จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

Jim Thompson Farm

ประวัติความเป็นมา

ปีพ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม บนพื้นที่ 600 ไร่ ในตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  และในปีพ.ศ. 2544 ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม

ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า  ใน "หมู่บ้านอีสาน" มีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่ายและพอเพียง และในปี พ.ศ. 2551 ได้เพิ่ม "หมู่บ้านโคราช" ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2552 ริเริ่มโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม อันเป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และจิม ทอมป์ ฟาร์ม มีการเชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทที่เกี่ยวกับเชิงนิเวศน์และงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน

ข้อมูลทั่วไป

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

จุดที่ 1 ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศธรรมชาติของสวนลอยฟ้า ซึ่งสาธิตวิธีการปลูกพืชผักนานาชนิดแบบลอยฟ้า ทั้งไม้ดอกสวยงามและพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ความงดงามของทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่ามจากมุมสูง โดยจุดนี้สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใต้ร่มเงาของซุ้มน้ำเต้า ก่อนจะเดินทางเพื่อชมจุดต่างๆต่อไป

จุดที่ 2 ทุ่งทานตะวันและลานฟักทอง
เพลิดเพลินกับภาพความสวยงามตามธรรมชาติของเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ อาทิ ทุ่งทานตะวันหลากสี, ทุ่งคอสมอส ที่เบ่งบานรับลมหนาว พร้อมเพลิดเพลินไปกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกลางแจ้ง ตื่นตากับภูเขาฟักทองยักษ์สีสันสดใส และลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ ก่อนจะ อิ่มเอมไปกับผลงานศิลปะและการเวิร์คชอปจากบรรดาศิลปินมากฝีมือ ในโครงการ Jim Thompson Art Center on Farm

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน
เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศอีสานดั้งเดิม ทั้งส่วนของหมู่บ้านอีสานที่หาชมได้ยาก พร้อมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นของชาวอีสานพื้นเมืองแบบครบครัน อาทิ การวาดฮูปแต้ม การตีหม้อ การทำเครื่องจักสาน เป็นต้น ก่อนสนุกสนานกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่การนวด การตำข้าว การฝัดข้าว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตหนอนไหม ตั้งแต่ผีเสื้อจนกลายเป็นเส้นไหมล้ำค่า

จุดที่ 4 สวนไม้ดอกและตลาด จิม ทอมป์สัน
ประทับใจไปกับสวนดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพที่สวยงามไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหม และการทำชาใบหม่อนอย่างใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยการเลือกซื้อผลผลิต ของฟาร์มทั้งผัก ผลไม้สดและแปรรูป ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของ จิม ทอมป์สันในราคาสุดพิเศษ

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ชมบรรยากาศอันงดงามและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ชมหมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านโคราช สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การแสดงและการละเล่นต่างๆ มากมายของชาวอีสาน

ของฝาก/ของที่ระลึก

ที่ตลาด จิม ทอมป์สัน มีผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดี อาทิ ผักไฮโดรโปนิกส์ ฟักทอง แคนตาลูป พืชผักสวนครัวต่างๆ สดใหม่ ทุกวัน รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ น้ำผึ้งดอกลำใย ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอม ชาใบหม่อน แยมลูกหม่อน ล้วนเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในฟาร์มของจิม ทอมป์สัน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ

นอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้ว ยังมีสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ผ้าไหมทอมือ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ

เวลาทำการ

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม

กำหนดการเปิด และอัตราค่าชมระยะเวลา
17 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

อัตราค่าบัตรเข้าชม
ผู้ใหญ่ 80 บาท
เด็ก 60 บาท

อัตราค่าเที่ยวชม จิม ทอมป์สันฟาร์ม เดย์ ทัวร์
ผู้ใหญ่ราคา 1,200 บาท
เด็ก 1,000 บาท

*ราคาดังกล่าว รวมค่าบัตรเข้าชม และ รถนำชมในบริเวณฟาร์ม แต่ไม่รวมค่าอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถชำระเงินได้ก่อนออกเดินทาง ณ จุดนัดพบ บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซ. เกษมสันต์ 2 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ ออกเดินทางเวลา 7.30 น. และออกเดินทางจากฟาร์ม เวลา 15.30 น. ถึง กรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองบริการทัวร์ได้ที่
โทรศัพท์: 085-660-7336, 044-373-116
โทรสาร: 02-762-2569, 044-373-117
อีเมล์: farmtour@jimthompson.com

