สถานที่ท่องเที่ยวมหาสารคาม

 • พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  ต.ขามเรียง, อ.กันทรวิชัย

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

 • พระธาตุนาดูน

  พระธาตุนาดูน

  ต.นาดูน, อ.นาดูน

  เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกขาน “พุทธมณฑลแห่งอีสาน”