น้ำตกทีลอซู

Tee Lor Su Waterfall, Tak

ประวัติความเป็นมา

ทีลอซู ได้รับการค้นพบโดยพรานชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาล่าสัตว์  ก่อนที่ตำรวจตระเวนชายแดนจะบินเข้ามาสำรวจพื้นที่และได้พบน้ำตกทีลอชู  ต่อมากรมป่าไม้ประกาศให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และหลังจากปี พ.ศ. 2528 ที่ อ.ปรีชา อินทวงศ์ พาบุคลากรของนิตยสารท่องเที่ยวแคมปิงเข้าไปสำรวจ  น้ำตกทีลอซูก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ท้าทายของนักเดินทาง  น้ำตกนี้ซ่อนอยู่ในหลืบผาอันกว้างใหญ่ สายน้ำเกิดจากห้วยกล้อทอซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผะวี แล้วไหลลงแม่น้ำแม่กลองที่ ต.แม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง

ข้อมูลทั่วไป

น้ำตกทีลอซู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร  ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากติดอันดับ 1 ใน 6 ของโลก

น้ำตกทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. - 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย  นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.  แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว - ฤดูร้อน ระหว่าง 1 ธ.ค. - 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ "มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู"

น้ำตกทีลอซูมีหลายชั้น ตกลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูงผ่านโขดเขาหินปูนและดงไม้เขียวขจี พลังมหัศจรรย์ของสายน้ำตกแห่งนี้ หากใครปีนขึ้นไปเที่ยวชมบริเวณน้ำตกชั้นบนสุดในเวลาช่วงเช้า ก็จะพบว่า มีพลังแห่งแสงที่สาดส่องผ่านละอองน้ำที่ฟุ้งกระจาย กลายเป็นสายน้ำตกงดงามด้วยรุ้งกินน้ำตัวโตที่พาดผ่านอย่างน่าอัศจรรย์

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

เที่ยวได้ทุกฤดูกาล
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ราว 10.00 น.
ฤดูกาลที่ดีที่สุด ปลายฤดูฝนราวเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ชมความงามของน้ำตกทีลอซู เล่นน้ำตก ล่องแพหรือเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลอง

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ค่าธรรมเนียมเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  20 บาท/คน
รถยนต์ 30 บาท/คัน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานตาก
โทรศัพท์ 055-514-341 - 3
อีเมล์ tattak@tat.or.th

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทรศัพท์: 055-500-706, 055-500-919, 055-500-920

ที่ทำการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง
โทรศัพท์: 055-561-338

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-561-4292, 02-561-4293

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวอุ้มผาง
การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง หรือน้ำตกทีลอซู นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อน โดยผ่านการประทับตรา สป. 7 จากกรมป่าไม้ (แบบฟอร์มดังกล่าวสามารถติดต่อผ่านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง) เพราะพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว เป็นการอนุญาตให้เข้าไปในฐานะผู้ศึกษาธรรมชาติ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ wikipedia.org

น้ำตกทีลอซู , 5.0 out of 5 based on 2 ratings

สถานที่ตั้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การเดินทาง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สามารถเดินทางมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร และจังหวัดตาก รวมระยะทางประมาณ 410 กม.

โดยก่อนถึงจังหวัดตาก ประมาณ 7 กม. ให้แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก – แม่สอด) สู่อำเภอแม่สอด ระยะทางประมาณ 88 กม.

แล้วจึงเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด – อุ้มผาง) ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร สู่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 689 กม.

การเดินทางจากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
จากอำเภออุ้มผาง ใช้เส้นทางสายอุ้มผาง-แม่สอด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” เป็นระยะทาง 30 กม. (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้าน้ำตกทีลอซู ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (สป. 7) ได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผางก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวต้องยื่น สป. 7 ที่ด่านเดลอ)

จากนั้นเดินทางไปตามถนนลูกรังอีก 25 กม. ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง  เส้นทางช่วงนี้เป็นทางดิน ความกว้าง 4.5 เมตร  ควรใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้น  เปิดใช้เส้นทาง 7 เดือน (1 พ.ย. - 31 พ.ค.) และปิดเส้นทางในช่วงฤดูฝน 5 เดือน (1 มิ.ย. - 31 ต.ค.)

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 15.9273
ลองจิจูด: 98.75383

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com