สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

 • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  ต.หนองแปน, อ.กมลาไสย

  วัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน

 • พระธาตุยาคู

  พระธาตุยาคู

  ต.โนนศิลาเลิง, อ.กมลาไสย

  เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวบ้านจะจัดให้มีงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อเป็นการขอฝนและนำความร่มเย็นมาสู่หมู่บ้าน