เว็บไซต์

www.jimthompson.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: jimthompson.com

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม, 4.7 out of 5 based on 24 ratings

สถานที่ตั้ง

ถนนทางหลวงหมายเลข 2072 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทาง

โดยรถยนต์

1. จากกรุงเทพไปสระบุรี

เมื่อถึงชุมทางต่างระดับสีคิ้ว (ระยะทาง 214 กม.) ให้ขับชิดซ้ายเข้าช่องเดินรถทางไป อ.โชคชัย (ทางหลวงหมายเลข 24) จนถึงสี่แยกบริเวณร้านอาหารตอไม้ (ระยะทาง 12 กม.) จึงเลี้ยวขวาไปตามถนนมะเกลือใหม่ - บะใหญ่ ผ่าน บ.หนองไม้ตาย ร.ร. วังรางวิทยา บ.บุตาสง สถานีอนามัยบ้านน้ำซับ ฟาร์มโคนม จนถึงคลองชลประทานให้เลี้ยวซ้ายผ่านเทศบาลตำบลตะขบ เมื่อถึงสี่แยกบ้านตะขบให้เลี้ยวซ้ายข้ามคลอง ชลประทานอีกครั้ง ขับไปตามถนน 2072 อีก 1 กม. จนถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม (ระยะทางจากร้านตอไม้ถึงจิม ทอมป์สัน ฟาร์มประมาณ 30 กม.)

2. จากกรุงเทพผ่านฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี วังน้ำเขียว

ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นระยะทาง 280 กม. ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน 2072 ผ่านคลังน้ำมันระยองเพียว เทคนิคปักธงชัยและโรงเรียนบ้านปลายดาบจนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน จึงข้ามคลองชลประทาน และตรงไปตามถนน 2072 ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจะอยู่ขวามือ (เป็นระยะทางประมาณ 20 กม.)

3. การเดินทางจาก อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

จากนครราชสีมาถึง อ. ปักธงชัยเป็นระยะทาง 32 กม. โดยเริ่มจากใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ตรงไปถึงสี่แยกลำพระเพลิง ให้เลี้ยวขวาตามเส้นทางไปเขื่อนลำพระเพลิง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) จนถึงสี่แยกจุดตัดกับถนน 2072 จึงเลี้ยวขวาข้ามคลองชลประทาน ผ่านโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จนถึง จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นระยะทางประมาณ 20 กม.

เส้นทางการเดินทางไป จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จาก กรุงเทพมหานคร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) โดยรถยนต์

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 14.64267
ลองจิจูด: 101.86674

  • พาเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2553

    พาเที่ยว จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2553

    จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร วงจรชีวิตหนอนไหม ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมเพียงปีละครั้งเท่านั้น

    อ่านต่อ...

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Chez Piera

Chez Piera

Chez Piera

ระดับ 2

ที่ตั้ง 155 Suksringam village T.Takob A. Paktongchai

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sabai Guy Villa

Sabai Guy Villa

Sabai Guy Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1 Moo 8 Ban Puttachat, Tambon Thai Samakkhi, A.Wang Nam Khiao

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Na Ya Garden Hotel

Na Ya Garden Hotel

Na Ya Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 229 Moo 3 Baan Klong Song T.Wang Nam Khieo

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rai Kidteung Resort

Rai Kidteung Resort

Rai Kidteung Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 Moo 21 Tumbon Wangmee Amhur Wangnamkeaw Nakorn Rajsima

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Puphawari Resort

Puphawari Resort

Puphawari Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 206 Moo5 Thaisamakke District A.Wang Nam Khieo

จำนวนห้องพัก 31 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Katowa Homestay

Katowa Homestay

Katowa Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 31 Moo 10 Nhong Katowa Village A.Pakchong

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 25.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
A Na Pa Na Resort

A Na Pa Na Resort

A Na Pa Na Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 Moo 17 Wangnamkeaw,

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 243 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rombaramee Villa

