สถานที่ท่องเที่ยวตาก

 • ถ้ำแม่อุสุ

  ถ้ำแม่อุสุ

  ต.แม่อุสุ, อ.ท่าสองยาง

  เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ได้รับการขนานนามให้เป็นโรงละครใต้พิภพ และเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์

 • ตลาดริมเมย

  ตลาดริมเมย

  ต.ท่าสายลวด, อ.แม่สอด

  เป็นตลาดชายแดนไทย-พม่า ที่มีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน อยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของพม่า ค้าขายสินค้าพื้นเมืองทั้งของไทยและพม่า

 • น้ำตกทีลอซู

  น้ำตกทีลอซู

  ต.แม่จัน, อ.อุ้มผาง

  น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ในประเทศไทย และเป็นอันดับ 6 ของโลก

พาเที่ยวตาก