ร่วมประกวดภาพถ่าย Unseen สุพรรณบุรี

ประกวดภาพถ่าย “Unseen สุพรรณบุรี” นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่แปลกใหม่ ในมุมมองที่แตกต่างและประทับใจผ่านภาพถ่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2556 ถึง ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2556

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัด เพศ วัย หรือวุฒิการศึกษา ประกวดภาพถ่าย “Unseen สุพรรณบุรี” นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่แปลกใหม่ ในมุมมองที่แตกต่างและประทับใจผ่านภาพถ่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น
2. เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
4. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
5. ขยายภาพสี ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว พร้อมทั้งกรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วน ติดด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ดของผลงานที่ส่งประกวด
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหลายรางวัล
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ (Tiff หรือ JPEG) ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi พร้อมทั้งกรอกใบสมัครให้ครบ โดยบันทึกลงแผ่นซีดี (๑ แผ่น ต่อ ๑ ภาพ) มาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด
ภาพที่ได้รับรางวัลภาพใดมีขนาดไฟล์ต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่สามารถเปิดไฟล์จากแผ่นซีดีได้ ทางบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับรางวัล
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
9. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
10. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนรวมทั้งการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ
1. ทางผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกา และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
2. ทางบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย และพนักงานของบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
4. ภาพถ่ายหรือไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าร่วมประกวดทางบริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด จะไม่ส่งคืน และสามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของบริษัทเอกชัย สาลี่สุพรรณ
จำกัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

หลักเกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวดความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา) การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคในการถ่ายภาพ

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 2 รางวัล
รางวัลชมเชยพิเศษ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 10 รางวัล

กำหนดส่งภาพเข้าประกวด
- สามารถส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ekachai.co.th ) และภาพถ่ายได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
- ตั้งแต่วันนี้จนถึงวัน 31 พฤษภาคม 2556 (นับวันประทับตราไปรษณีย์) วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”
- ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2556
- ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.ekachai.co.th วันที่ 16 มิถุนายน 2556 และแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์
- รับรางวัลและจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

ร่วมประกวดภาพถ่าย Unseen สุพรรณบุรี, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ marketing@ekachai.co.th หรือ โทร 08-3963-3133

เว็บไซต์: www.ekachai.co.th

ข่าวการท่องเที่ยว กิจกรรม และงานประเพณีไทย ใน:
ข่าวการท่องเที่ยว, จังหวัดสุพรรณบุรี
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com