ถนนคนเดินเชียงใหม่

Chiang Mai Walking Street

ประวัติความเป็นมา

ถนนคนเดิน เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งในหลายประเทศได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยงต่างชาติจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือน

ถนนคนเดินในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่ถนนสีลม เป็นต้นแบบของ "โครงการถนนคนเดินในประเทศไทย" เป็นเวลา 7 สัปดาห์ จากการตอบรับถนนคนเดินที่สีลม ทำให้รัฐบาลเห็นว่ารูปแบบกิจกรรม "ถนนคนเดิน" นอกเหนือจากจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ในภูมิภาค ดังเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ยังสามารถปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใน "ถนนคนเดิน" ให้สอดรับกับความต้องการท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับคนในเมืองใหญ่นั้นๆ

ระยะแรก กิจกรรมถูกกำหนดให้จัดทุกๆ วันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2545 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยใช้ชื่อว่า "10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ท่าแพ" ดำเนินการโดยบริษัทเจ เอส แอล หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2545 เวลา 13.00 - 22.00 น. ต่อมา เทศบาลฯ จะทำการย้ายสายสาธารณูปโภคบนถนนท่าแพลงใต้ดิน จึงได้ย้ายการจัดกิจกรรมถนนคนเดินจากถนนท่าแพ ไปจัดที่ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร และจัดกิจกรรมการแสดง บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และได้เปลี่ยนเวลาเป็น 15.00 - 22.00 น. เพื่อความเหมาะสม

นอกเหนือจากความสำเร็จของ "ถนนคนเดินวันอาทิตย์" แล้ว เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้ปลุกปั้นถนนสายอื่นๆ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ให้กลายเป็นถนนคนเดินขึ้นมาอีกเส้นหนึ่ง คือ "ถนนคนเดินวัวลาย"

ถนนคนเดินวัวลาย เปิดขึ้นทุกบ่าย-ค่ำของทุกวันเสาร์ เพื่อต้องการพลิกฟื้นประวัติศาสตร์ของแหล่งชุมชนผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ และเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยได้เริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 และได้ประกาศทำโครงการต่อเนื่องไปอีกโดยไม่มีกำหนด เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แบบยั่งยืนของเชียงใหม่ควบคู่กับถนนคนเดินวันอาทิตย์

ข้อมูลทั่วไป

ถนนคนเดินเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เทศบาลเชียงใหม่จะปิดถนนส่วนหนึ่งในเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าหัตถกรรมมาวางขายกันบนถนน ถนนคนเดินในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายแห่ง ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า อาหาร และสินค้าพื้นเมือง

ถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย)
อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนวัวลาย จึงมีขนาดเล็กกว่าถนนคนเดินท่าแพ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทำ เครื่องเงิน ซึ่งทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องเงิน นอกจากนี้ยังมีสินค้า พื้นเมืองมากมายให้ เลือกสรร

ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินท่าแพ)
อยู่บนถนนราชดำเนินและถนนพระปกเกล้า ซึ่งตัดกันเป็นรูปกากบาทอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ที่มีคูเมืองล้อมรอบ เริ่มจากประตูท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน (อยู่หลังประตูท่าแพ) ยาวไปถึงวัดพระสิงห์ ระหว่างทางจะมีถนนพระปกเกล้าตัดเป็นรูปกากบาทบริเวณสี่แยกกลางเวียง เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ถนนคนเดินที่นี่เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ

ระหว่างทางยังมีวัดที่อยู่ในบริเวณถนนคนเดินให้แวะชม ได้แก่ วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงค์ และวัดอื่นๆ ภายในวัดจะประดับประดาไฟสวยงาม และจัดให้มีการขายของในบริเวณวัดได้ นอกจากนี้ถนนคนเดินตามทางจะมีซุ้มนวดแผนโบราณ ซุ้มรับวาดภาพเหมือน การแสดงดนตรีสด การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงเปิดหมวดต่างๆ เช่น หุ่นนิ่ง เป็นต้น

กาดต้อนกอง
อยู่ที่ชุมชนสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง ในวันเสาร์ช่วงเช้า เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ ชมสาธิตวิธีการเลี้ยงนกกระทา และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยเยาวชนท้องถิ่น โดยกลุ่มเกษตรกร เช่น ปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น กลองโบราณและการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปิง

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ถนนราชดำเนินเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย บางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก บางร้านก็ทำกับมือให้เห็นกันสดๆ ระหว่างทางจะมีวัดให้ได้แวะเข้าไปไหว้พระและชื่นชมความงามของวัด นอกจากนี้ยังจะได้ชมการแสดงสดต่างๆ ตามรายทาง ซึ่งเป็นสีสันที่หาดูได้ยาก

ส่วนบรรยากาศของถนนคนเดินวัวลายมิได้แตกต่างจากถนนราชดำเนินมากนัก แต่เสน่ห์อยู่ที่ถนนมีเอกลักษณ์ทางด้านเครื่องเงิน การตีเงิน และเป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิมที่ผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกต่างๆ

เวลาทำการ

ถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย)
เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา ประมาณ 17.00 - 22.00 น.

ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินท่าแพ)
เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ประมาณ 17.00 - 22.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม - ค่าเข้าชม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถนนคนเดินเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-248-604, 053-248-607

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, chiangmaiwalkingstreet.com, chiangmai-guideline.com, และแผนที่จาก guidechiangmai.net

สถานที่ตั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

โดยรถประจำทาง

  • รถสองแถวแดง ซึ่งเป็นรถรับจ้างไม่ประจำทาง สามารถโบกเรียกรถได้จากทุกที่ในเมืองเชียงใหม่  ค่ารถประมาณ 20 บาท
  • รถตุ๊กตุ๊ก ราคาแล้วแต่ต่อรอง

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com