค์

  ต.ในเวียง, อ.เมือง

  เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง มีโบราณวัตถุที่ล้ำค่าหลายชิ้น

 • วัดพระธาตุช่อแฮ

  วัดพระธาตุช่อแฮ

  ต.ช่อแฮ, อ.เมือง

  วัดบ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มาเที่ยวแพร่แล้วควรมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อความเป็นศิริมงคล

พาเที่ยวแพร่