หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว 2554 มหัศจรรย์วันเดียวรถจักรไอน้ำพาเที่ยวใกล้กรุง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับขบวนรถไฟถวิลหาอดีต "หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว" ตลอดปี 2554

วันที่: เสาร์ 16 เมษายน 2554 ถึง อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2554

หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว 2554

ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสินค้าการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” ตลอดจนงานเทศกาลประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดโครงการ “มหัศจรรย์วันเดียวรถจักรไอน้ำพาเที่ยวใกล้กรุง” ตลอดปี 2554
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยรถไฟ ทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวทางรถไป ตลอดจนเป็นกิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระขนมพรรษาครบ 84 พรรษา

“มหัศจรรย์วันเดียว รถจักรไอน้ำ พาเที่ยวใกล้กรุง” เป็นการจัดนำขบวนรถจักรไอน้ำ ที่มีหัวจักรรถไฟในยุคแรก ซึ่งใช้กลไกการขับเคลื่อนด้วยระบบไอน้ำ มาจัดเป็นรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้เพิ่มเส้นทางการ เดินรถและความถี่ในการเดินทาง จาก เดิมปีละ 4 ครั้ง (26 มีนาคม “วันสถาปนากิจการรถไฟไทย”, 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ”, วันที่ 23 ตุลาคม “วันปิยะมหาราช” และ วันที่ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”) เพิ่มขึ้นเป็น 9 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดวันเวลาในการเดินทาง พร้อมจังหวัดเป้าหมายปลายทางแล้วดังนี้

หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว 2554

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • โปรแกรมที่ 1 เที่ยวยลมรดกโลกเลืองลือ สมชื่อเมืองกรุงเก่า
  วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.พระนครศรีอยุทธา เริ่มที่ วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, รับประทานอาหารกลางวันที่ ตลาดน้ำฯอโยธา (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อที่พิพิธภัณฑ์เรือไทย, วัดราชบูรณะ และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.
 • โปรแกรมที่ 2 เที่ยวเมืองเก่าน่ายล ชุมชนนานาชาติ
  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.พระนครศรีอยุทธา เริ่มที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทธา, ถนนสายโรตี, วัดท่าการ้อง, รับประทานอาหารกลางวันที่นี่ (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อวัดพุทไธสวรรค์, หมู่บ้านญี่ปุ่น และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.
 • โปรแกรมที่ 3 เที่ยวยลตลาด แหล่งยุทธศาสตร์ มหาราชชาติไทย
  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.พระนครศรีอยุทธา เริ่มที่ วัดภูเขาทอง, พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำคลองสระบัว (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง, วิหารพระมงคลบพิตร, วัดพระศรีสรรเพชญ์ และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โปรแกรมที่ 4 มหัศจรรย์วันเดียว เที่ยวแปดริ้ว
  วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มที่ วัดโพธิ์บางคล้า, สถานที่พักทัพพระเจ้าตากสินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำบางคล้า (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อวัดปากน้ำโจ้โล้, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ศูนย์บางคล้า, ซื้อของฝากจากเมืองแปดริ้ว และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.
 • โปรแกรมที่ 5 เที่ยวตลาดโนราณ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร, เข้าชมปั้นทรายโลก รับประทานอาหารกลางวันที่ ตลาดโบราณริมน้ำ (รับคูปองท่านละ 100 บาท) สักการะพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ณ วัดสมานรัตนาราม, ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.
 • โปรแกรมที่ 6 นั่งม้าเหล็ก ล่องนาวา หรรษาเมืองแปดริ้ว
  วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร, ล่องเรือชมแม่น้ำบางประกง รับประทานอาหารกลางวันที่ ตลาดบ้านใหม่ ริมแม่น้ำบางปะกง (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อวัดอุภัยภาติการาม (หลวงพ่อโต-ซำปอกง), สวนปาล์มฟาร์มนก (นกแก้วมาร์ควอ) และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

จังหวัดนครปฐม

 • โปรแกรมที่ 7 เที่ยวปฐมนคร พักผ่อนใกล้กรุง
  วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.นครปฐม เริ่มที่ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร, ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อวัดไร่ขิง หรือ วัดมงคลจินดาราม, แวะชิม…ช้อป ณ ตลาดน้ำดอนหวาย, องค์พระปฐมเจดีย์ และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.
 • โปรแกรมที่ 8 เที่ยวเพลิน เดินพิศ ชิดกรุง
  วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.นครปฐม เริ่มที่ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซี่ยม, องค์พระปฐมเจดีย์ และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.
 • โปรแกรมที่ 9 เที่ยวเพลิน เดินพิศ พินิจปฐมนคร
  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554
  08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.ฉะเชิงเทรา เริ่มที่ พระราชวังสนามจันทร์ แวะชิม…ช้อป ณ ตลาดน้ำลำพญา พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน (รับคูปองท่านละ 100 บาท) เที่ยวต่อสามพราน, องค์พระปฐมเจดีย์ และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 499 บาท (ราคานี้รวมค่าโดยสารรถไฟ, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าประกันภัยผู้โดยสาร 1,000,000 บาท, ค่ามัคคุเทศก์ ฯลฯ) เปิดจำหน่ายตั๋ววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

หัวจักรไอน้ำนำเที่ยว 2554 มหัศจรรย์วันเดียวรถจักรไอน้ำพาเที่ยวใกล้กรุง, 4.0 out of 5 based on 1 rating

เหมาะสำหรับ

เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-621-8701 ต่อ 5217

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
โทรศัพท์: 02-192-1924

Call Center
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690

เว็บไซต์:

แหล่งข่าว: การรถไฟแห่งประเทศไทย

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.0/5 (1 โหวต)

เกี่ยวกับ ที่เที่ยวไทย

เว็บไซต์: http://www.teeteawthai.com