พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย

Pramahajade Pakdepregrad and Praphut Kittisirichai

ประวัติความเป็นมา

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ซึ่งได้รับการออกแบบจาก ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกประจำราชสำนัก และศิลปินแห่งชาติ ด้วยความพิถีพิถันและทุ่มเทออกแบบอย่างสุดฝีมือ จนถูกยกเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง โดยพระมหาธาตุเจดีย์เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 9 มีความงดงามและโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น คล้ายกับวิมานที่ลอยฟ้าอยู่บนสรวงสวรรค์ อยู่บนยอดเขาธงชัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ"

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ข้อมูลทั่วไป

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ ตั้งอยู่บนเขาธงชัย เป็นส่วนหนึ่งของวัดทางสาย ตำบลเขาธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 60 กิโลเมตร

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

บริเวณด้านล่างก่อนทางขึ้นพระมหาเจดีย์ มีพระตำหนักกรมหลวงชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งพระรูปพลเรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย ให้ชาวเรือและประชาชนทั่วได้กราบไหว้ สักการะ และจุดประทัด ถวายท่านกรมหลวงชุมพร

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธกิติสิริชัย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ทางคณะสงฆ์วัดทางสายร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานถวายนามว่า “พระพุทธกิติสิริชัย” ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าบนยอดเขาธงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ มีความสูง 50 เมตร กว้าง 50 เมตร และยาว 50 เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา 50 ปี ที่ครองราชย์มานั่นเอง ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวางในบุษบก ซึ่งอยู่ภายใต้โดม โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ 4 ทิศ 8 องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง 8 องค์ออกแบบเป็นเจดีย์ทรงลังกา สำหรับตัวอาคารเป็นตึกสถาปัตยกรรมครบถ้วน ทั้งประตูและเสา ตลอดจนเครื่องตกแต่งภายในทั้งหมด แนวคิดการก่อสร้างเป็นแบบใหม่เป็นการวัดไทยโดยร่วมเอาโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมารวมอยู่ในตึกเดียวกันในแนวตั้ง อีกทั้งภายในอาคารยังมีพระพุทธรูปปางงดงาม 37 องค์ ที่เลือกสรรแล้วจากทั่วประเทศสร้างใหม่มารวมไว้

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ตัวอาคารประกอบด้วยชั้นต่างๆ 5 ชั้น

ชั้นที่ 1 ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำฝนไว้ใช้งาน โดยพระมหาธาตุฯถูกออกแบบให้มีร่องระบายน้ำฝนจากด้านบนลงสู่ชั้นที่ 1 ได้หลายช่องทาง

ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ไว้ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้สำหรับประกอบกิจกรรมทางธรรมในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา

ชั้นที่ 3 เป็นวิหารที่มีความกว้างขวาง โอ่โถง ไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมสำคัญอย่างการรับผ้ากฐิน ผ้าป่า และฟังธรรมเทศนา แต่งเติมสีสันด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วยภาพ ประเพณี การละเล่น ของแต่ละภาคที่รังสสรค์ออกมาได้อย่างสวยงาม

ชั้นที่ 4 เป็นชั้นของอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปรางค์ลีลา ไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ สักการะ ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม เช่น ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่อยู่ด้านหลังขององค์พระประธาน ฯลฯ ซึ่งในชั้นนี้จะมีส่วนของระเบียงด้านนอกที่มองเห็นทิวทัศน์ทะเลโดยรอบของหาดบ้านกรูดได้อย่างสวยงาม

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในบุษบก และประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำปางประจำพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 9 ปี 8 เดือน 12 วัน (ระหว่าง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 - 25 มกราคม พ.ศ. 2548) ใช้งบประมาณการก่อสร้างที่ได้รับจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่ร่วมกันบริจาคมากกว่า 2 ร้อยล้านบาท

ในส่วนของชั้นที่ 5 จะเปิดให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ได้สักการะเฉพาะเทศกาลวันวิสาขบูชา จำนวน 3 วัน คือ ขึ้น 14 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี แต่ในส่วนของชั้นที่ 1 - 4 เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีการเปิดแสงไฟรอบพระมหาธาตุเจดีย์ภักดี ประกาศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ยลความงดงามยามค่ำคืนอีกด้วย