Rombaramee Villa

Rombaramee Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Sungnoen

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 28.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
De Bua Valley

De Bua Valley

De Bua Valley

ระดับ 4

ที่ตั้ง 123 Moo 10 T. Thaisamakee

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 88 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chart Thip Resort

Chart Thip Resort

Chart Thip Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 159 Moo 15 T.Soong-Nern, A. Soong-Nern

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Aneto Valley Resort

Aneto Valley Resort

Aneto Valley Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 100 Moo 17 Baanbukratin

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Phu Luang Resort

Baan Phu Luang Resort

Baan Phu Luang Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 88 Moo 5 T.Wang Nam Khieo A.Wang Nam Khieo

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Im Poo Hill Resort

Im Poo Hill Resort

Im Poo Hill Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 262 Moo 1 Thaisamarkee

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 76 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rai Khunnai

Baan Rai Khunnai

Baan Rai Khunnai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 44 Moo 15 Soi Chumchonluangratpattana

จำนวนห้องพัก 43 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลาเวนเดอร์ฮิลรีสอร์ท

ลาเวนเดอร์ฮิลรีสอร์ท

Lavender Hill Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 52 ม.18 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 29.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bu-Ngasari Resort

Bu-Ngasari Resort

Bu-Ngasari Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 17 Khao Phaengma Moo 4

จำนวนห้องพัก 31 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 138 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
Veravian Resort

Veravian Resort

Veravian Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 98 MoobanPothongpattana Wangnamkeaw

จำนวนห้องพัก 29 ห้องพัก

ระยะห่าง 29.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nannapas

Baan Nannapas

Baan Nannapas

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49/7 Moo 1 Wangnamkieo, A. Wangnamkieo

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Gold Mountain Wangnamkhiao Resort

Gold Mountain Wangnamkhiao Resort

Gold Mountain Wangnamkhiao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222/2 Moo1

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nics Longstay Hotel

Nics Longstay Hotel

Nics Longstay Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 114 Moo 4 Baan Bu-Sai

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 121 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rai Sujira

Baan Rai Sujira

Baan Rai Sujira

ระดับ 4

ที่ตั้ง 167 Moo 5 Pongtalong, Pakchong

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khaoyai BambooHut Resort

Khaoyai BambooHut Resort

Khaoyai BambooHut Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 48 Moo 8 T. Wangmhee A. Wangnamkhieo

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 30.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Krisawan Resort

Krisawan Resort

Krisawan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24 Moo 1 Wangnamkiew

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chantara Valley Resort

Chantara Valley Resort

Chantara Valley Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 115 Moo 15 Wang Nam Kiew

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 65 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Klong Sai Hill Resort

Klong Sai Hill Resort

Klong Sai Hill Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง Bann Klong Sai Wang Nam Khieo

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phukumhom Resort

Phukumhom Resort

Phukumhom Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 28 Moo 22 Wangkata Pakchong

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Greenland Resort

The Greenland Resort

The Greenland Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 528 Moo 12 Ban Nongrangka Kokduan 5 Road Tambon Kokkod Amphur Mung Nakornratchasima

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 30.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชาฮาน่า ฮิลล์ โฮเทล

ชาฮาน่า ฮิลล์ โฮเทล

Shahana Hill Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 275 ม.1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wangnamkeaw In Love Resort

Wangnamkeaw In Love Resort

Wangnamkeaw In Love Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 293 Moo 1 Soi Thai Samakkee 6 T. Thai Samakkee

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Taksina Garden Resort

Taksina Garden Resort

Taksina Garden Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง Soi 9 T.Thaisamakkee Wang Nam Khiao

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Casa Pendio Hotel

Casa Pendio Hotel

Casa Pendio Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 153 Moo 11 Thaisamakkhee District

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 96 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hor Nok Hook Ta To Resort

Hor Nok Hook Ta To Resort

Hor Nok Hook Ta To Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 190 Moo 4 Baan Khao Pang Ma T.Wangnamkhieo Kaew, A. Wangnamkhieo

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 32.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kirirath Resort

Kirirath Resort

Kirirath Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 57 Moo 5 Wangata Pakchong

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 54 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Greenway Forest View Hotel

Greenway Forest View Hotel

Greenway Forest View Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 128 Moo.8 , Ban Khlong Sai

