สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

  ต.ขามเรียง, อ.กันทรวิชัย

  พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีกด้วย

 • อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  อุทยานแห่งชาติไทรทอง

  ต.วังตะเฆ่, อ.หนองบัวระเหว

  ชมความงามของดอกกระเจียวที่บานชูช่อสีสดสวยงามแซมหญ้าเพ็ก ท่ามกลางแมกไม้ ขุนเขา และไอหมอกที่เย็นสบาย

 • ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

  ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

  ต.ทุ่งลุยลาย, อ.คอนสาร

  ชมเนื้อทรายสัตว์ที่มีนัยน์ตาสวย ที่อาศัยในทุ่งหญ้าธรรมชาติบนลูกเนินสูงต่ำสลับประดุจลูกคลื่นต่อเนื่องกันไป

 • วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)

  วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)

  ต.นาสะแบง, อ.ศรีวิไล

  เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่อยู่บนภูทอกธรรมชาติอันสงบเงียบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ เที่ยวชมธรรมชาติและได้ศึกษาพุทธศาสนา

 • วัดเนรมิตวิปัสสนา

  วัดเนรมิตวิปัสสนา

  ต.ด่านซ้าย, อ.ด่านซ้าย

  เป็นวัดที่มีอุโบสถทำด้วยศิลาแลงทั้งหลังขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่งดงาม

 • อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  อุทยานแห่งชาติภูเรือ

  ต.หนองบัว, อ.ภูเรือ

  อยู่บนยอดเขาสูง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของไทย ยอดภูเขาเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่

 • จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

  ต.ตะขบ, อ.ปักธงชัย

  เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรอันแปลกใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ที่เปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม

 • พระธาตุนาดูน

  พระธาตุนาดูน

  ต.นาดูน, อ.นาดูน

  เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกขาน “พุทธมณฑลแห่งอีสาน”

 • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

  ต.หนองแปน, อ.กมลาไสย

  วัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน

หน้าที่ 1 จาก 212

พาเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่กินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่พักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวการท่องเที่ยว กิจกรรม และงานประเพณีไทย