พระพุทธกิติสิริชัย
เป็นพระรูปปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว มีผ้าทิพย์พระนามาภิไธย ส.ก. มีพระพักตร์ที่งดงามมาก และหันพระพักตร์ออกสู่ทะเล องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธ์ทั้ง 5 มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา อันเปรียบได้กับนวโลกุตตรธรรม 9 กล่าวคือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 มีฐานกว้างโดยรอบ 16 วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือ ญาณ 16

พระพุทธกิติสิริชัย

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ชมความงามของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
  • สักการะกราบไหว้พระพุทธกิติสิริชัย
  • ชมทิวทัศน์ทะเลโดยรอบของหาดบ้านกรูด

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดทางสาย
ที่อยู่: หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์:  032-695-019

เว็บไซต์

วัดทางสาย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: วัดทางสาย, เดลินิวส์

สถานที่ตั้ง

หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม แล้วมาเข้า ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) หรือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม, ราชบุรี จากนั้นผ่านจังหวัดเพชรบุรี ไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จากสีแยกเข้าตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปประมาณ 64 กิโลเมตร จะพบป้ายไปวัดถ้ำคีรีร์วงศ์ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายวัดถ้ำคีรีร์วงศ์ไปประมาณ 7.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 1.9 กิโลเมตรจะเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 700 เมตร จะพบหน่วยบริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรธงชัย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 11.35935
ลองจิจูด: 99.57973

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Nanachart Beach Home

Nanachart Beach Home

Nanachart Beach Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123/1 Bangkrut-kokthhom rod, Bangsaphan, Prachuabkirikhan

ระยะห่าง 1.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
เกษมสุข รีสอร์ท

เกษมสุข รีสอร์ท

Kasemsuk Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 151 ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.28 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านมนตรา บีช รีสอร์ท

บ้านมนตรา บีช รีสอร์ท

Baan Montra Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 333/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.38 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baan Grood Arcadia Resort & Spa

Baan Grood Arcadia Resort & Spa

Baan Grood Arcadia Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 333/2 Moo 3 T.Tongchai A.Bangsapan

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 60 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 401 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Na Na Chart Bann Krut Resort

Na Na Chart Bann Krut Resort

Na Na Chart Bann Krut Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 123 Baan-Krut, Kok Tahom Rd, Ban Kruit, Aumpur Bangsaparn

จำนวนห้องพัก 69 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Keeree Waree Seaside Villa & Spa Hotel

Keeree Waree Seaside Villa & Spa Hotel

Keeree Waree Seaside Villa & Spa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 400 Moo 3, Thongchai Sub-District

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 224 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sirarun Resort

Sirarun Resort

Sirarun Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 85 Moo 9 Angthong

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 130 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sunshine Paradise Resort

Sunshine Paradise Resort

Sunshine Paradise Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 95 moo 9 Ang-thong

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 15 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Laemkum Beach Resort

Laemkum Beach Resort

Laemkum Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 70/1 Moo 2, Nahukwang,Thapsakae

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rocky Point Resort

Rocky Point Resort

Rocky Point Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90/1 Moo 7, Nohoo - Gwang

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Malai - Asia Resort Tabsakae

Malai - Asia Resort Tabsakae

Malai - Asia Resort Tabsakae

ระดับ 2

ที่ตั้ง 53/2 Moo2 Ban Donsai, Na-Hu-Kwang

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sailom Bangsaphan Resort

Sailom Bangsaphan Resort

Sailom Bangsaphan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 299 moo 5 Maerumpeung Bangsaphan Pajuabkireekhan

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Theatre Villa

The Theatre Villa

The Theatre Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 94/3 Moo 1 Pongpasard Province

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.5 คะแนนเฉลียจาก 71 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ladawan Boutique Hotel

Ladawan Boutique Hotel

Ladawan Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 163 Moo.5 Mae Rumpheung Bangsaphan

จำนวนห้องพัก 56 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Talaywhan Resort

Baan Talaywhan Resort

Baan Talaywhan Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 99/9 Moo7, Soi Wat Samuttraram, Petchakasem rd., Tambon Huayyang, Amphur Tubsakae

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Jack Beach Resort

Jack Beach Resort

Jack Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56/4 Moo 7, Huay Yang District

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 44 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nishaville Resort

Nishaville Resort

Nishaville Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 333 Moo 7, Baan Muay Yang, Tub Sakae, Prachubkirikan, 73100

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 56 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 103 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sunrise Resort

Sunrise Resort

Sunrise Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 200 moo 9, Pongprasad, Bangsaphan

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koh Talu Island Resort

Koh Talu Island Resort

Koh Talu Island Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 111/1 Moo 10, Bang Saphan

จำนวนห้องพัก 63 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.2/5 (6 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com