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 43 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mountain Creek Golf Resort and Residences

Mountain Creek Golf Resort and Residences

Mountain Creek Golf Resort and Residences

ระดับ 5

ที่ตั้ง 99/9 Moo 12 Mittraphap Rd, KM.92 Ladbuakhao Pakchong

จำนวนห้องพัก 34 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 55 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Idin Klindao Resort

Idin Klindao Resort

Idin Klindao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 267 Moo 12 T. Wang Mee A. Wangnamkhieo

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 32.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pang Rujee Resort

Pang Rujee Resort

Pang Rujee Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 313 Moo 5 Huay Yang

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Goldenland Resort & Camp

Goldenland Resort & Camp

Goldenland Resort & Camp

ระดับ 3

ที่ตั้ง 249 Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ธรรมดา 4.6 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
T.P. Rajchadej Place

T.P. Rajchadej Place

T.P. Rajchadej Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 219 Moo 2 T.Thai sammakkee A. Wangnamkhieo

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dhamma  Resort  Suan Suay Khun Tor

Dhamma Resort Suan Suay Khun Tor

Dhamma Resort Suan Suay Khun Tor

ระดับ 3

ที่ตั้ง 377 Moo 1 Tambon Thaisamakkee Wang Nam Kheow , Nakornratchasima

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ระยะห่าง 33.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Non Zee Rimtarn Resort

Non Zee Rimtarn Resort

Non Zee Rimtarn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 175 Moo2 Thaisamakkee

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 33.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Thai Health Retreat

Ban Thai Health Retreat

Ban Thai Health Retreat

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208 Moo 2 T.Thaisamakee A.Wang nam khiao Nakhon Ratchasima

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ระยะห่าง 33.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kensington English Garden Resort Khaoyai

Kensington English Garden Resort Khaoyai

Kensington English Garden Resort Khaoyai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 585 Moo 5 Wangkata, Pakchong, Nakhonratchasrima 30130

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 85 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Phuchareef

Baan Suan Phuchareef

Baan Suan Phuchareef

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1/2 T.Pongtalong A.Pakchong

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hug Station

Hug Station

Hug Station

ระดับ 3

ที่ตั้ง 199 Moo 2 Pongtalong Pakchong

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
sala khaoyai

sala khaoyai

sala khaoyai

ระดับ 5

ที่ตั้ง 99 Moo 11, Wangkatha, Pak Chong

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pa Ngam Mountain Lodge and Adventure Town

Pa Ngam Mountain Lodge and Adventure Town

Pa Ngam Mountain Lodge and Adventure Town

ระดับ 3

ที่ตั้ง 201 moo 4 Bupham Nadi

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Korat Resort Hotel

Korat Resort Hotel

Korat Resort Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 54/9 Moo 7, Chalermprakiat Road

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 78 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Panorama Golf And Country Club

Panorama Golf And Country Club

Panorama Golf And Country Club

ระดับ 4

ที่ตั้ง 68 Moo 10 Tambon Nongyakhao, Sikhiu

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 60 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Rai Tab Tao

Baan Rai Tab Tao

Baan Rai Tab Tao

ระดับ 3

ที่ตั้ง Ban Pongtalong T. Pongtalong A. Pakchong

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 37.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
Piyapruk Resort

Piyapruk Resort

Piyapruk Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 10 Mittraphap Soi 21 , Mittraphap Road, Muang

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Grand Residence

The Grand Residence

The Grand Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 283/5 Soi Mittraphat 15

จำนวนห้องพัก 400 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Bistro Resort Pool Villa Khaoyai

The Bistro Resort Pool Villa Khaoyai

The Bistro Resort Pool Villa Khaoyai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Thanarat Road, Pakchong

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Jutamard Khaoyai Resort

Jutamard Khaoyai Resort

Jutamard Khaoyai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 242 M.7 T.Pongtalong A.Pakchong

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Khao Yai

Baan Suan Khao Yai

Baan Suan Khao Yai

ระดับ 2

ที่ตั้ง 243 Moo 7 T. Pongtalong

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khao Yai Tana Lagoon Hotel

Khao Yai Tana Lagoon Hotel

Khao Yai Tana Lagoon Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 150 Moo12, Baan Ta chang Tai

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.93 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.7/5 (24 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com