ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ

Kra Jeaw Field / Tung Dok Krajeaw

ข้อมูลทั่วไป

ทุ่งดอกกระเจียว เกิดจากดอกกระเจียวป่าที่ขึ้นอย่างหนาแน่น บานเป็นสีชมพูอมม่วง ตัดกับสีเขียวของลำต้นก้านใบและยอดหญ้าทีขึ้นมาแซม กลายเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามไปทั่วผืนป่าในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี พบมากที่สุดบริเวณเทือกเขาพังเหย

กระเจียวแถบเทือกเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมิ นี้มีชื่อแท้จริงว่าบัวสวรรค์ (Curcuma alismatifolia) เป็นคนละพันธุ์กับกระเจียวชนิดอื่น แต่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน พบมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และอีกที่ คือ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พบว่ามีทุ่งกระเจียว สวยไม่แพ้กันซ่อนอยู่ สีสดงดงามและดอกใหญ่กว่า โดยเฉพาะวันที่สายหมอกปกคลุมให้ภาพสวยงามน่าอัศจรรย์

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มี 3 ทุ่งด้วยกัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฏาคม ดอกกระเจียวจะบานเต็มทุ่ง สามารถเดินชมดอกกระเจียวที่แข่งกันชูช่ออย่างงดงามตลอดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และหากมาชมในช่วงเช้า ก็อาจได้พบกับสายหมอกที่พัดความเย็นมา เพิ่มบรรยากาศในการชมธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำทางเดินยกระดับ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเหยียบบนพื้นดินโดยตรง ด้วยเกรงว่าจะรบกวนธรรมชาติ แต่ในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่ 1 ได้จัดบริเวณให้ถ่ายรูปที่ระลึก ซึ่งเป็นบริเวณเดียวที่อนุญาตให้ลงไปในทุ่งกระเจียวได้ แต่เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น

อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ส่วนทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติิไทรทอง จะออกดอกสวยงามเต็มทุ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคม มีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว อยู่บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตก มีทั้งหมด 5 ทุ่งใหญ่ๆ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 10 กิโลเมตร

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ทุ่งดอกกระเจียว เป็นหนึ่งในสิบสองเดือน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน  โดยมีจุดเด่นคือ "ชมกระเจียวบานในม่านฝน ที่เทือกเขาพังเหย" (เดือนกรกฎาคม)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ ต้นฤดูฝนปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม ช่วงเวลาเช้าก่อน 9.00 น. บนจุดชมดอกกระเจียว เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าหินงาม

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ชมความงามของทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน และท่องเที่ยวบริเวณอื่นๆ ภายในอทุยานแห่งชาติ

เทศกาล-งานประจำปี

งานเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบาน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ชมขบวนรถบุปผาชาติ งานประกวดเทพธิดาดอกกระเจียว และกิจกรรมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ
เด็ก10 บาท
ผู้ใหญ่ 20 บาท
รถ 30 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ทรศัพท์: 044-812-516, 044-811-376

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์: 044-811-376

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
โทรศัพท์: 044-890-105

อุทยานแห่งชาติไทรทอง
โทรศัพท์: 089-282-3437, 081-877-8485

ททท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
โทรศัพท์: 044-213-030, 044-213-666
โทรสาร: 044-213-667

สถานที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม บริเวณเทือกเขาพังเหย ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถขนาดใหญ่ ทางซ้ายมือก่อนถึงอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร หรือนำรถจอดบริเวณลานจอดรถที่ทางอุทยานฯ จัดให้ แล้วต่อรถสองแถวที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าอุทยานฯ คนละ 10 บาท โดยรถจะจอดให้นักท่องเที่ยวลง ณ จุดท่องเที่ยวต่างๆ  ขากลับลงมา รถสองแถวจะมาส่งยังจุดที่ขึ้นรถเดิม

การเดินทาง

โดยรถยนต์
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
1. จากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึง จ.สระบุรี ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 21 ถึง อ.ชัยบาดาล แยกขวาทางหลวงหมายเลข 205 ถึง อ.เทพสถิต แยกซ้ายทางหลวงหมายเลข 2354 ถึง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

2. จากจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางนครราชสีมา - เพชรบูรณ์ จะผ่าน ต.หนองบัวโคก  ผ่านบ.คำปิง เข้าสู่อำเภอเทพสถิต  และเลี้ยวขวาบริเวณสามแยกเพื่อจะไปในเส้นทางเทพสถิต - ซับใหญ่

3. จากตัวเมืองชัยภูมิ ใช้เส้นทางระเหว - ซับใหญ่ - เทพสถิต เมื่อออกจากตัวกิ่ง อ.ซับใหญ่ จะถึงทางแยกขึ้นอุทยานฯ ก่อนที่จะถึง อ.เทพสถิต

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติไทรทอง
จากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณ 65 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางแยกขวาไปที่ทำการอุทยานฯ อีก 7 กิโลเมตร

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 นั่งรถสาย กรุงเทพฯ - ชัยภูมิ  มีรถบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

โดยรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ลงที่สถานีบัวใหญ่ หนองคาย จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางไปชัยภูมิอีก 51 กิโลเมตร

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 15.63028
ลองจิจูด: 101.39407

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Baanrai Ingdoi @ Siam Tulip

Baanrai Ingdoi @ Siam Tulip

Baanrai Ingdoi @ Siam Tulip

ระดับ 4

ที่ตั้ง 224 M.9 Baanrai Thepsathid

จำนวนห้องพัก 38 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.99 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.0/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com